Usnesení z 21. schůze Rady města Varnsdorf

 

USNESENÍ

z 21. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 10.09.2015 od 12:15 hod. v kanceláři starosty města
__________________________________________________________________________

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2015
1.02 Žádost Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg Varnsdorf o poskytnutí dotace
1.03 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2015
1.04 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2016
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf"
3.02 Poskytnutí finančního příspěvku na nadstandardní reprezentaci týmu varnsdorfských hasičů v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.03 Povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2015/2016
3.04 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu v Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2015/2016
3.05 Informace z komisí města
3.06 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2015
Usnesení č. 336/2015/1
Rada města z titulu funkce zřizovatele rozhodla vzít na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 336/2015/2
Rada města titulu funkce zřizovatele rozhodla uložit řediteli příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf zpracovat a realizovat opatření k zajištění vyrovnaného hospodaření dle schválených závazných ukazatelů na rok 2015.

1.02 Žádost Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg Varnsdorf o poskytnutí dotace
Usnesení č. 337/2015
Rada města rozhodla doporučit Zastupitelstvu města poskytnutí dotace Nadačnímu fondu Hrádek-Burgsberg Varnsdorf na financování vlastního podílu podpory MK ČR při obnově hrázdění na Hrádku a zařadit příspěvek do rozpočtu města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

1.03 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2015
Usnesení č. 338/2015
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 9 na rok 2015 dle předloženého návrhu.

1.04 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2016
Usnesení č. 339/2015
Rada města rozhodla schválit harmonogram rozpočtových prací a pravidla pro zpracování rozpočtu na rok 2016 dle předloženého návrhu.

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 340/2015
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2741/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní K. K. na dobu určitou do 30.09.2016. 1. náhradník paní I. Š. do 30.09.2016. 2. náhradník pan J. P. do 30.04.2016.

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 341/2015/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/02, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu P. H. na dobu určitou do 30.04.2016. 1. náhradník paní Z. K. do 30.09.2016. 2. náhradník paní Ž. K. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 341/2015/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. B. na dobu určitou do 30.09.2016.


Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 342/2015/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2741/4 ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu D. F. na dobu určitou do 30.09.2016 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2741/28, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu. 1. náhradník paní R. K. do 30.04.2016. 2. náhradník pan M. Z. do 30.09.2016.

a dále

Usnesení č. 342/2015/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2741/12 ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. H. na dobu určitou do 30.09.2016. 1. náhradník paní M. M. do 30.09.2016 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 3014/15, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu. 2. náhradník pan R. V. a paní A. B. do 30.04.2016 dle předloženého návrhu.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 343/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2741/27, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní K. S. na dobu určitou do 30.04.2016. 1. náhradník paní J. K. do 30.09.2016. 2. náhradník paní K. S. do 30.04.2016.

Žádost o prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 344/2015/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. C. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 344/2015/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/43, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní R. B. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 344/2015/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní L. H. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 344/2015/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. B. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 344/2015/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/3, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. A. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 344/2015/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/24, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní H. K. do 30.09.2016.
a dále

Usnesení č. 344/2015/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/51, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M. a paní L. B. do 30.09.2016.

a dále

Usnesení č. 344/2015/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/9, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. L. a paní L. P. do 30.09.2016.

a dále

Usnesení č. 344/2015/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/22, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.09.2016.

a dále

Usnesení č. 344/2015/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/31, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu MUDr. M. L. a paní M. L. do 30.09.2016.

a dále

Usnesení č. 344/2015/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu Z. M. do 30.09.2016.

a dále

Usnesení č. 344/2015/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní V. Č. do 30.09.2016.

a dále

Usnesení č. 344/2015/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. M. do 30.09.2016.

a dále

Usnesení č. 344/2015/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. R. do 30.09.2016.

a dále

Usnesení č. 344/2015/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům J. a K. H. do 30.09.2016.

a dále

Usnesení č. 344/2015/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/6, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu Fr. V. do 30.09.2016.

a dále

Usnesení č. 344/2015/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní P. S. do 30.09.2016.

a dále

Usnesení č. 344/2015/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/B/2, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní E. T. do 30.09.2016.

