Usnesení z 26. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 26. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 28.11.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf,
Křižíkova 2757, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Školní jídelnu Varnsdorf,
Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf,
Pražská 2812, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf,
T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu Varnsdorf,
Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu Varnsdorf,
Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf,
Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.08 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf,
Národní 1617, příspěvkovou organizaci
1.09 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf,
Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
1.10 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf,
Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
1.11 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
1.12 Žádost obce Bublava o příspěvek do veřejné sbírky
1.13 Žádost o individuální dotaci
1.14 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.15 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Nemocnici Varnsdorf,
Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
1.16 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města v roce 2018
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin
3.02 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, Městského informačního centra a Domu dětí a mládeže Varnsdorf v prosinci 2019
3.03 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.04 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf na propagační materiály
3.05 Smlouva o prezentaci a poskytnutí služeb
3.06 Žádost o souhlas k nákupu sanitního vozidla pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
3.07 Obnova RTG přístroje, ultrazvukového přístroje a modernizace PACS systému
3.08 Žádost o souhlas s umístěním altánu u Gymnázia Varnsdorf
3.09 Návrh na roční odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 473/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Školní jídelnu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 474/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 475/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů pro rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 476/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 477/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 478/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 479/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.08 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 480/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.09 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 481/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.10 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 482/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.11 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 483/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.


1.12 Žádost obce Bublava o příspěvek do veřejné sbírky
Usnesení č. 484/2019
Rada města rozhodla neposkytnout příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava.


1.13 Žádost o individuální dotaci
Usnesení č. 485/2019
Rada města rozhodla poskytnout dotaci panu J. N. 407 47 na pořádání 20. ročníku tradičního vánočního turnaje osobností v kopané ve výši 10.000 Kč.


1.14 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 486/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.15 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 487/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.16 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města v roce 2018
Usnesení č. 488/2019
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o vyúčtování dotací z rozpočtu města za rok 2018.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 489/2019
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 434/2019/1 ze dne 23.10.2019.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 490/2019/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/17, ul. Edisonova ve Varnsdorfu  paní A. I. na dobu určitou do 31.12.2020. 1. náhradník paní H. K. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 490/2019/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/59, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní S. S. na dobu určitou do 31.12.2020. 1. náhradník pan V. P. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 490/2019/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu S. S. na dobu určitou do 31.12.2020. 1. náhradník pan P. N. na dobu určitou do 31.12.2020. 

a dále

Usnesení č. 490/2019/4
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/11, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní A. B. na dobu určitou do 31.12.2020  za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2739/11, ul. Edisonova ve Varnsdorfu. 1. náhradník paní J. M. do 31.12.2020.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 491/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 290 a p. p. č. 872 vše v k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 979 v k. ú. Studánka u Rumburku za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 492/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 8167 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 1174 a p. p. č. 1175 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 493/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 8176 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 83 a p. p. č. 84 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 494/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 3420 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 3432/8 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 495/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav elektro, kanalizační a vodovodní přípojky na části p. p. č. 4924 a p. p. č. 4962 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 4960/26 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 496/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 781 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 1094/3 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018271/002 DC_ Varnsdorf, p. p. č. 4960_26
Usnesení č. 497/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 4960_26 nové kNN na části p. p. č. 4924 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010040/003, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 1546_1
Usnesení č. 498/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 1546_1, nové kNN na části p. p. č. 8173 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006424/VB/02, DC_Varnsdorf, unifikace, DC_2012
Usnesení č. 499/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, unifikace, DC_2012, nové kNN na části p. p. č. 3008 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 5.500 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010133/01, DC_Studánka, p. p. č. 214
Usnesení č. 500/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Studánka, p. p. č. 220/2, nové kNN na části p. p. č. 212, p. p. č. 220/2 a p. p. č. 234 vše v  k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o prodej p. p. č. 1165/7, p. p. č. 7721/18, p. p. č. 7706 a p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 501/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1165/7, p. p. č. 7721/18, p. p. č. 7706 a p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost ukončení nájemní smlouvy a následný pronájem části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 502/2019/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 41/2013 na pronájem části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 502/2019/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf o výměře 402 m2 panu K. K. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky


Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 982 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 503/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 14/2006 na pronájem p. p. č. 982 v  k. ú. Studánka u Rumburku ke dni 31.12.2019.


