Usnesení z 22. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

 

z 22. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 18. 09. 2019

od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

__________________________________________________________________________________________

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
1.02 Žádost o bezúročnou návratnou finanční výpomoc pro DMO Lužické a Žitavské hory
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
3.02 Návrh na stanovení platu řediteli MŠ Varnsdorf T. G. Masaryka 2180 a řediteli ZŠ a MŠ Varnsdorf Bratislavská 994
3.03 Informace z komisí města
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti
1.01 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 379/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru, dle předloženého návrhu.

1.02 Žádost o bezúročnou návratnou finanční výpomoc pro DMO Lužické a Žitavské hory
Usnesení č. 380/2019
Rada města rozhodla schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 16.000 Kč pro DMO Lužické a Žitavské hory, z. s. s lhůtou navrácení do 30.06.2020 a za podmínek dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
Návrh na pronájem garsoniéry, ul. Křižíkova
Usnesení č. 381/2019
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2740/44, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu R. J. na dobu určitou do 30.09.2020. Náhradník paní H. Š. do 30.09.2020.

Návrhy na pronájem bytů 1+1, ul. Edisonova
Usnesení č. 382/2019/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1  v domě č. p. 2739/52, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní Z. K. na dobu určitou do 30.09.2020. 1. náhradník pan M. P. a paní M. B. do 30.09.2020. 2. náhradník paní E. J. do 30.09.2020.
a dále
Usnesení č. 382/2019/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1  v domě č. p. 2739/23, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. V. na dobu určitou do 30.09.2020. 1. náhradník paní J. S. do 30.09.2020. 2. náhradník paní V. M. do 30.09.2020.   

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 383/2019
Rada města rozhodla zrušit  usnesení č. 242/2019 ze dne 20.06.2019.

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 384/2019
Rada města rozhodla  zrušit  usnesení č. 241/2019 ze dne 20.06.2019.

Návrh na pronájem bytu 1+1, ul. Nemocniční
Usnesení č. 385/2019
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/21, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. Š. do 30.09.2020 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2740/23, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu. 

Návrh na pronájem BZU 1+KK, ul. Lesní
Usnesení č. 386/2019
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/11, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní I. K. na dobu určitou do 30.09.2020.

Návrh na pronájem BZU 1+1, ul. Lesní
Usnesení č. 387/2019
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/1, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům A. a S. U. na dobu určitou do 30.09.2020.

Návrhy na prodloužení nájemních smluv
Usnesení č. 388/2019/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/48, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní  M. S. do 31.10.2020.
a dále
Usnesení č. 388/2019/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/65, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní K. M. do 31.10.2020.
a dále
Usnesení č. 388/2019/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/28, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní  J. M. do 31.10.2020 dle předloženého návrhu.
a dále
Usnesení č. 388/2019/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/45, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní H. Ch. do 31.10.2020.
a dále
Usnesení č. 388/2019/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. H. do 31.10.2020 dle předloženého návrhu.
a dále
Usnesení č. 388/2019/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/40, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. D. do 31.10.2020 dle předloženého návrhu.
a dále
Usnesení č. 388/2019/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/47, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. J. do 31.10.2020.
a dále
Usnesení č. 388/2019/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/65, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. L. do 31.10.2020.
a dále
Usnesení č. 388/2019/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/3, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům M. a H. B. do 31.10.2020 dle předloženého návrhu.
a dále
Usnesení č. 388/2019/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/61, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům D. a B. J. do 31.10.2020.
a dále
Usnesení č. 388/2019/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/3, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní B. F. do 31.10.2020.
a dále
Usnesení č. 388/2019/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. H. do 31.10.2020 dle předloženého návrhu.
a dále
Usnesení č. 388/2019/13

