Usnesení z 19. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 13. 9. 2007 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
_________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Žádost o pověření k vymáhání pohledávek
b) Žádost o změnu závazných ukazatelů na rok 2007 pro Interaktivní ZŠ Varnsdorf
c) Žádost o změnu závazných ukazatelů na rok 2007 pro MŠ Varnsdorf, Nezvalova
d) Žádost o schválení nového odpisového plánu a úpravu závazných ukazatelů na rok 2007 pro Nemocnici Varnsdorf
e) Rozpočtové opatření č. 10 
f) Pověření k uzavření dohody o uznání a zaplacení dluhu
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Zastupování tajemníka v měsíci září
b) Sazby nájemného pro rok 2008 
c) Odprodej vozidla Avia městu Krásná Lípa
d) Návrh na mimořádnou odměnu řediteli MD Varnsdorf a ředitelce MK Varnsdorf
e) Smlouva o společném užívání částí budov v č.p. 469 a 2926 Varnsdorf
f) Výjimka z počtu žáků v ZŠ Varnsdorf Náměstí
g) Změny ve zřizovací listině organizační složky pro pečovatelskou službu dle nových zákonů
h) Žádost o použití městského znaku
i) Rezignace na člena Komise pro tělovýchovu a sport + jmenování nového člena
j) Návrh na jmenování člena Komise prevence kriminality
k) Odstoupení od smlouvy o nájmu nebytového prostoru č.p. 1016, Varnsdorf
l) Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky – „MěÚ ve Varnsdorfu – rekonstrukce objektu č.p. 1838 – etapa střecha“
m) Program IX. zasedání ZM

Usnesení č. 74/2007
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/12, ul. Kovářská, Varnsdorf panu F. B. na dobu určitou do 30. 9. 2008. 

2. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2763/17, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. H. na dobu určitou do 30. 9. 2008.

3. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/34, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. D. na dobu určitou do 30. 9. 2008. 

4. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2290A/2, ul. Prašná, Varnsdorf paní M. V. na dobu určitou do 30. 9. 2008.

5. Pronajmout byt 1+3 v č.p. 2739/49, ul. Edisonova, Varnsdorf panu P. V. a sl. M. B. na dobu určitou do 30. 9. 2008 za podmínky navrácení garsoniéry v tom samém domě.

6. Pronajmout byt 1+3 v č.p. 2740/61, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní P. S. na dobu určitou do 30. 9. 2008. 

7. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/28, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu T. S. na dobu určitou do 30. 9. 2008. 

8. Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v č.p. 669/5, ul. Čsl. letců, Varnsdorf s manžely M. a J. D. na dobu určitou do 30. 9. 2008.

9. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. H. Z. do 30. 9. 2008. 

10. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf paní J. J. do 30. 9. 2008.

11. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. M. B. do 30. 9. 2008. 

12. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 3023, ul. Kmochova, Varnsdorf sl. P. M. a panu T. M. do 30. 9. 2008. 

13. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2740/54, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. Ž. do 31. 3. 2008. 

14. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v č.p. 3307/40, ul. Nemocniční, Varnsdorf sl. M. B. do 31. 10. 2008. 

15. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2764/49, ul. Žitavská, Varnsdorf paní M. D. do 31. 10. 2008. 

16. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2761/16, ul. Kovářská, Varnsdorf paní J. H. do 31. 10. 2008. 

17. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2761/35, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. K. do 31. 10. 2008. 

18. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 3300/22, ul. Kostelní, Varnsdorf panu J. K. do 31. 10. 2008. 

19. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 3307/8, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu D. L. do 31. 10. 2008. 

20. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 3307/32, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu B. L. do 31. 10. 2008. 

21. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2739/28, ul. Edisonova, Varnsdorf paní E. P. do 31. 10. 2008. 

22. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 3307/15, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu I. S. do 31. 10. 2008. 

23. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v č.p. 3307/39, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu F. S. do 31. 10. 2008. 

24. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v č.p. 2290C/5, ul. Prašná, Varnsdorf manželům F. a T. S. do 31. 10. 2008. 

25. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 3307/30, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu I. S. do 31. 10. 2008. 

26. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 3300/5, ul. Kostelní, Varnsdorf paní A. Š. do 31. 10. 2008. 

27. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2761/46 ul. Kovářská, Varnsdorf panu V. U. do 31. 10. 2008. 

28. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2762/11, ul. Kovářská, Varnsdorf paní Z. U. do 31. 10. 2008. 

29. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 3307/9, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní H. V. do 31. 10. 2008. 

30. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 3307/26, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. Z. do 31. 10. 2008. 

31. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 3307/14, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu M. B. do 31. 10. 2008. 

32. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 3307/29, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní L. F. do 31. 10. 2008. 

33. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 2740/19, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. R. H. do 31. 10. 2008. 

34. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2739/65, ul. Edisonova, Varnsdorf paní I. J. do 31. 10. 2008. 

35. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v č.p. 2741/39, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. K. a paní K. J. do 31. 10. 2008. 

36. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 3307/11, ul. Nemocniční, Varnsdorf sl. L. M. do 31. 10. 2008. 

37. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 3307/21, ul. Nemocniční, Varnsdorf sl. J. M. do 31. 10. 2008.

38. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v č.p. 3307/20, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. R. a paní P. V. do 31. 10. 2008. 

39. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 3307/35, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu L. S. do 31. 10. 2008. 

40. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 3307/17, ul. Nemocniční, Varnsdorf sl. P. S. a panu M. M. do 31. 10. 2008. 

41. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. P. Š. a panu K. B. do 31. 10. 2008. 

42. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2761//7, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. I. M. do 31. 10. 2008. 

43. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2741/22, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. Z. I. do 31. 12. 2007. 

44. Nepronajmout jiný byt 1+1 ve Varnsdorfu paní A. F..

45. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 919 a p.p.č. 920/1 v k.ú. Varnsdorf.

46. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5248/1 a p.p.č. 5248/2 v k.ú. Varnsdorf.

47. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 901 v k.ú. Varnsdorf.

48. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 7702/2 v k.ú. Varnsdorf.

49. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4463 v k.ú. Varnsdorf.

50. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 476/3 a p.p.č. 477/1 v k.ú. Varnsdorf.

51. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 1173 v k.ú. Varnsdorf.

52. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 1173 v k.ú. Varnsdorf.

53. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 5997 a p.p.č. 5998/3 v k.ú. Varnsdorf.

54. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 3230, p.p.č. 3231 a p.p.č. 3232 v k.ú. Varnsdorf.
55. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 6200/4 a p.p.č. 6200/16 v k.ú. Varnsdorf.

56. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 6862 v k.ú. Varnsdorf.

57. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 3619 a p.p.č. 3620 v k.ú. Varnsdorf.

58. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 3289/2 v k.ú. Varnsdorf.

59. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 762/5 a část p.p.č. 8180 v k.ú. Varnsdorf.

60. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 1388 v k.ú. Varnsdorf.

61. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 742 v k.ú. Studánka.

62. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 466 v k.ú. Studánka.

63. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 727 v k.ú. Studánka.

64. Doporučit ZM cenu za prodej p.p.č. 6026 v k.ú. Varnsdorf ve výši 150,- Kč/m2.

65. Pronajmout p.p.č. 512/2 o výměře 1.922 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům A. a A.V. na dobu neurčitou za cenu 3,- Kč/m2 za účelem užívání zahrady, k ukládání materiálu k rekonstrukci domů č.p. 1078 a č.p. 3292 a k dočasnému parkování vozidel.

66. Vypovědět nájemní smlouvu č. 152/2007 na pronájem části p.p.č. 4699/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu změny vlastníka pozemku.

67. Vypovědět nájemní smlouvu č. 151/2007 a 46/2003 na pronájem části p.p.č. 4699/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu změny vlastníka pozemku.

68. Ukončit nájemní smlouvu č. 2006/10028 na pronájem části p.p.č. 5342/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 9. 2007 dle žádosti nájemce.

69. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN a přípojkové skříni v pilíři po částech p.p.č. 1311, p.p.č. 1309/1, p.p.č. 1310/1 a p.p.č. 1306 v k.ú. Varnsdorf včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 8.100,- Kč splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

70. Pronajmout p.p.č. 266 o výměře 4.320 m2, část p.p.č. 242 o výměře 234 m2, část p.p.č. 267 o výměře 411 m2, část p.p.č. 269 o výměře 80 m2, část p.p.č. 268 o výměře 431 m2, část p.p.č. 211 o výměře 684 m2, p.p.č. 270 o výměře 270 m2 vše v k.ú. Varnsdorf Technickým službám města Varnsdorf na dobu neurčitou za účelem užívání depa sypkých materiálů za cenu 5.000,- Kč/rok.
71. Pronajmout část p.p.č. 5765 o výměře 635 m2 v k.ú. Varnsdorf paní N. K. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

72. Nepronajmout část p.p.č. 109 o výměře 135 m2 v k.ú. Varnsdorf panu J. P. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

73. Pronajmout část p.p.č. 6869/1 o výměře 2.674 m2, p.p.č. 6846 o výměře 3.250 m2, p.p.č. 6855 o výměře 381 m2, p.p.č. 6854/1 o výměře 1.642 m2 vše v k.ú. Varnsdorf panu F. J. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy a pasení za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

74. Pronajmout část p.p.č. 6294/1 o výměře 500 m2 a část p.p.č. 6294/4 o výměře 700 m2 v k.ú. Varnsdorf společenství vlastníků bytových jednotek domu – zastoupené panem T. K. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

75. Pronajmout p.p.č. 4897/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 838 m2 panu J. V. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

76. Ukončit nájemní smlouvu č. 5/2006 na pronájem části p.p.č. 4204/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 8. 2007 a zadat zpracování GP na rozdělení p.p.č. 4204/1 a p.p.č. 4205 vše v k.ú. Varnsdorf tak, aby byla možná realizace výstavby dvou rodinných domů.

77. Upravit výměru nájemní smlouvy č. 3/2007 na část p.p.č. 4205 a část p.p.č. 4204/1 vše v k.ú. Varnsdorf a to tak, že nová celková výměra bude 2.539 m2 (dle GP č. 3921-171/2007) z důvodu realizace výstavby rodinného domu.

78. Pronajmout p.p.č. 4818 v k.ú. Varnsdorf o výměře 671 m2 panu M. H. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

79. Ukončit nájemní smlouvu č. 35/2004 na pronájem části p.p.č. 7461 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2007.

80. Pronajmout Sdružení občanů FK Varnsdorf p.p.č. 441 o výměře 6.921 m2, p.p.č. 326/6 o výměře 286 m2, p.p.č. 329/1 o výměře 2984 m2, p.p.č. 336/1 o výměře 279 m2, p.p.č. 335/2 o výměře 475 m2, p.p.č. 342 o výměře 2190 m2, p.p.č. 339 o výměře 3.896 m2 a p.p.č. 338 o výměře 1.577 m2 vše v k.ú. Varnsdorf na dobu neurčitou za účelem využívání tréninkových ploch a zázemí fotbalové akademie za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

81. Upravit nájemní smlouvu č. 199/2000 na část p.p.č. 329/1 a p.p.č. 326/1 vše v k.ú. Varnsdorf a to tak, že předmětem smlouvy bude pouze p.p.č. 326/1 v k.ú. Varnsdorf a to z důvodu realizace záměru ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 329/1 v k.ú. Varnsdorf.

82. Ukončit nájemní smlouvu č. 9/2005 na část p.p.č. 329/1 o výměře 255 m2 v k.ú. Varnsdorf a to z důvodu realizace záměru ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 329/1 v k.ú. Varnsdorf.

