Usnesení z 24. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 15.12.2011 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro jídelnu ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926
b) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260
c) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Základní školu, nám. E. Beneše 469, Varnsdorf
d) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Základní školu, Edisonova 2821, Varnsdorf
e) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, Varnsdorf
f) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy a poskytnutí splátkového kalendáře
g) Rozpočtové opatření číslo 8 na rok 2011
h) Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 30.11.2011
i) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Základní školu, Bratislavská 994, Varnsdorf
2. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
3. Různé
a) Návrh mimořádné odměny ředitelce ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700 po nabytí nároku na starobní důchod
b) Kulturní akce Města Varnsdorf pro rok 2012
c) Sportovní akce Města Varnsdorf pro rok 2012
d) Vytvoření digitálního povodňového plánu
e) Ceník firmy EKO servis a. s. pro rok 2012
f) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Domov sv. Josefa v Žirči
g) Pověření starosty města podpisem smlouvy s Úřadem práce ČR o organizaci výkonu veřejné služby
h) Projekt Zdravé město Varnsdorf a místní Agenda 21 – Výstupy z veřejného projednání Fóra Zdravého města Varnsdorf 2011
i) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
j) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
k) Plán zimní údržby pro rok 2011 – 2012
l) Zprávy z komisí Rady města Varnsdorf
m) Vydání osvědčení členovi Zastupitelstva města Varnsdorf
n) Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

a) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro jídelnu ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926
Usnesení č. 450/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu zřizovatele Školní jídelně, nám. E. Beneše 2926, Varnsdorf, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

b) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260
Usnesení č. 451/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu zřizovatele Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

c) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Základní školu, nám. E. Beneše 469, Varnsdorf
Usnesení č. 452/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu zřizovatele Základní škole, nám. E. Beneše 469 Varnsdorf, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

d) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Základní školu, Edisonova 2821, Varnsdorf
Usnesení č. 453/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu zřizovatele Základní škole, Edisonova 2821, Varnsdorf, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

e) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, Varnsdorf
Usnesení č. 454/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu zřizovatele Městskému divadlu, Partyzánů 1442, Varnsdorf, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

f) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy a poskytnutí splátkového kalendáře
Usnesení č. 455/2011
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o prodloužení nájemní smlouvy a poskytnutí splátkového kalendáře dle předloženého návrhu.

g) Rozpočtové opatření číslo 8 na rok 2011
Usnesení č. 456/2011
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2011 dle předloženého návrhu.


h) Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 30.11.2011
Usnesení č. 457/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 30. 11. 2011.

i) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Základní školu, Bratislavská 994, Varnsdorf
Usnesení č. 458/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu zřizovatele Základní škole, Bratislavská 994, Varnsdorf, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Přidělení bytů zvláštního určení
Usnesení č. 459/2011/1
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+1 v domě s č. p. 2970/43, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům M. a M. S.

a dále:

Usnesení č. 459/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+1 v domě s č. p. 2970/67, ul. Lesní Varnsdorfu manželům J. a V. V. na dobu určitou do 31.12.2012.

Doporučení bytové komise k bytovým záležitostem
Usnesení č. 460/2011
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 361/2011/3 Rady města Varnsdorf ze dne 20.10.2011.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 461/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/1, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní H. J. na dobu určitou do 31.12.2012. 1. náhradník je pan J. K. 2. náhradník je J. S.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 1+2 domě č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 462/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. C. na dobu určitou do 30.04.2012.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 463/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2290/C/2, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu S. Ch. za podmínky navrácení bytu č. 3 /1+3/ v tom samém domě. 1. náhradník je paní A. Š. 2. náhradníci jsou manželé H. a J. K. S náhradníky bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu určitou do 31.12.2012.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 464/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2741/49, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. Z. na dobu určitou do 31.12.2012 za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č. p. 2739/24, ul. Edisonova ve Varnsdorfu. 1. náhradník je pan J. Z. 2. náhradník je paní M. A.

Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu 1+3 po skončení nájmu bytu
Usnesení č. 465/2011/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 365/2011/29 RM ze dne 20.10.2011.

a dále:

Usnesení č. 465/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+3 v domě č. p. 2741/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. K. a paní K. J. na dobu určitou do 30.04.2012.

Žádost o schválení výměny bytu
Usnesení č. 466/2011
Rada města rozhodla schválit výměnu bytu mezi paní H. Š. bytem (1+3) v domě č. p. 2739/61, ul. Edisonova ve Varnsdorfu a paní M. Š. bytem č. 52 (1+1) v tom samém domě.

