Usnesení z 26. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 31. 10. 2003 od 9:00 hod. v kanceláři starosty města


Rada města projednala:
1. Rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce na akci „Rekonstrukce objektu ul. T. G. Masaryka č.p. 1838 ve Varnsdorfu – část vstupu do objektu a výtah“
2. Stanovení počtu pracovníků MěÚ Varnsdorf
3. Organizační řád MěÚ Varnsdorf

Usnesení č. 102/2003
Rada města rozhodla:
1. Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou MPK, v.o.s., Plzeňská 1460, Varnsdorf, IČO: 25029193 na akci „Rekonstrukce objektu na ul. T. G. Masaryka č.p. 1838 ve Varnsdorfu – část vstupu do objektu a výtah“.

Usnesení č. 103/2003
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 95/2003 bod 29. ze dne 16. 10. 2003.

Usnesení č. 104/2003
Rada města rozhodla stanovit:
1. Celkový počet zaměstnanců obce zařazených do MěÚ a organizačních složek obce na 121, přepočteno na 118,725 podle návrhu tajemníka MěÚ.

Usnesení č. 105/2003
Rada města rozhodla schválit:
1. Organizační řád Městského úřadu Varnsdorf.