Usnesení z 2. zasedání Rady města Varnsdorf

Usnesení

z 2. zasedání Rady města Varnsdorf, které se konalo dne 25. listopadu 2002 od 8:00 hod. v kanceláři starosty města


Rada města projednala:

  1. Rezignaci paní Z. Vejlové na funkci tajemnice MěÚ Varnsdorf

Usnesení č. 105/2002

Rada města bere na vědomí:

  1. Rezignaci paní Zděnky Vejlové ze dne 22. 11. 2002 na funkci tajemnice Městského úřadu Varnsdorf ke dni 30. 11. 2002.

Ing. Josef Poláček

Mgr. Zdeňka Vajsová

starosta města

místostarostka