Usnesení z 21. schůze Rady města Varnsdorf


, která se konala dne 20.10.2011 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180
b) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280
c) Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2012 
2. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
3. Různé
a) Schválení žádosti o podporu z Fondu hejtmanky
b) Žádost o podporu Sdružení Linky bezpečí, která provozuje telefonickou krizovou linku zdarma nonstop pro všechny děti a mladé lidi mimo jiné i mimo jiné v našem městě
c) Pověření starosty města k podpisu smlouvy o zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi se společností Edenred CZ, s. r. o.
d) Nabídka firmy Sodexo Pass na dodávání stravenek pro osoby v hmotné nouzi
e) Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Zajištění sazby a tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“.
f) Oznámení nástupu ředitelky Městské knihovny Varnsdorf do práce po mateřské dovolené
g) Návrh mimořádné odměny ředitelce Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994 Mgr. Š. Martinkové
h) Pověření řízením Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994 
i) Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
RTG na poliklinice Varnsdorf, Poštovní 2060
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

a) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180
Usnesení č. 357/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů a nový odpisový plán na rok 2011 dle předloženého návrhu.

b) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280
Usnesení č. 358/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280, změnu závazných ukazatelů na rok 2011 dle předloženého návrhu.

c) Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2012 
Usnesení č. 359/2011/1
Rada města rozhodla schválit aktualizaci přílohy č. 1 Směrnice pro zpracování rozpočtu města Varnsdorf a hospodaření podle něj dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 359/2011/2
Rada města rozhodla schválit časový plán a pravidla pro zpracování rozpočtu na rok 2012 dle předloženého návrhu.2. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Přidělení bytů zvláštního určení
Usnesení č. 360/2011/1
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě č. p. 3321/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. Š.

a dále:

Usnesení č. 360/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě č. p. 3321/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. Ř.

a dále:

Usnesení č. 360/2011/3
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě č. p. 2970/61, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu P. B.

Žádosti o uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1
Usnesení č. 361/2011/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. S. na dobu určitou do 31.10.2012.1. náhradník je pan L. K. 2. náhradník je paní P. Z.

a dále:

Usnesení č. 361/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. R. na dobu určitou do 31.10.2012 dle předloženého návrhu. 1. Náhradník je paní M. S. 2. náhradník je paní P. K. dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 361/2011/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/1, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní L. F. na dobu určitou do 31.10.2012. 1. náhradník je E. H. 2. náhradník je paní R. C.

Žádosti o uzavření nájemní smlouvy na byt 1+2
Usnesení č. 362/2011/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2739/48, ul. Edisonova ve Varnsdorfu M. S. na dobu určitou do 30.10.2012. 1. náhradník je pan A. D. a paní D. Š. 2. náhradník je paní J. S.

a dále:

Usnesení č. 362/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2741/4, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům J. a P. R. na dobu určitou do 31.10.2012 za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu. 1. náhradníci jsou paní A. Š. a pan J. Č. 2. náhradníci jsou manželé J. a H. K.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt 2+KK v domě č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu.
Usnesení č. 363/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt 2+KK v domě č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu na dobu určitou panu J. H. a paní K. Š. na dobu určitou do 31.10.2012.

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 364/2011/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt (garsoniéru) v domě č. p. 3307/14, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/41, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. D. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/18, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. H. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/33, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. H. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/11, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní J. Ch. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/45, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní H. Ch. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/1, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům N. a M. J. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům J. a A. L. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:


Usnesení č. 364/2011/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt (garsoniéru) v domě č. p. 3307/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. L. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/65, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. L. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt (garsoniéru) v domě č. p. 3307/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu B. L. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní K. M. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt (garsoniéru) v domě č. p. 2739/62, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní I. N. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt (garsoniéru) v domě č. p. 2741/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. P. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/28, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní T. S. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/15, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. S. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:Usnesení č. 364/2011/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní S. S. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. S. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. Š. a M. K. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/9, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. V. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. Z. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/15, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu P. H. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/28, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. K. na dobu určitou do 31.10.2012 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/39, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu P. S. na dobu určitou do 31.10.2012 dle předloženého návrhu.

a dále:
Usnesení č. 364/2011/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. S. na dobu určitou do 31.10.2012 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/27
Rada města rozhodla prodloužit smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3300/5, ul. Kostelní ve Varnsdorfu paní A. Š. na dobu určitou do 31.10.2012 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/43, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. G. a R. O. na dobu určitou do 31.10.2012 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 364/2011/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/22, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. M. na dobu určitou do 31.10.2012 dle předloženého návrhu.

Neprodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 365/2011
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní K. J. a panu J. K.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou a o snížení nájemného bytu
Usnesení č. 366/2011
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti pana T. O. o snížení nájemného a uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.

Žádost paní M. Hauserové o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 367/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí žádost paní M. H. ze dne 23.09.2011 a nebude rušit usnesení č. 288/2011 RM ze dne 08.09.2011.

Žádost o snížení nájemného v bytě pro správce budovy Městské knihovny Varnsdorf
Usnesení č. 368/2011
Rada města rozhodla stanovit výši nájemného pro správce budovy Městské knihovny ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.

Žádost o schválení výměny bytu
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)b) Majetkové záležitosti

Žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 369/2011/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na p. p. č. 6324 a p. p. č. 6336 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 6330/1 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 369/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na p. p. č. 4383 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 4358/6 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 369/2011/3
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav VTL plynovodní přípojky na p. p. č. 7891/1 a p. p. č. 3469/1 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku, nejméně však 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 369/2011/4
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav distribuční soustavy na p. p. č. 1110 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku, nejméně však 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 369/2011/5
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemní kabelové přípojky NN na p. p. č. 3420 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 369/2011/6
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemní kabelové přípojky NN na p. p. č. 3831 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 369/2011/7
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav prodlouženého vodovodního řadu a kanalizační přípojky na p. p. č. 3300, p. p. č. 3783 a p. p. č. 3794/2 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 3794/1 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku, nejméně však 2.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o prodej části p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 370/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4369/1 v k.ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 7475 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 371/2011/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 7475 v k. ú. Varnsdorf.


a dále:

Usnesení č. 371/2011/2
Rada města rozhodla zadat geometrický plán na oddělení části p. p. č. 7475 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3239 a částí p. p. č. 3240 a p. p. č. 3241 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 372/2011
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 3240/3, část p. p. č. 3241/3 a p. p. č. 3239 vše v k. ú. Varnsdorf.


Nabídka prodeje p. p. č. 1804/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 373/2011
Rada města doporučuje ZM nenabýt p. p. č. 1804/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej částí p. p. č. 4306/86 a p. p. č. 4306/106 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 374/2011/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4306/86 a část p. p. č. 4306/106 vše v k. ú. Varnsdorf.


a dále:


Usnesení č. 374/2011/2
Rada města rozhodla zadat geometrický plán na oddělení částí p. p. č. 4306/86 a p. p. č. 4306/106 vše v k. ú. Varnsdorf.


a dále:


Usnesení č. 374/2011/3
Rada města rozhodla doporučit ZM prodejní cenu 100 Kč/m2 za část p. p. č. 4306/86 a část p. p. č. 4306/106 vše v k. ú. Varnsdorf.


Narovnání právních vztahů na p. p. č. 2228 a p. p. č. 2226/2 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 375/2011/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2226/2 v k. ú. Varnsdorf.


a dále:


Usnesení č. 375/2011/2
Rada města rozhodla doporučit ZM nabýt do vlastnictví města část p. p. č. 2228 díl „i“ a část p. p. č. 2228 díl „h“ dle geometrického plánu č. 4587-143/2011 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 743 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 376/2011
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 743 v k. ú. Studánka u Rumburku o výměře 1655 m2 za účelem užívání zahrady cenu 3 Kč/m2/rok panu L. S. na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem p. p. č. 3611 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 377/2011
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 3611 v k. ú. Varnsdorf o výměře 632 m2 za účelem užívání zahrady cenu 3 Kč/m2/rok panu J. H. na dobu neurčitou.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 11/2001 na část p. p. č. 1722/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 378/2011
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 11/2001 na pronájem části p. p. č. 1722/2 v k. ú. Varnsdorf k 31.10.2011.

 

Žádost o ukončení nájemní smlouvu č. 11/2002 na p. p. č. 376 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 379/2011
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 11/2002 na pronájem p. p. č. 376 v k. ú. Studánka u Rumburku k 31.10.2011.


Žádost o zveřejnění
Usnesení č. 380/2011/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 381, p. p. č. 384, p. p. č. 380/1 a p. p. č. 382/1 vše v k. ú. Varnsdorf.

