Usnesení z 23. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 08.10.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.03 Obecně závazná vyhláška 3/2015, o místním poplatku ze psů
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Dohoda o partnerství
3.02 Dodatek ke smlouvě o zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu
3.03 Dodatek ke smlouvě o zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu
3.04 Poskytnutí finančního příspěvku na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.05 Žádost o souhlas s jednorázovým užitím velkého znaku města Varnsdorf v publikaci Česká republika - města a obce
3.06 Informace z komisí města
3.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.08 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 393/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkovéorganizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2015 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 394/2015
Rada města Varnsdorf z titulu funkce zřizovatele rozhodla schválit Základní škole Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2015 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.


1.03 Obecně závazná vyhláška 3/2015, o místním poplatku ze psů
Usnesení č. 395/2015
Rada města rozhodla doporučit ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o místním poplatku ze psů, ve znění varianty a) dle pozměněného návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 396/2015
Rada města rozhodla pronajmout bytu 1+1 v domě č. p. 2739/17, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní Ž. K. na dobu určitou do 30.04.2016.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 397/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2740/21, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. B. na dobu určitou do 31.10.2016. 1. náhradník paní J. K. do 31.10.2016. 2. náhradník paní K. S. do 30.04.2016.


Žádosti o prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 398/2015/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/11, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům M. a J. H. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/54, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. T. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/10, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům J. a S. V. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. R. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/18, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. H. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/48, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/45, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní H. Ch. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/11, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní J. Cha. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/22, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. M. do 31.10. 2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/40, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. D. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/47, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. J. do 31.10.2016.
a dále

Usnesení č. 398/2015/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/65, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. L. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/44, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní I. T. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/64, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům R. a J. V. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům J. a A. L. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/14, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/15, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. S. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. Š. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. S. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/33, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. H. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/06, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. T. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. L. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/9, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. V. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt garsoniéru v DPS č. p. 3321/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní G. L. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/A/10, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu P. T. a paní L. J. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 398/2015/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na bezbariérový byt 1+1 v domě č. p. 3307/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu R. P. do 31.10.2016.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o narovnání majetků
Usnesení č. 399/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 653/2 a p. p. č. 7877/3 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 399/2015/2
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Varnsdorf nabýt do majetku p. p. č. 7830/9 a p. p. č. 7830/10 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pacht zemědělských pozemků
Usnesení č. 400/2015
Rada města rozhodla propachtovat p. p. č. 369/2, p. p. č. 364/8 a p. p. č. 364/5 vše v k. ú. Studánka u Rumburku panu D. K. za cenu 0,20 Kč/m2/rok a to na dobu určitou do 31.12.2020.


Žádost o pronájem pozemků
Usnesení č. 401/2015
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 10/2011, kdy se dodatkem prodlužuje doba nájmu o dalších 5 let.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 402/2015/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení pitné vody a splaškové kanalizace na p. p. č. 1239/5, p. p. č. 1234 a p. p. č. 1236 všev k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a V. a M. K. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů při podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

a dále

Usnesení č. 402/2015/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení pitné vody a splaškové a dešťové kanalizace na p. p. č. 1234v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a F. a M. S. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů při podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

a dále

Usnesení č. 402/2015/3
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení pitné vody a splaškové a kanalizace na p. p. č. 1234v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a R. a A. G. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů při podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o prodej p. p. č. 3493 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 403/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3493 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 4204/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 404/2015
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 4204/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 3747/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 405/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3747/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zařízení práva služebnosti
Usnesení č. 406/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení plynárenského zařízení na p. p. č. 8168, p. p. č. 255, p. p. č 254/1 všev k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, IČ 27295567 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 407/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení plynárenského zařízení na p. p. č. 3024/1, p. p. č. 3026/3, p. p. č 3026/5, p. p. č. 3027/1, p. p. č. 3037, p. p. č. 3049, p. p. č. 3050, p. p. č. 3062, p. p. č. 3076, p. p. č. 3117 všev k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, IČ 27295567 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Oprava dopravního hřiště
Usnesení č. 408/2015/1
Rada města rozhodla souhlasit s realizací záměru „Oprava dopravního hřiště“ v roce 2015.

a dále

Usnesení č. 408/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci „Oprava dopravního hřiště“ s firmou Technické služby Varnsdorf s. r. o., za cenu 877.445 Kč včetně DPH za předpokladu schválení financování zastupitelstvem města.


Výpověď z nájmu nebytových prostor, Poštovní č. p. 1254 Varnsdorf
Usnesení č. 409/2015
Rada města rozhodla ukončit nájemní vztah s M. G. v objektu Poštovní 1254 ve Varnsdorfu ke dni 31.12.2015.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Plzeňská, Varnsdorf“
Usnesení č. 410/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Plzeňská, Varnsdorf“ s firmou Technické služby města Varnsdorf s. r. o., za cenu 1.230.322 Kč vč. DPH, s termínem dokončení do 30.11.2015.


3. Různé

3.01 Dohoda o partnerství
Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.


3.02 Dodatek ke smlouvě o zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu
Usnesení č. 411/2015
Rada města rozhodla schválit Dodatek ke smlouvě o zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu dle předloženého návrhu.


3.03 Dodatek ke smlouvě o zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu
Usnesení č. 412/2015
Rada města rozhodla schválit Dodatek ke smlouvě o zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu dle předloženého návrhu.


3.04 Poskytnutí finančního příspěvku na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 413/2015
Rada města rozhodla schválit finanční příspěvek na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf panu Mgr. J. N ve výši 5.000 Kč.


3.05 Žádost o souhlas s jednorázovým užitím velkého znaku města Varnsdorf v publikaci Česká republika - města a obce
Usnesení č. 414/2015
Rada města rozhodla povolit jednorázové užití velkého znaku města Varnsdorf v publikaci Česká republika - města a obce, 3. vydání, v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.


3.06 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 415/2015
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.08 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 416/2015
Rada města rozhodla schválit program na X. zasedání ZM, které se uskuteční dne 22.10.2015 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Diskuse o zřízení Zdravotnické záchranné služby ve Varnsdorfu
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

Ing. Stanislav Horáček                                                                               Josef Hambálek
starosta města                                                                                          místostarosta města