83. Pronajmout Sdružení občanů FK Varnsdorf část p.p.č. 347/1 o výměře 680 m2 a část p.p.č. 347/13 o výměře 320 m2 vše v k.ú. Varnsdorf na dobu neurčitou za účelem stavebních úprav stavby bez č.p. na p.p.č. 347/9 v k.ú. Varnsdorf za cenu 1,- Kč/m2/rok.

84. Nepronajmout p.p.č. 1578 o výměře 397 m2 v k.ú. Varnsdorf.
85. Pronajmout panu J. K. část p.p.č. 6468 o výměře 456 m2 a p.p.č. 6467 o výměře 19 m2 v k.ú. Varnsdorf na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

86. Ukončit nájemní smlouvu č. 64/2001 na pronájem části p.p.č. 6305 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2007.

87. Ukončit nájemní smlouvu č. 42/1998 na pronájem části p.p.č. 6781 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 9. 2007. 

88. Ukončit nájemní smlouvu č. 22/2000 na pronájem části p.p.č. 3323 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 9. 2007.

89. Ukončit nájemní smlouvu č. 01/2006 na pronájem části p.p.č. 5507 a část p.p.č. 5508 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 9. 2007. 

90. Nesouhlasit s podnájmem části nebytových prostor v objektech na p.č. 2501, 2503, 2504 a 2505 vše v k.ú.Varnsdorf užívaných jako opravna obuvi panu M. S. za účelem provozování bazaru a zastavárny.

91. Nesouhlasit s podnájmem části nebytových prostor pronajatých panu Bc. M. B. v části č.p. 1254, Varnsdorf paní M. M. za účelem provozování poradenství v oblasti výživy.

92. Souhlasit s demontáží ocelokolny v areálu zahradnictví v ul. Národní, Varnsdorf tak, že demontáž zajistí vlastním nákladem pan P. H. a demontovanou konstrukci ocelokolny si ponechá jako odměnu za provedené práce.

93. Souhlasit s realizací další etapy rekonstrukce Hrádku dle předloženého návrhu doporučeného NF Hrádek-Burgsebrg.

94. Zveřejnit záměr pronajmout plochy pro umístění reklamních nosičů v budově MěÚ č.p. 1838, ul. T. G. Masaryka, Varnsdorf.

95. Vyhlásit nové výběrové řízení na pronájem ubytovny sportovní haly č.p. 2984, ul. Západní, Varnsdorf.

96. O přidělení veřejné zakázky „MěÚ ve Varnsdorfu – rekonstrukce objektu č.p. 1838 – etapa střecha“ dle zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči STAMO, spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I., IČO 43222323, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

97. Pronajmout byt 1+KK č. 3 v DPS č.p. 3321, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní A. P..

98. Pronajmout byt 1+KK č. 5 v DPS č.p. 3321, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní J. D..

99. Pronajmout byt 1+1 č. 55 v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní A. H..

100.Pronajmout byt 1+KK č. 9 v DPS č.p. 3321, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní K. S..

101.Pronajmou byt 1+KK č. 8 v DPS č.p. 3321, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu V. P..

102.Pronajmout byt 1+KK č. 10 v DPS č.p. 3321, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu K. G..

103.Pronajmout byt 1+KK č. 30 v DPS č.p. 3321, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní A. Š..

104.Uzavřít nájemní a podnájemní smlouvu na pronájem bytu č. 09 v č.p. 3300, ul. Kostelní dle předloženého návrhu.

105.Povolit výjimku z počtu žáků v Základní škole Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.

106.Povolit použití znaku města Varnsdorf firmě KOMPAKT, spol. s r.o., Zítkova 6, Litoměřice na mapového průvodce.


Usnesení č. 75/2007
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2007 dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2007 dle předloženého návrhu.

3. Z titulu funkce zřizovatele Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a úpravu závazných ukazatelů na rok 2007 dle předloženého návrhu.

4. Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2007 dle předloženého návrhu.

5. Výměnu bytu mezi panem L. U. bytem 1+3 v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf a paní I. Z. bytem 1+2 v č.p. 1405, ul. Plzeňská, Varnsdorf.