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 467/2011/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu J. V. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. D. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. D. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. 31.12.2012.

a dále:


Usnesení č. 467/2011/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. H. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/30, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům Fr. a M. H. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu R. H. a paní H. S. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. H. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/38, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu P. Ch. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/41, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. K. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům T. a A. K. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. K. do 31.12.2012.

a dále:
Usnesení č. 467/2011/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. L. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/53, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům D. a V. M. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/8, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu Fr. N. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/26, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu T. O. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/62, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu O. N. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/1, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům M. a D. P. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/54, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní R. P. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. P. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/3, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. R. do 31.12.2012.

a dále:
Usnesení č. 467/2011/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/12, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu A. S. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/63, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. S. a paní L. D. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. Š. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/50, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. Š. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/5, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům J. a D. Š. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. Š. a panu K. B. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/56, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. U. do 31.12.2012.

a dále:


Usnesení č. 467/2011/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/6, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní K. V. do 31.12.2012.

a dále:


Usnesení č. 467/2011/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu K. V. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/37, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům P. a Z. W. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/9, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní P. Z. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/71, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům R. a M. Ž. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/44, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. K. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/38, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. W. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Č. do 31.12.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/45, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu L. O. do 30.06.2012.

a dále:Usnesení č. 467/2011/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. J. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. B. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/64, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům O. a M. K. do 30.04.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. V. do 30.04.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/31, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům T. a E. M. do 30.04.2012.

a dále:
Usnesení č. 467/2011/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. B. do 30.04.2012.

a dále:

Usnesení č. 467/2011/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/42, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní R. K. do 30.04.2012.
a dále:

Usnesení č. 467/2011/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/3, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům A. a A. S. do 30.04.2012 dle předloženého návrhu.

Neprodloužit nájemní smlouvu na byt
Usnesení č. 468/2011/1
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/46, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní P. Š.

a dále:

Usnesení č. 468/2011/2
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. Z.

a dále:

Usnesení č. 468/2011/3
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní L. H.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 469/2011
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na bytu 1+1 v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. H. do 30.04.2012.


b) Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 470/2011
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p. p. č. 1013, p. p. č. 1012 a p. p. č. 781 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 3.000 Kč včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 471/2011
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu na p. p. č. 2515/1, p. p. č. 2541, p. p. č. 2336 a p. p. č. 2531 všev k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s. r. o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o prodej části p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 472/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4369/1 v k.ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 1531/38 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 473/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1531/38 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 6928 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)

Žádost o prodej p. p. č. 6819/1 a p. p. č. 6818 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 474/2011
Rada města rozhodla zadat částečné geodetické vytyčení ulice Taichmanova.

Žádost o pronájem p. p. č. 34/14 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 475/2011
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 34/14 v k. ú. Varnsdorf o výměře 25 m2 za účelem užívání zastavěné plochy garáže za cenu 10 Kč/m2/rok panu P. J. na dobu neurčitou.

Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 476/2011
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 305/2011 RM ze dne ze dne 08.09.2011.

Žádost o pronájem částí p. p. č. 2562 a p. p. č. 2564 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 477/2011
Rada města rozhodla uzavřít dodatek nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní č. 7/06/1 s tím, že se prodlužuje platnost do 31.12.2012 a nájemní bude činit 57.020 Kč/rok za podmínky předložení vytyčovacího plánu a postupu stavebních prací v souladu s dokumentací pro stavební povolení stavby.

Pronájem nebytových prostor v č. p. 737, Klub důchodců Pohádka
Usnesení č. 478/2011
Rada města rozhodla pronajmout Komunistické straně Čech a Moravy se sídlem Politických vězňů 1531/9, 111 21 Praha 1 nebytové prostory v č. p. 737 ve Varnsdorfu o celkové výměře 36,56 m2 na dobu neurčitou za cenu 165 Kč/m2/rok.

Instalace telekomunikačního zařízení v č. p. 2741 Varnsdorf
Usnesení č. 479/2011
Rada města rozhodla souhlasit se zřízením a provozováním telekomunikačního zařízení v domě č.p. 2741 ve Varnsdorfu firmou Občanské sdružení GAVANET.

Pronájem nebytových prostor v č. p. 1254, dětská poliklinika
Usnesení č. 480/2011
Rada rozhodla pronajmout paní G. M., trvale bytem Žitavská 2840 ve Varnsdorfu, nebytové prostory v č. p. 1254 ve Varnsdorfu o celkové výměře 15,20 m2 na dobu neurčitou za cenu 500 Kč/m2/rok.

Předkupní právo k nemovitostem
Usnesení č. 481/2011
Rada města rozhodla nezahájit řízení ve věci soudního uplatnění předkupního práva k bytovým jednotkám č. 2764/49, č. 2764/48, č. 2764/15 z důvodu uplynutí sjednaných lhůt předkupního práva k předmětným nemovitostem v I. a II. čtvrtletí roku 2012 a s ohledem na lhůty a náklady soudního řízení.

Žádost do Fondu vodního hospodářství ÚK
Usnesení č. 482/2011
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na projekt „Oprava koryta potoka v ul. Myslivecká, Varnsdorf“ a doporučit ZM souhlasit se spolufinancováním města ve výši min. 30% z celkových výdajů, tj. ve výši 467.100 Kč z rozpočtu města roku 2012.