 

a dále:


Usnesení č. 380/2011/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 566, p. p. č. 567, p. p. č. 568, p. p. č. 569, p. p. č. 570, p. p. č. 571, p. p. č. 573, p. p. č. 574, p. p. č. 519/1, p. p. č. 516/1, p. p. č. 517 a p. p. č. 518/2 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 381/2011
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 295/2011/11 ze dne 08.09.2011.


Žádost o prodloužení termínu dokončení akce „Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821“
Usnesení č. 382/2011
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením dodatku smlouvy o dílo na akci „Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821“, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby do 15.11.2011.

Nebytové prostory v Městském centru kultury a vzdělání
Usnesení č. 383/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v budově Městského centra kultury a vzdělání (MCKV) č. p. 1260 ve Varnsdorfu.

Čerpání rozpočtu roku 2011
Usnesení č. 384/2011
Rada města rozhodla z důvodu neplnění příjmů rozpočtu roku 2011 nezahájit stavební úpravy kanceláří v č. p. 1838 ve Varnsdorfu, nezahájit 1. etapu rekonstrukce muzea ve Varnsdorfu a nezahájit úpravy dětského parku v ul. Národní-Otáhalova ve Varnsdorfu.

 


3. Různé

a) Schválení žádosti o podporu z Fondu hejtmanky
Usnesení č. 385/2011
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti o příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje na projekt „Preventivní opatření proti kriminalitě ve Varnsdorfu“ a souhlasit se spolufinancováním města ve výši min. 30 % z celkových výdajů, tj. ve výši 45.000 Kč.

b) Žádost o podporu Sdružení Linky bezpečí, která provozuje telefonickou krizovou linku zdarma nonstop pro všechny děti a mladé lidi mimo jiné i v našem městě.
Usnesení č. 386/2011
Rada města rozhodla vyhovět žádosti Sdružení Linky bezpečí, ul. Ústavní 91/95, Praha 8, která provozuje telefonickou krizovou linku zdarma nonstop pro všechny děti a mladé lidi mimo jiné i v našem městě a přispět jim částkou 1.000 Kč v roce 2011.

c) Pověření starosty města k podpisu smlouvy o zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi se společností Edenred CZ, s. r. o.
Usnesení č. 387/2011
Rada města rozhodla pověřitstarostu města k podpisu smlouvy o zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi se společností Edenred CZ, s. r. o, Na Poříčí 1076/5, Praha 1. 

d) Nabídka firmy Sodexo Pass na dodávání stravenek pro osoby v hmotné nouzi
Usnesení č. 388/2011
Rada města rozhodlanepřijmout nabídku firmy Sodexo Pass na dodávání stravenek pro osoby v hmotné nouzi.

e) Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Zajištění sazby a tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“.
Usnesení č. 389/2011/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky Zajištění sazby a tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: Tiskárna Trio, M. D., Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ:64709990.

a dále:

Usnesení č. 389/2011/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Tiskárna Trio, M. D., Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ:64709990 na akci Zajištění sazby a tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ za cenu 1.158.832 Kč bez DPH.

f) Oznámení nástupu ředitelky Městské knihovny Varnsdorf do práce po mateřské dovolené
Usnesení č. 390/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí oznámení ředitelky Městské knihovny Varnsdorf Mgr. V. M. o jejím nástupu do práce po mateřské dovolené k 01.01.2012.


g) Návrh mimořádné odměny ředitelce Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994 Mgr. Š. Martinkové
Usnesení č. 391/2011
Rada města rozhodla schválit vyplacení mimořádné odměny ředitelce Mgr. Š. M. dle předloženého návrhu.

h) Pověření řízením Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994
Usnesení č. 392/2011
Rada města rozhodla pověřit řízením Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994 ředitelku Mgr. M. H.

i) Doplnění program na zasedání ZM
Usnesení č. 393/2011
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Nesouhlas se zvýšením nájmu - informace
5.02 Stanovy sdružení pro rozvoj Šluknovska
5.03 Schválení podání žádosti a finanční spoluúčasti města Varnsdorf do výzvy „Podpora terénní práce na rok 2012“ vyhlášené Úřadem vlády ČR4. Diskuse

RTG na poliklinice Varnsdorf, Poštovní 2060
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Martin Louka                                                      Karel Dubský
starosta města                                                   místostarosta