Usnesení z 16. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 04.09.2011 od 14:00 hod. v kanceláři starosty města

 

 Program jednání rady města:


1. Diskuse

Přijata stanoviska prioritních a průběžných opatření, která přispějí ke zlepšení momentální situaci ve městě


1. Diskuse

Přijata stanoviska prioritních a průběžných opatření, která přispějí ke zlepšení momentální situaci ve městě
Usnesení č. 282/2011
Rada města rozhodla schválit prioritní a průbežná stanoviska, která přispějí ke zlepšení momentální situace ve městě dle předloženého návrhu.

 

 

Martin Louka                                                                                   Karel Dubský
starosta města                                                                                místostarosta