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/14, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům D. a J. M. do 31.10.2020 dle předloženého návrhu.
a dále
Usnesení č. 388/2019/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu  manželům J. a A. L. do 31.10.2020.
a dále
Usnesení č. 388/2019/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/14, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. do 31.10.2020 dle předloženého návrhu.
a dále
Usnesení č. 388/2019/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/15, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu  panu I. S. do 31.10.2020.
a dále
Usnesení č. 388/2019/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. P. do 31.10.2020.
a dále
Usnesení č. 388/2019/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/33, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. H. do 31.10.2020.
a dále
Usnesení č. 388/2019/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P. M. a panu J. R. do 31.10.2020 dle předloženého návrhu.
a dále
Usnesení č. 388/2019/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. P. do 31.10.2020 dle předloženého návrhu.
a dále
Usnesení č. 388/2019/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/6, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. T. do 31.10.2020 dle předloženého návrhu.
a dále
Usnesení č. 388/2019/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/9, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. V. do 31.10.2020 dle předloženého návrhu.
a dále
Usnesení č. 388/2019/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu K. N. do 31.10.2020 dle předloženého návrhu.
a dále
Usnesení č. 388/2019/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/60, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní  D. Z. do 31.10.2020.
a dále
Usnesení č. 388/2019/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 2970/30, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní O. H. do 31.10.2020 dle předloženého návrhu.
a dále
Usnesení č. 388/2019/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. H. do 31.10.2020.
a dále
Usnesení č. 388/2019/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/64, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní R. V. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti
Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006331/ VB/P001, DC, Varnsdorf – unifikace 1992 – 1994
Usnesení č. 389/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf – unifikace 1992 - 1994, nové kNN na části p. p. č. 4572, p. p. č. 4693, p. p. č. 4666/1, p. p. č. 4731/1, p. p. č. 5263, p. p. č. 4962, p. p. č. 5202, p. p. č. 4730/2, p. p. č. 5307/2 a p. p. č. 5310/4 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 4.100 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 390/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 1872, p. p. č. 1956/18 a p. p. č. 1956/9 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 1956/6 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o směnu části p. p. č. 7721/1 za p. p. č. 4227/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 391/2019
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města směnit p. p. č. 7721/1 – trvalý travní porost, výměra 7.608 m2 za p. p. č. 4227/1 – trvalý travní porost, výměra 10.977 m2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 2523/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 392/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 2523/1 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 2454 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 393/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 2454 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 4568/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 394/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 4568/1 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 240/3, p. p. č. 250/3, části p. p. č. 250/4 a části p. p. č. 250/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 395/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 240/3, p. p. č. 250/3, p. p. č. 250/4 a p. p. č. 250/2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 6781 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 396/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 6781 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 4306/99 a p. p. č. 4306/28 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 397/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 4306/99 a p. p. č. 4306/28 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej části p. p. č. 7721/17 a p. p. č. 7706 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 398/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 7721/17 a část p. p. č. 7706 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej části p. p. č. 52 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 399/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 52 v k. ú. Studánka u Rumburku.

Žádost o pronájem p. p. č. 51 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 400/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 51 v k. ú. Varnsdorf

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Oprava sociálního zařízení ve ŠJ Náměstí 2926, Varnsdorf“
Usnesení č. 401/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08/2019 na akci „Oprava sociálního zařízení ve ŠJ Náměstí 2926, Varnsdorf“, kterým se navyšuje celková cena díla o 91.428,00 Kč bez DPH.

Inventarizace majetku k 31.12.2019
Usnesení č. 402/2019/1
Rada města rozhodla schválit Plán inventur a časový plán pro inventarizaci majetku pro rok 2019 dle předloženého návrhu.
a dále
Usnesení č. 402/2019/2
Rada města rozhodla jmenovat Ústřední inventarizační komisi dle předloženého návrhu.
a dále
Usnesení č. 402/2019/3
Rada města rozhodla jmenovat Likvidační komisi dle předloženého návrhu.

Žádost o prodloužení přiděleného vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 403/2019
Rada města rozhodla prodloužit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 8U6 4847, na parkovišti p. p. č. 3287/26 v k. ú. Varnsdorf pro paní Mgr. P. L., držitelku průkazu ZTP, s platností od 01.01.2020

Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 512
Usnesení č. 404/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřenou mezi městem Varnsdorf a společností Emavi s. r. o., se sídlem Karlova 3144, 407 47 Varnsdorf, IČ 05949289 na dobu neurčitou za cenu 500 Kč/m2/rok  + energie dle skutečných spotřeb v objektu č. p. 512 v k. ú. Varnsdorf.

Rozhodnutí o veřejné zakázce Aktualizace projektové dokumentace pro zadání stavby ,,Rekonstrukce Hrádku – hlavní budova“
Usnesení č. 405/2019/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky Aktualizace projektové dokumentace pro zadání stavby ,,Rekonstrukce Hrádku – hlavní budova“ PK V&M spol. s r. o., Matouškova 21, 460 02 Liberec, IČ 472 82 525.
a dále
Usnesení č. 405/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou PK V&M spol. s r. o., Matouškova 21, 460 02 Liberec, IČ 472 82 525, na akci Aktualizace projektové dokumentace pro zadání stavby ,,Rekonstrukce Hrádku – hlavní budova“ za cenu 404.000 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce ulice Karlova ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 406/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce ulice Karlova ve Varnsdorfu“ vyhlášeném dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnosti SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042751.
a dále
Usnesení č. 406/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042751 na akci „Rekonstrukce ulice Karlova ve Varnsdorfu“ za cenu 6.458.857,00 Kč bez DPH.
 

3. Různé
3.01 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 407/2019
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.

3.02 Návrh na stanovení platu řediteli MŠ Varnsdorf T. G. Masaryka 2180 a řediteli ZŠ a MŠ Varnsdorf Bratislavská 994 
Usnesení č. 408/2019/1
Rada města rozhodla stanovit plat řediteli Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.
a dále
Usnesení č. 408/2019/2
Rada města rozhodla stanovit plat řediteli Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.

3.03 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

Ing. Stanislav Horáček                                                ThMgr. Roland Solloch
starosta města                                                          místostarosta města