Usnesení z 24. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 21. 11. 2007 od 8:30 hod. v kanceláři starosty města

 

 

Rada města projednala:

1.      Různé

a)      Navýšení dotace MHD z rozpočtu města pro rok 2008

 

 

 

Usnesení č. 107/2007

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 96/2007/3 ze dne 25. 10. 2007.

 

 

Usnesení č. 108/2007

Rada města rozhodla schválit:

1.      Navýšení dotace MHD z rozpočtu města pro rok 2008 o částku 25.000,- Kč.

 

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                         František Dlask

starosta města                                                                             místostarosta