Usnesení z 20. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 10. 7. 2003 od 9:00 hodin v kanceláři starosty města
___________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Různé
a) Návrh ve věci zajištění kombinovaného svozu tříděného odpadu
b) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za II. čtvrtletí 2003
c) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti
d) Nabídku RRA, Ústeckého kraje a.s. na zpracování „Socioekonomických dat a informací o obcích, které spadají do kompetence obce s rozšířenou působností Varnsdorf (obec III Varnsdorf)“
e) Žádost střediska Teen Challenge o povolení konání veřejné sbírky
f) Schválení použití znaku města
g) Žádost pana R. Diváckého o schválení veřejné hudební produkce na otevřeném prostranství
h) Žádost pana K. Burzynskiho o schválení veřejné hudební produkce na otevřeném prostranství
i) Nabídku ACR Alfa s.r.o. na prezentaci města
j) Návrh na zajištění obsluhy pokladny na „Hrádku“ po dobu turistické sezóny
k) Žádost paní L. Dlaskové o zrušení rozhodnutí tajemníka MěÚ o úhradě škody způsobené na služebním vozidle Škoda Fabia 1U6 57-37
l) Návrh na rekonstrukci objektu „Kasáren“
m) Návrh na schválení spoluúčasti na projektech „Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením“
n) Žádost kulturní komise RM o schválení veřejné hudební produkce na otevřeném prostranství

 

Usnesení č. 64/2003
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout p.p.č. 92/2 o výměře 1.545 m2 v k.ú. Varnsdorf s.r.o. Billa Reality za cenu 10,- Kč/m2/rok.

2. Prodloužit nájemní smlouvu č. 23/1997/1 na pronájem pozemku č. 632/3 v k.ú. Varnsdorf do 30. 9. 2003.

3. Doporučit ZM cenu 60,- Kč/m2 za prodej pozemku č. 5475 v k.ú. Varnsdorf.

4. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 74 v k.ú. Studánka.

5. Pronajmout část p.p.č. 5248/1 o výměře 500 m2 a p.p.č. 5248/2 o výměře 1.086 m2 slečně Kateřině Valkové a panu Martinu Chaloupeckému za účelem stavby RD dle vyhlášky města č. 18/1993.

6. Doporučit ZM převést část p.p.č. 5248/1 o výměře 585 m2 manželům Vladimíru a Ivaně Novodárským.

7. Nezveřejnit záměr převést st.p.č. 919 a p.p.č. 920/1 v k.ú. Varnsdorf.

8. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 3750/1 v k.ú. Varnsdorf.

9. Pronajmout část p.p.č. 87/11 o výměře 425 m2 v k.ú. Varnsdorf za cenu 13,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem zřízení a užívání veřejných parkovacích míst.

10. Akceptovat nabídku RRA, Ústeckého kraje a.s. na zpracování „Socioekonomických dat a informací o obcích, které spadají do kompetence obce s rozšířenou působností Varnsdorf (obec III Varnsdorf)“.

11. Uhradit Svazku obcí Tolštejn finanční částku ve výši 900,- Kč za zhotovení znaku města Varnsdorf.

12. Nepřijmout nabídku ACR Alfa s.r.o. na prezentaci města.

13. Uzavřít smlouvu s TSmV s.r.o. Varnsdorf o refundaci nákladů nad příspěvek ÚP při zaměstnání 3 osob podle dohody TSmV s ÚP Děčín ze dne 4. 7. 2003 na obsluhu pokladny „Hrádku“ po dobu turistické sezony od 18. 7. do 31. 10. 2003 dle návrhu tajemníka MěÚ.Usnesení č. 65/2003
Rada města rozhodla schválit:
1. Zadání geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 5475 v k.ú. Varnsdorf dle návrhu KSMV.

2. Zadání geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 5248/1 v k.ú. Varnsdorf dle návrhu KSMV.

3. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, dle návrhu tajemníka MěÚ.

4. Vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.

5. Středisku Teen Challenge Šluknov konání veřejné sbírky, a to umístěním prodejního stánku s keramikou v rámci městských trhů (bez poplatku).

6. Svazku obcí Tolštejn použití znaku města Varnsdorf pro umístění na hradu Tolštejn.

7. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Rodeo“ (setkání koní) na otevřeném prostranství p.p.č. 4306/16 v k.ú. Varnsdorf 2. 8. 2003 od 08:00 do 22:00 hod., a to dle žádosti pana R. Diváckého.

8. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Svět nerezové oceli“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách v termínu od 21. 8. 2003 do 24. 8. 2003, a to dle žádosti pana K. Burzyskiho.

9. Záměr rekonstrukce kasáren na objekty pro různé formy bydlení.

10. Zpracované projekty „Dům na půl cesty“ se spoluúčastí města Varnsdorf ve výši 35.762,- Kč a „Noclehárnu“ se spoluúčastí města Varnsdorf 27.779,- Kč.

11. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „135. výročí města Varnsdorf“ na otevřeném prostranství dne 19. 7. 2003 od 22:00 do 24:00 hod., a to dle žádosti kulturní komise RM.

 

Usnesení č. 66/2003
Rada města rozhodla neschválit:
1. Podnájem objektu č.p. 1016 ve Varnsdorfu panu J. Haškovi.

 

Usnesení č. 67/2003
Rada města rozhodla stanovit:
1. Cenu pro prodej domu č.p. 1634 na st.p.č. 2369 a p.č. 2370 v k.ú. Varnsdorf ve výši 900.000,- Kč.

2. Cenu pro prodej domu č.p. 1181 na st.p.č. 1540/1 v k.ú. Varnsdorf ve výši 400.000,- Kč.


Usnesení č. 68/2003
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Nabídku firmy EKO servis Varnsdorf a.s., předloženou p. M. Pražákem.

2. Prezentaci firmy Pro EKO Varnsdorf s.r.o., předloženou Ing. M. Hulánem.Usnesení č. 69/2003
Rada města rozhodla uložit:
1. JUDr. Ruthové prověřit stávající smlouvu o podnájmu objektu č.p. 1016 ve Varnsdorfu a požádat ZO NOSP při Pohraniční policii Varnsdorf o přehled vyúčtování podnájmu za období 3 let zpětně.

 

Usnesení č. 70/2003
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 20/2003/15 ze dne 20. 3. 2003. 

2. Usnesení RM č. 57/2003/5 ze dne 26. 6. 2003. 

 

Usnesení č. 71/2003
Rada města rozhodla nezrušit:
1. Rozhodnutí tajemníka MěÚ o úhradě škody způsobené paní L. Dlaskovou na služebním vozidle Škoda Fabia 1U6 57-37.