Usnesení z 18. zasedání Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

Z 18. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA VARNSDORF, KTERÉ SE KONALO DNE 12. 6. 2003 
OD 13:00 HODIN V KANCELÁŘI STAROSTY MĚSTA


Rada města projednala:

 1. Převody majetku města
 2. Finanční záležitosti
  1. Žádost tanečního kroužku „Kytička“ o finanční příspěvek
  2. Žádost „Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg Varnsdorf“ o finanční příspěvek
 3. Různé
  1. Návrh zadání výběrového řízení na akci “Varnsdorf – 36 b.j., ul. Kostelní“
  2. Návrh záměru vytvoření grafického designu pro MěÚ
  3. Návrh na jmenování člena finanční komise
  4. Program IX. zasedání ZM
  5. Návrh na stanovení výše nájemného v městských bytech
  6. Návrh na změnu připojení MěÚ k internetu
  7. Návrh mimořádné finanční odměny


Usnesení č. 52/2003

Rada města rozhodla:

 1. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2725/8, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní M. Kopecké za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf.
 2. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2725/26, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu Z. Karbanovi za podmínky navrácení bytu 1+2 v č.p. 2725/26, ul. Hrnčířská, Varnsdorf.
 3. Pronajmout byt 1+3 v č.p. 2805, ul. Pražská, Varnsdorf panu J. Hoffmannovi za podmínky navrácení školnického bytu 1+3 v ZŠ ul. Edisonova, Varnsdorf.
 4. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. Doležalové na dobu určitou do 30. 6. 2004.
 5. Nepřijmout žádost o pronájem bytu paní I. Sivákové z důvodu, že byt v č.p. 184, ul. P. Bezruče, Varnsdorf, který užívala se svojí rodinou, vrátili městu zničený.
 6. Uzavřít nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 1520, ul. Palackého, Varnsdorf s panem P. Brádlerem na dobru neurčitou.
 7. Prodloužit smlouvu do 31. 12. 2003 na pronájem garsoniéry v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu L. Kolkovi.
 8. Prodloužit smlouvu do 31. 12. 2003 na pronájem bytu 1+1 v č.p. 889, ul. Žitavská, Varnsdorf paní M. Novákové a panu M. Sivákovi.
 9. Prodloužit smlouvu do 31. 12. 2003 na pronájem bytu 1+1 v č.p. 1236, ul. Mostecká, Varnsdorf paní N. Fekové a panu M. Kováčovi.
 10. Prodloužit smlouvu do 31. 12. 2003 na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2290, ul. Prašná, Varnsdorf paní M. Dubcové.
 11. Prodloužit smlouvu do 31. 12. 2003 na pronájem bytu 1+2 v č.p. 1162, ul. Lidická, Varnsdorf paní Zl. Horváthové a panu J. Oláhovi.
 12. Prodloužit smlouvu do 31. 12. 2003 na pronájem garsoniéry v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní B. Knapové.
 13. Prodloužit smlouvu do 31. 12. 2003 na pronájem bytu 1+3 v č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf paní J. Plieštikové.
 14. Prodloužit smlouvu do 31. 12. 2003 na pronájem bytu 1+2 v č.p. 1059, ul. U nádraží, Varnsdorf paní A. Kurucové.
 15. Prodloužit smlouvu do 31. 12. 2003 na pronájem bytu 1+3 v č.p. 1162, ul. Lidická, Varnsdorf panu M. Hugrovi.
 16. Prodloužit smlouvu do 31. 12. 2003 na pronájem garsoniéry v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. Bužíkové.
 17. Prodloužit smlouvu do 31. 12. 2003 na pronájem garsoniéry v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf panu D. Novákovi a slečně I. Šindlerové.
 18. Prodloužit smlouvu do 31. 12. 2003 na pronájem garsoniéry v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf panu Z. Krškovi.
 19. Prodloužit smlouvu do 30. 9. 2003 na pronájem bytu 1+2 v č.p. 1562, ul. U nádraží, Varnsdorf manželům R. a K. Holubovým.
 20. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem bytu 1+1 v č.p. 1654, ul. Zuzánková, Varnsdorf paní E. Opielové.
 21. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem garsoniéry v DPS v č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf panu E. Žižkovi.
 22. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem bytu 1+3 v č.p. 994, ul. Bratislavská, Varnsdorf panu K. Knitlovi.
 23. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2801, ul. Pražská, Varnsdorf panu P. Cupalovi.
 24. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní A. Čičákové.
 25. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem garsoniéry v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf panu V. Fritzscheovi.
 26. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem garsoniéry v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf paní I. Gažiové.
 27. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem garsoniéry v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf panu L. Holečkovi.
 28. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem garsoniéry v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní J. Holečkové.