Žádost o pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 345/2015
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 3321/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu V. P. na dobu určitou do 30.09.2016 za podmínky navrácení garsoniéry č. 8 v tom samém domě.

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem části p. p. č. 2310 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 346/2015
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 2310 v k. ú. Varnsdorf panu J. N. o celkové výměře 350 m2 za účelem užívání zahrady bytového domu č. p. 1369 za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 347/2015
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizačního řádu a umístění odlehčovací komory na nemovitosti na p. p. č. 4549/7 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeská vodárenská společnost a. s. (oprávněný) za podmínek sjednaných vlastní smlouvou.

Žádost ukončení pronájmu p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 348/2015
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 10/2015 k 13.07.2015.


Žádost o uzavření smlouvy zřízení věcného břemene – práva služebnosti
Usnesení č. 349/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 92/1, p. p. č. 91/3, p. p. č. 87/26, p. p. č. 87/11 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (oprávněný), IČ 04084063 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. K poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 350/2015/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 269/2015 ze dne 25.06.2015.

a dále

Usnesení č. 350/2015/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizačního vedení na části p. p. č. 698/3 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Polabské mlékárny a. s., IČ 45148678 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. K poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o pacht zemědělských pozemků
Usnesení č. 351/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr propachtovat p. p. č. 369/2, p. p. č. 364/8 a p. p. č. 364/5 vše v k. ú. Studánka u Rumburku.

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – práva služebnosti
Usnesení č. 352/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 87/11 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. IČ 24729035 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. K poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o pronájem části p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 353/2015
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf panu O. F. o celkové výměře 255 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 354/2015
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf paní D. L. o celkové výměře 750 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o prodej p. p. č. 1118 a p. p. č. 788 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 355/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1118 a p. p. č. 788 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 355/2015/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 788 v k. ú. Studánka u Rumburku dle stávajícího užívání.

Žádost o prodej p. p. č. 3193, p. p. č. 3195/2 a p. p. č. 3201 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 356/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3193, p. p. č. 3195/2 a p. p. č. 3201, vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 356/2015/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 3195/2 v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu a to tak, aby v celém území vznikly dvě parcely vhodné k výstavbě rodinného domu.

Žádost o prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 357/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 357/2015/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf dle návrhu architekta.

Žádost o prodej p. p. č. 3762 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 358/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3762 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 4306/79, p. p. č. 4306/88 a části p. p. č. 4306/53, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 359/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4306/79, část p. p. č. 4306/53 a p. p. č. 4306/88 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 359/2015/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení p. p. č. 4306/79 a části p. p. č. 4306/53, vše v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

Žádost o prodej části p. p. č. 918 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 360/2015
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 918 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 7728/2 a části p. p. č. 7728/3, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 361/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7728/2 a část p. p. č. 7728/3 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 361/2015/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 7728/3 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

Žádost o prodej p. p. č. 92/1, části p. p. č. 93/1 a části p. p. č. 94, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 362/2015
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 92/1, část p. p. č. 93/1 a část p. p. č. 94 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 363/2015
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku.

Žádost o ukončení nájmu pozemku
Usnesení č. 364/2015/1
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 24/2011.

a dále

Usnesení č. 364/2015/2
Rada města rozhodla odstoupit od nájemní smlouvy č. 4/2000.

a dále
Usnesení č. 364/2015/3
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 29/2008.

a dále

Usnesení č. 364/2015/4
Rada města rozhodla odstoupit od nájemní smlouvy č. 2/2004.

Nabídka bezúplatného převodu – Červený kostel ve Varnsdorfu
Usnesení č. 365/2015
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města přijmout nabídku na bezúplatný převod Červeného kostela ve Varnsdorfu, p. p. č 1657 do majetku města.