Výpověď nájemní smlouvy
Usnesení č. 504/2019
Rada města rozhodla vypovědět pachtovní smlouvu č. 5/2015 z důvodu uvedeném v odst. VI bod 2 Pachtovní smlouvy.


Výpověď nájemní smlouvy
Usnesení č. 505/2019
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 9/2015 z důvodu uvedeném v odst. V bod 2 Nájemní smlouvy.


Výpověď nájemní smlouvy
Usnesení č. 506/2019
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 11/2015 z důvodu uvedeném v odst. V bod 2 Nájemní smlouvy.


Žádost o prodej p. p. č. 6768/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 507/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6768/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodloužení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 508/2019
Rada města rozhodla prodloužit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 4U9 9404 na parkovišti v ulici Karolíny Světlé před č. p. 3018 v k. ú. Varnsdorf pro pana K. S.


Žádost o prodloužení termínu dokončení díla na akci „Výměna oken v bytovém domě č. p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 509/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na  akci „Výměna oken v bytovém domě č. p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 31.01.2020. 


Žádost o prodloužení termínu dokončení díla na akci „Výměna oken v budově Městského úřadu č. p. 470, nám. E. Beneše ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 510/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Výměna oken v budově Městského úřadu č. p. 470, nám. E. Beneše ve Varnsdorfu“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 31.12.2019. 


Žádost o prodloužení termínu dokončení díla na akci „Vypracování projektové dokumentace pro zateplení objektu BD č. p. 3023, ul. Kmochova ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 511/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace pro zateplení objektu BD č. p. 3023, ul. Kmochova ve Varnsdorfu“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 28.02.2020. 


Žádost o souhlas se zasíťováním p. p. č. 1966/1 a 1967/1 – prodloužení vodovodního řadu a nové kanalizace v p. p. č. 1872, 1956/18, 1965 a 1930 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 512/2019
Rada města rozhodla nesouhlasit s předloženým návrhem do doby zpracování a předložení územní studie, umístění inženýrských sítí a dopravního řešení zájmového území.


3. Různé

3.01 Přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin
Usnesení č. 513/2019
Rada města rozhodla vzít na vědomí přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin dle předloženého návrhu.


3.02 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, Městského informačního centra a Domu dětí a mládeže Varnsdorf v prosinci 2019
Usnesení č. 514/2019/1
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu Městské knihovny Varnsdorf a Městského informačního centra dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 514/2019/2
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu Domu dětí a mládeže Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.03 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 515/2019
Rada města rozhodla schválit neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf panu M. S. ve výši 20.000 Kč.


3.04 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf na propagační materiály
Usnesení č. 516/2019
Rada města rozhodla povolit užití velkého znaku města Varnsdorf Městské knihovně Varnsdorf, p. o., na propagační materiály v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.  


3.05 Smlouva o prezentaci a poskytnutí služeb
Usnesení č. 517/2019/1
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o prezentaci a poskytnutí služeb se společností Liberecká TV s.r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČ 02168987, zastoupenou jednatelem panem Janem Punčochářem dle předloženého návrhu.
 
a dále
 
Usnesení č. 517/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o prezentaci a poskytnutí služeb se společností Liberecká TV s.r.o, Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČ 02168987.


3.06 Žádost o souhlas k nákupu sanitního vozidla pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 518/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci nákup sanitního vozidla formou leasingu dle předloženého návrhu.


3.07 Obnova RTG přístroje, ultrazvukového přístroje a modernizace PACS systému v Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 519/2019/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci nákup Skiagrafického RTG přístroje se stropním uchycením rtg. lampy a 2 detektory formou leasingu dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 519/2019/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci nákup Ultrazvukového diagnostického přístroje formou leasingu dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 519/2019/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci nákup systému PACS formou leasingu dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 519/2019/4
Rada města rozhodla uložit řediteli Nemocnici Varnsdorf, aby realizoval zadávací řízení v souladu s platnými právními předpisy.


3.08 Žádost o souhlas s umístěním altánu u Gymnázia Varnsdorf
Usnesení č. 520/2019
Rada města rozhodla souhlasit s umístěním altánu a nového oplocení a s provedením drobných terénních úprav na p. č. 3042 a 3048 k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu za předpokladu dodržení stavebního zákona.


3.09 Návrh na roční odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
Usnesení č. 521/2019
Rada města rozhodla schválit vyplacení ročních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle pozměňovacího návrhu.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                          ThMgr. Roland Solloch 
starosta města                                                    místostarosta města