Usnesení z 18. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 15.09.2011 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

Program jednání rady města:

1. Diskuse

Návrhy na zajištění a opatření k provozu CSS Varnsdorf
1. Diskuse

Přijaty návrhy na zajištění a opatření k provozu CSS Varnsdorf
Usnesení č. 320/2011
Rada města rozhodla přijmout návrhy na zajištění a opatření k provozu CCS dle předloženého návrhu.

Martin Louka                                                           Karel Dubský
starosta města                                                        místostarosta