Úprava komína v areálu TS města Varnsdorf
Usnesení č. 366/2015/1
Rada města rozhodla o stavební úpravě komína v areálu Technických služeb v roce 2015.

a dále

Usnesení č. 366/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci „Stavební úprava komína v areálu TS“ s firmou EKO servis Varnsdorf a.s., IČ 25042149 za cenu 112.500 Kč bez DPH.

Uzavření Dodatku č. 1 na akci „Rekonstrukce osobních výtahů v bytovém domě č. p. 3023 ul. Kmochova a v DPS č. p. 2970 ul. Lesní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 367/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 na akci „Rekonstrukce osobních výtahů v bytovém domě č. p. 3023 ul. Kmochova a v DPS č. p. 2970 ul. Lesní ve Varnsdorfu“, kterým se prodlužuje termín předání dokončeného díla z 31.10.2015 na 20.11.2015.

Harmonogram a časový plán inventarizace, návrh ústřední inventarizační komise a likvidační komise
Usnesení č. 368/2015/1
Rada města rozhodla schválit harmonogram inventarizace majetku k provedení roční řádné inventarizace a časový plán dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 368/2015/2
Rada města rozhodla jmenovat ústřední inventarizační komisi dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 368/2015/3
Rada města rozhodla jmenovat likvidační komisi dle předloženého návrhu.


Bezúplatný převod majetku mezi PO města
Usnesení č. 369/2015
Rada města rozhodla schválit převod majetku mezi uvedenými příspěvkovými organizacemi města dle předloženého návrhu.

Uzavření Dodatku č. 1 na akci „Vypracování projektové dokumentace – Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 370/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 na akci „Vypracování projektové dokumentace – Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“, kterým se prodlužuje termín předání dokončeného díla z 9/2015 na 11/2015.

Návrh na uzavření smlouvy o dílo na úpravu a aktualizaci projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce a modernizace kuchyně pro nemocnici Varnsdorf“
Usnesení č. 371/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo na úpravu a aktualizaci projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce a modernizace kuchyně pro nemocnici Varnsdorf“ s Ing. Václavem Járou dle předložené nabídky, za cenu 205.000 Kč bez DPH s termínem dokončení do 15.12.2015.

Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu MP Varnsdorf, Národní 2939
Usnesení č. 372/2015
Rada města rozhodla pronajmout S. W. nebytové prostory v č. p. 2939 o výměře cca 120 m2 za účelem zřízení cvičebny pro účely MP na dobu neurčitou bezplatně + měsíční paušál na energie ve výši 1.000 Kč.

3. Různé

3.01 Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf"
Usnesení č. 373/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf“ uchazeči ENLOGIT s. r. o., Špitálské náměstí 3367/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 622 41 842.

a dále

Usnesení č. 373/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou ENLOGIT s. r. o., Špitálské náměstí 3367/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 622 41 842 na akci „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf“ za cenu 2.264.920 Kč bez DPH.


3.02 Poskytnutí finančního příspěvku na nadstandardní reprezentaci týmu varnsdorfských hasičů v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 374/2015
Rada města rozhodla schválit finanční příspěvek na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf týmu varnsdorfských hasičů zastoupených panem J. K. dle předloženého návrhu.

3.03 Povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2015/2016
Usnesení č. 375/2015
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu žáků v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2015/2016 dle předloženého návrhu.

3.04 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu v Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2015/2016
Usnesení č. 376/2015
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu dětí na třídu v Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2015/2016 dle předloženého návrhu.

3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3.06 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 377/2015
Rada města rozhodla schválit program na IX. zasedání ZM, které se uskuteční dne 24.09.2015 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Stanovy dobrovolného svazku obcí Tolštejn
3.02 Zpráva o šetření dozorové činnosti Ministerstva vnitra
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Závěr

Ing. Stanislav Horáček                                                                      Josef Hambálek
starosta města                                                                                 místostarosta města