6. Zvýšení nájemného za 1 m2 podlahové plochy pro rok 2008 dle zák.č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu dle předloženého návrhu.

7. Odprodej vozidla Avia 31.1 K/5 DCA SPZ DCA 03-71 městu Krásná Lípa za dohodnutou cenu 50.000,- Kč.

8. Vyplacení mimořádné odměny řediteli Městského divadla Varnsdorf a ředitelce Městské knihovny Varnsdorf dle předloženého návrhu.

9. Smlouvu o společném užívání částí budov č.p. 469 a č.p. 2926 ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.

10. Zřizovací listinu organizační složky pro pečovatelskou službu dle zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách od 1. 7. 2007. 

11. Program IX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční 27. 9. 2007 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
a) Projednání možného zápisu Českosaského Švýcarska na Seznam světového dědictví UNESCO
b) Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf, a.s. za rok 2006 
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 76/2007
Rada města rozhodla stanovit:
1. Stanovit cenu za prodej p.p.č. 5997 a p.p.č. 5998/3 v k.ú. Varnsdorf ve výši 350,- Kč/m2.

2. Stanovit cenu za prodej č.p. 2310 se st.p.č. 376 a p.p.č. 377 v k.ú. Varnsdorf ve výši 2.500.000,- Kč.

3. Zvýšení nájemného u nově uzavíraných smluv za 1 m2 podlahové plochy na 25,- Kč s platností od 1. 9. 2007

Usnesení č. 77/2007
Rada města rozhodla pověřit:
1. Ing. Vlastu Hnilicovou, vedoucí ekonomického odboru, zastupováním města Varnsdorf v souvislosti s podávanými návrhy na výkon rozhodnutí k soudu dle předloženého návrhu.

2. Ing. Vlastu Hnilicovou, vedoucí ekonomického odboru, k rozhodování o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců včetně, a k uzavírání těchto dohod.

3. Starostu města uzavřením dohody o uznání a zaplacení dluhu dle předloženého vyúčtování náhrady škody ze dne 6. 8. 2007 a to ve dvanácti pravidelných měsíčních splátkách počínaje měsícem září 2007 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 78/2007
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Informaci o proběhlém výběrovém řízení na funkci vedoucího úřadu města Varnsdorf.

2. Informaci, že starosta města bude v měsíci září plnit úkoly tajemníka dle zákona o obcích č. 128/2002 Sb..

3. Odstoupení od smlouvy o nájmu nebytového prostoru č.p. 1016, ul. Dlouhá, Varnsdorf k 30. 11. 2007. 

Usnesení č. 79/2007
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 55/2007/2 ze dne 31. 5. 2007. 

2. Usnesení RM č. 59/2007/29 ze dne 14. 6. 2007. 

3. Výběrové řízení na pronájem ubytovny sportovní haly č.p. 2984, ul. Západní, Varnsdorf.


Usnesení č. 80/2007
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Paní D. K. do funkce člena Sociální komise doplňkové péče na volební období 2006 - 2010. 

2. Pana Mgr. R. B. do funkce člena Komise pro tělovýchovu a sport na volební období 2006 - 2010.

3. Pana J. Ž. do funkce náhradního člena Komise pro tělovýchovu a sport na volební období 2006 - 2010.

4. Paní I. T. do funkce člena Komise prevence kriminality na volební období 2006 - 2010. 

5. Pana Mgr. J. Z. do funkce náhradního člena Kulturní komise na volební období 2006 - 2010. 

6. Pana R. K. do funkce náhradního člena Komise správy majetku a výstavby na volební období 2006 - 2010.

Usnesení č. 81/2007
Rada města rozhodla odvolat:
1. Paní S. S. z funkce člena Sociální komise doplňkové péče na vlastní žádost.

2. Pana J. F. z funkce člena Komise pro tělovýchovu a sport na vlastní žádost.

3. Paní J. Š. z funkce člena Komise prevence kriminality na vlastní žádost.

Ing. Josef Poláček   František Dlask
starosta města       místostarosta