Usnesení z 21. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 25. 7. 2003 od 12:00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Různé
a) Žádost p. M. Burdy a p. F. Čelka o přijetí na zasedání RM
b) Nabídka Qbizm technologies, a.s. na službu SMS InfoKanál

Usnesení č. 72/2003
Rada města rozhodla
:
1. Zveřejnit záměr pronajmout objekt na p.č. 1566/3 v k.ú. Varnsdorf.
2. Vyhovět žádosti p. M. Burdy a p. F. Čelka o přijetí na zasedání RM.

Usnesení č. 73/2003
Rada města rozhodla neschválit:
1. Nabídku Qbizm technologies, a.s. na službu SMS InfoKanál.