Projekt regenerace panelového sídliště
Usnesení č. 483/2011
Rada města rozhodla souhlasit se zpracováním Projektu regenerace panelového sídliště a podáním žádosti o dotaci do programu Podpora regenerace panelových sídlišť u Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Žádost do grantového řízení ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2012
Usnesení č. 484/2011
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti do grantového řízení ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2012 na projekt Školní hřiště s umělým povrchem u ZŠ Bratislavská a doporučit ZM souhlasit se spolufinancováním města ve výši 70% z celkových výdajů, tj. ve výši 2,3 mil. Kč z rozpočtu města roku 2012.

Výměna okna v pronajatém bytě
Usnesení č. 485/2011
Rada města rozhodla vypořádat zůstatek pořizovací ceny 1 ks okna v nájemním bytě č. 2290C/2 paní I. U. dle usnesení RM Varnsdorf č. 86/2007.

4. Různé

a) Návrh mimořádné odměny ředitelce ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700 po nabytí nároku na starobní důchod
Usnesení č. 486/2011
Rada města rozhodla schválit odměnu ředitelce ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700 Mgr. M. H. dle předloženého návrhu v souladu s § 224 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

b) Kulturní akce Města Varnsdorf pro rok 2012
Usnesení č. 487/2011
Rada města rozhodla schválit plán kulturních akcí Města Varnsdorf na rok 2012 dle návrhu Kulturní komise.

c) Sportovní akce Města Varnsdorf pro rok 2012
Usnesení č. 488/2011
Rada města rozhodla schválit plán sportovních akcí Města Varnsdorf na rok 2012 dle předloženého návrhu Komise pro tělovýchovu a sport.

d) Vytvoření digitální povodňového plánu
Usnesení č. 489/2011
Rada města rozhodla doporučit ZM schválit smlouvu o finanční spoluúčasti v rámci projektu „Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací – protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje – 2. etapa“.

e) Ceníky firmy ECO servis a. s. rok 2012 
Usnesení č. 490/2011/1
Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na údržbu vybrané veřejné zeleně.

a dále:

Usnesení č. 490/2011/2
Rada města rozhodla pověřit starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na údržbu vybrané veřejné zeleně.

a dále:

Usnesení č. 490/2011/3
Rada města rozhodla schválit přílohu č. 19 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na likvidaci komunálního odpadů.

a dále:

Usnesení č. 490/2011/4
Rada města rozhodla pověřit starostu podpisem příloha č. 19 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na likvidaci komunálního odpadu.

f) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Domov sv. Josefa v Žirči
Usnesení č. 491/2011
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti Domova sv. Josefa v Žirči a nepřispět jim žádnou částkou v roce 2011.

g) Pověření starosty města podpisem smlouvy s Úřadem práce ČR o organizaci výkonu veřejné služby
Usnesení č. 492/2011
Rada města rozhodla pověřit starostu města k podpisu smlouvy s Úřadem práce ČR o organizaci výkonu veřejné služby.

h) Projekt Zdravé město Varnsdorf a místní Agenda 21 – Výstupy z veřejného projednání – Fóra Zdravého města Varnsdorf 2011 
Usnesení č. 493/2011/1
Rada města bere na vědomí ověřené výstupy z veřejného projednání – Fóra zdravého města Varnsdorf 2011.

a dále:

Usnesení č. 493/2011/2
Rada města rozhodla uložit tajemníkovi pověřit vedoucí příslušných odborů, aby řešili ověřené výstupy z Fóra Zdravého města Varnsdorf 2011 a podávali o řešení průběžně zprávy.

i) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
Usnesení č. 494/2011
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle návrhu tajemníka MěÚ.

j)Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
Usnesení č. 495/2011
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.

k) Plán zimní údržby pro rok 2011 – 2012
Usnesení č. 496/2011
Rada města rozhodla schválit plán Zimní údržby města na období 2011-2012 v katastru města Varnsdorf a obce Studánka dle předloženého návrhu.

l) Zprávy z komisí Rady města Varnsdorf

Příprava návrhu koncepce zdravotní péče ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 497/2011/1
Rada města rozhodla pověřit Odbor sociálních a zdravotních věcí přípravou návrhu koncepce zdravotní péče ve Varnsdorfu ve spolupráci se Zdravotní komisí do 06.04.2012.

a dále:

Usnesení č. 497/2011/2
Rada města rozhodla pověřit ředitele nemocnice, Karlova 2280, Varnsdorf MUDr. V. J. zpracováním koncepce rozvoje zdravotních činností v nemocnici Varnsdorf pro období 2011 – 2012 dle jednotlivých středisek v termínu do 02.03.2012.

m) Vydání osvědčení členovi Zastupitelstva města Varnsdorf
Usnesení č. 498/2011
Rada města rozhodla vydat Jozefu Kolenovi, osvědčení dle § 56 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb. o tom, že se k 10.12.2011 stal členem Zastupitelstva města Varnsdorf.

n) Program na zasedání ZM
Usnesení č.499/2011
Rada města rozhodla schválit program na XIII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 26.01.2012 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Slib člena
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
3. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
4. Převody majetku města
5. Zprávy výborů ZM
6. Různé
7. Finanční záležitosti
8. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
9. Závěr.

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Martin Louka                                                                         Karel Dubský
starosta města                                                                      místostarosta