 29. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem garsoniéry v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. Hugrovi.
 30. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem garsoniéry v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní R. Kebzové.
 31. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem garsoniéry v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní N. Kousalové.
 32. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem bytu 1+3 v č.p. 1562, ul. U nádraží, Varnsdorf manželům M. a J. Kročákovým.
 33. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem garsoniéry v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. Novákové.
 34. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem bytu 1+1 v č.p. 669, ul. Čsl. letců, Varnsdorf paní E. Rigové a panu I. Sivákovi.
 35. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem garsoniéry v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní J. Sobotkové.
 36. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem bytu 1+1 v č.p. 669, ul. Čsl. letců, Varnsdorf paní L. Tursové.
 37. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem bytu 1+1 v č.p. 736, ul. Karlova, Varnsdorf manželům A. a M. Zdražilovým.
 38. Prodloužit smlouvu do 30. 6. 2004 na pronájem bytu 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf paní V. Kebzové.
 39. Neprodloužit smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf paní M. Kropáčkové.
 40. Neprodloužit smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 1162, ul. Lidická, Varnsdorf panu J. Rigovi.
 41. Neprodloužit smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 1351, ul. Hradní, Varnsdorf panu J. Sobotkovi.
 42. Neprodloužit smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf panu R. Zdražilovi.
 43. Uzavřít smlouvu na dobu neurčitou na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf s paní R. Doležalovou.
 44. Uzavřít smlouvu na dobu neurčitou na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2805, ul. Pražská, Varnsdorf s paní M. Dreslerovou.
 45. Uzavřít smlouvu na dobu neurčitou na pronájem bytu 1+1 v č.p. 3023, ul. Kmochova, Varnsdorf s paní I. Jasanskou.
 46. Uzavřít smlouvu na dobu neurčitou na pronájem bytu 1+3 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf s manžely R. a D. Kabátovými.
 47. Pronajmout p.p.č. 4961 v k.ú. Varnsdorf o výměře 1.091 m2 panu Danielu Piankovi za účelem stavby RD dle vyhlášky města č. 18/1993.
 48. Pronajmout p.p.č. 628/2 v k.ú. Varnsdorf o výměře 1.607 m2 paní Evě Ptáčkové a panu Miroslavu Ludányi za účelem stavby RD dle vyhlášky města č. 18/1993.
 49. Zveřejnit záměr převést st.p.č. 2247/2 v k.ú. Varnsdorf.
 50. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 6008 v k.ú. Varnsdorf.
 51. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 6575/1, 6574 a část 6576 v k.ú. Varnsdorf.
 52. Ukončit nájemní smlouvu č. 6/1999/1 na pronájem p.p.č. 501/1 v k.ú. Studánka k 31. 5. 2003.
 53. Vypovědět nájemní smlouvu č. 13/2000/1 na pronájem p.p.č. 5248/1 a p.p.č. 5248/2, vše v k.ú. Varnsdorf z důvodu nesplnění podmínky uvedené v odstavci VII. této smlouvy.
 54. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 5248/1 a p.p.č. 5248/2, vše v k.ú. Varnsdorf.
 55. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 1236 v k.ú. Varnsdorf.
 56. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 3096/1 v k.ú. Varnsdorf.
 57. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 6546 v k.ú. Varnsdorf.
 58. Nezveřejnit záměr pronajmout p.č. 1165/1 v k.ú. Varnsdorf.
 59. Zveřejnit záměr převést objekt č.p. 1181 se st.p.č. 1540/1 v k.ú. Varnsdorf.
 60. Zveřejnit záměr převést objekt č.p. 1634 se st.p.č. 2369 a p.p.č. 2370, vše v k.ú. Varnsdorf.
 61. Doporučit zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví pozemek č. 5824/1 v k.ú. Varnsdorf od Pozemkového fondu za cenu dle znaleckého posudku.
 62. Poskytnout finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na týdenní soustředění dětskému tanečnímu kroužku „Kytička“ Varnsdorf.
 63. Neposkytnout finanční příspěvek „Nadačnímu fondu Hrádek – Burgsberg Varnsdorf“ na částečnou úhradu zakoupených propagačních výročních známek.
 64. Pověřit výkonem zadavatelských činností pro výběrové řízení na akci „Varnsdorf – 36 b.j., ul. Kostelní“ firmu S-Projekt Liberec s.r.o., Mydlářská 105, 460 10 Liberec 10, IČO: 25000802 a dále pověřit starostu města podpisem příslušných dokumentů (plná moc a mandátní smlouva).
 65. Zvýšit nájemné v městských bytech na období od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004 o 8 %.
 66. O připojení MěÚ k internetu pomocí sítě CONTACTEL pevným metalickým vedením.

