Usnesení z 25. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 23.12.2011
_________________________________________________________________________

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a) Rozpočtové opatření číslo 11 na rok 2011

1. Finanční záležitosti

a) Rozpočtové opatření číslo 11 na rok 2011
Usnesení č. 500/2011
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2011 dle předloženého návrhu.

 

Martin Louka                                                                                              Karel Dubský
starosta města                                                                                          místostarosta