Usnesení z 25. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 12.11.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Formulář ,,Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2016“
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
3.02 Smlouva na úklid černých skládek
3.03 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, Městského informačního centra a Domu dětí a mládeže Varnsdorf na konci roku 2015
3.04 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
3.05 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
3.06 Smlouva o poskytování odborné pomoci
3.07 Informace z komisí města
3.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.09 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr
1. Finanční záležitosti

1.01 Formulář ,,Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2016“
Usnesení č. 437/2015
Rada města rozhodla schválit formulář ,,Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2016“ dle předloženého návrhu.2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 438/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. R. na dobu určitou do 31.12.2016. 1. náhradník paní L. K. do 30.06.2016. 2. náhradník paní A. K. do 30.06.2016.


Žádosti o prodloužení smluv na pronájem bytů
Usnesení č. 439/2015/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/20, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. R. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/26, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní O. P. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/30, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. B. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/31, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům E. a T. M. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/42, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu Bc. R. M. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/43, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. Š. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/56, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. K. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/62, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní H. H. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/65, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní K. M. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/70, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. V. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/8, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. G. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/30, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. K. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/31, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům J. a P. Š. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/35, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu M. N. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/38, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní Š. D. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/4, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. K. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/47, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. S. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/53, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům V. a D. M. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/46, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům B. a V. V. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/41, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. Z. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/42, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu J. P. a K. H. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/51, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu J. C. T. H. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/54, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní R. P. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/6, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní K. V. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2761/23, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní D. G. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741//59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. F. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Č. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/14, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. U. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. D. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/23, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu R. P. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. V. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/3, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. R. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/41, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. K. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/49, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. K. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/6, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. Č. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/63, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. R. a paní M. N. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/64, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/69, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. K. a D. J. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/71, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. M. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. P. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/1, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. a D. P. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/10, ul. Křižíkova ve Varnsdorf paní N. R. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Z. U. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/17, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. H. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Ž. E. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/30, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. H. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/47
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. Š. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/48
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/37, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům Z. a P. W. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/49
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/49, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. Z. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/50
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/56, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. U. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/51
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/62, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu O. N. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/52
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/67, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. H. a panu D. R. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/53
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/54
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/16, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní A. Š. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/55
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/26, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu T. O. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/56
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/51, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní V. Č. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/57
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. H. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/58
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/21, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. R. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/59
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu T. S. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/60
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/39, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. B. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/61
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. Š. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/62
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní F. J. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/63
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/1, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní H. J. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/64
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/12, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu L. P. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/65
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/B/7, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní S. P. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/66
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/C/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu J. V. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/67
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/28, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu D. F. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/68
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/29, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. V. do 31.12.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 439/2015/69
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na bezbariérový byt 1+3 v domě č. p. 3023/1, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům M. a N. J. do 31.12.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 439/2015/70
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. H. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/71
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/28, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní J. M. do 30.06.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 439/2015/72
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. K. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/73
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní K. J. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/74
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. D. do 30.06.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 439/2015/75
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. S. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/76
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. C. do 30.04.2016

a dále

Usnesení č. 439/2015/77
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/43, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní R. B. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/78
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní L. H. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/79
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. B. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/80
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/38, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. A. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 439/2015/81
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/6, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní Z. H. do 30.04.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 439/2015/82
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/46, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. Š. do 30.04.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 439/2015/83
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/50, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. Š. do 30.04.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 439/2015/84
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/9, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. W. a panu P. M. do 30.04.2016 dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 440/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení splaškové kanalizace a přípojky pitné vody na p. p. č. 1234v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a L. P. a I. P. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná dnů při podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.
 

Žádost o uzavření smlouvy na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 441/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení NTL plynu na p. p. č. 4962v k. ú. Varnsdorf v rozsahu dle GP 5231-176/2015, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.
 

Žádost o uzavření smlouvy na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 442/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení NTL plynu na p. p. č. 7433v k. ú. Varnsdorf v rozsahu dle GP 5243-199/2015, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.
 

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 443/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav kabelového vedení NN na části p. p. č. 7490 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.
 

Žádost o pronájem části p. p. č. 2984 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 444/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 2984 v k. ú. Varnsdorf.
 

Žádost o uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 445/2015
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č. 7700072290/BVB – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav plynového vedení na části p. p. č. 3043 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, IČ 27295567 (oprávněný). Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.
 

Návrh na směnu pozemků p. p. č. 7721/1 za p. p. č. 4227 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 446/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7721/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 446/2015/2
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nabýt do majetku města p. p. č. 4227 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 7469, p. p. č. 7470 a části p. p. č. 7476 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 447/2015
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 7469, p. p. č. 7470 a část p. p. č. 7476 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 448/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav podzemního komunikační vedení na části p. p. č. 1696 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Česka telekomunikační infastruktura a.s., IČ 04084063 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 5.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 449/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav podzemního komunikační vedení na části p. p. č. 3287/1 a na části 3287/25 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Česka telekomunikační infastruktura a.s., IČ 04084063 (oprávněný) za jednorázovou úhradu 5.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Uzavření Dodatku č. 1 na akci „Odkanalizování objektu MěÚ č. p. 1838, ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 450/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 00049/2015 ze dne 09.06.2015 na akci „Odkanalizování objektu MěÚ č. p. 1838, ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu“, kterým se navyšuje celková cena díla na 1.046.395,35 Kč bez DPH.


Ukončení nájmu nebytových prostor č. p. 512
Usnesení č. 451/2015
Rada města rozhodla ukončit nájemní vztah s panem O. R. a paní K. Ch. v objektu Národní č. p. 512 ve Varnsdorfu dohodou ke dni 30.11.2015.

a dále

Usnesení č. 451/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v objektu Národní č. p. 512 ve Varnsdorfu.


Krátkodobý pronájem nebytových prostor č. p. 1254
Usnesení č. 452/2015
Rada města rozhodla vyhovět žádosti paní K. T. a souhlasit s krátkodobým pronájmem nebytových prostor v objektu č. p. 1254 ul. Poštovní ve Varnsdorfu za účelem poskytování fotografických služeb za nájemné 500 Kč/den.


3. Různé

3.01 Žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č. 453/2015
Rada města rozhodla souhlasit s ubytováváním osoby v ubytovacím zařízení: Ubytovna Bidrman, Hašlerova 3004, Varnsdorf dle předloženého seznamu.


3.02 Smlouva na úklid černých skládek
Usnesení č. 454/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením „Smlouvy o dílo – úklid černých skládek“ s firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o. dle předloženého návrhu.
 

3.03 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, Městského informačního centra a Domu dětí a mládeže Varnsdorf na konci roku 2015
Usnesení č. 455/2015/1
Rada města rozhodla schválit provoz Městské knihovny Varnsdorf a Městského informačního centra na konci roku 2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 455/2015/2
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu Domu dětí a mládeže Varnsdorf ve dnech 28. – 31.12.2015.


3.04 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
Usnesení č. 456/2015
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.05 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
Usnesení č. 457/2015
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.06 Smlouva o poskytování odborné pomoci
Usnesení č. 458/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením ,,Smlouvy o poskytování odborné pomoci“ s Ing. arch. Borisem Šonským.


3.07 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 459/2015
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.09 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 460/2015
Rada města rozhodla schválit program na XI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 26.11.2015 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Informace o stavu Lužické nemocnice a polikliniky
3.02 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                                                Josef Hambálek
starosta města                                                                                           místostarosta města