Usnesení č. 53/2003

Rada města rozhodla schválit:

 1. Podnájem bytu 1+1 v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní M. Tončevové pro pana R. Lorence na dobu 1 roku.
 2. Záměr nabýt objekt č.p. 489, ul. Národní, Varnsdorf do vlastnictví města a doporučit ZM přijmout příslušné usnesení.
 3. Záměr vytvoření jednotného grafického designu pro MěÚ.
 4. Program IX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční 26. 6. 2003 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:
  1. Převody majetku města
  2. Finanční záležitosti
  3. Různé
   1. Návrh OZV č. 2/2003 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
   2. Návrh změny „Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města“
   3. Programové prohlášení Rady města Varnsdorf pro volební období 2002 – 2006 
   4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
  4. Zpráva o činnosti RM a kontrola plnění usnesení ZM
  5. Diskuse
  6. Interpelace členů ZM
  7. Závěr
 5. Pro účely rozúčtování cen služeb na jednotlivé nájemce jako metodickou pomůcku zrušený výměr MF č. 6/2002 ze dne 15. 11. 2002.
 6. Mimořádnou finanční odměnu za důstojné uspořádání oslav 100. výročí školy ředitelce ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf Mgr. Miladě Hnilicové dle návrhu starosty města.

Usnesení č. 54/2003

Rada města rozhodla stanovit:

 1. Cenu pro prodej domu č.p. 479 se st.p.č. 3019/1 v k.ú. Varnsdorf ve výši 450.000,- Kč.
 2. Cenu pro prodej domu č.p. 1476 bez st.p.č. 5802 v k.ú. Varnsdorf ve výši 200.000,- Kč.

Usnesení č. 55/2003

Rada města rozhodla jmenovat:

 1. Ing. Vlastu Hnilicovou do funkce člena finanční komise.
 2. Pracovní skupinu pro zajištění městských slavností ke 135. výročí povýšení Varnsdorfu na město dle předloženého návrhu pana M. Louky.

Usnesení č. 56/2003

Rada města rozhodla uložit:

 1. Tajemníkovi MěÚ předložit komplexní návrh grafického designu ke schválení na zasedání RM 11. 9. 2003. 

 

ING. JOSEF POLÁČEK
STAROSTA MĚSTA

MGR. ZDEŇKA VAJSOVÁ
MÍSTOSTAROSTKA