Usnesení z 15. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ z 15. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 16.05.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
2.02 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2019
2.03 Provoz Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2019
2.04 Informace z komisí města
2.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3. Diskuse
4. Závěr

 

1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Návrhy na prodloužení nájemních smluv na byty  
Usnesení č. 180/2019/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/19, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům Vl. a L. H. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/21, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům M. a L. N. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/26, ul. Edisonova ve Varnsdorfu  panu P. J. do  30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/33, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. C. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/44, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu I. S. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/47, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní Ž. K. do 30.06.2020.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/5, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům  J. a D.  Š. do 30.06.2020.

a dále

Usnesení č. 180/2019/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/64, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. Č. do 30.06.2020.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/10, ul. K. Světlé  ve Varnsdorfu paní J. B. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/14, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní D. U. a panu F. K. do 30.06.2020.

a dále

Usnesení č. 180/2019/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/16, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. F. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/14, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu T. F. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 302315, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. L. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/2, ul. Kmochova ve Varnsdorfu pan M. S. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/20, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/27, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. a panu P. B. do 30.06.2020.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/30, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům P. a O. U. do 30.06.2020.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/33, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu R. N. do 30.06.2020.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/04, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní V. J. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům M. a J. M. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/46, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu J. Z. a paní T. P. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova  ve Varnsdorfu paní V. Š. do 30.06.2020.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2761/15, ul. Kovářská ve Varnsdorfu panu P. D. a paní A. B. do 30.06.2020.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Č. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/13, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní S. N. a panu Z. H. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 30.06.2020.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/41, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. P. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům D. a S. M. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. do 30.06.2020  dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. D. do 30.06.2020.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/9, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. W. a panu P. M. do 30.06.2020.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. Š. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J.  P. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/28, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. K. do 30.06.2020.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní K. J. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. P. do 30.06.2020.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. R. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/55, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu P. M. a Z. T. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. D. do 30.06.2020.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/66, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. G. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorf paní R. S. do 30.06.2020.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 1954/11, ul. Legií ve Varnsdorfu  panu M. N. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě č. p. 2970/6, ul. Lesní ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou paní Z. H. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 2970/25, ul. Lesní ve Varnsdorfu  se zavedenou pečovatelskou službou manželům M. a J. B. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/47
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na  BZU 1+1 v domě č. p. 2970/28, ul. Lesní ve Varnsdorfu  se zavedenou pečovatelskou službou manželům E. a A. H. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/48
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě č. p. 2970/43, ul. Lesní ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou manželům M. a J. B. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/49
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na  BZU 1+KK v domě č. p. 2970/8, ul. Lesní ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou paní J. Š. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/50
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/10, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. O. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 180/2019/51
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Č. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/52
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. Š. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/53
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/54
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/55
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/27, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. E. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/56
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/28, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. P. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/57
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/58
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu B. L. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/59
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 3307/37, ul. Nemocniční  ve Varnsdorfu paní J. D. 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/60
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Š. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/61
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p.  3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům M. a V. R. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/62
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 3321/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou panu J. M. do  31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 180/2019/63
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 3321/13, ul. Nemocniční  ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou panu D. S. do  30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/64
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 3321/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou paní Z. S. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/65
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 3321/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou paní M. P. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/66
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 3321/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou paní J. P. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/67
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 3321/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou panu R. J. do 30.06.2020  dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/68
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/2, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. T. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/69
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/9, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní E. V. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/70
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/A/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu Z. L. a paní J. P. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 180/2019/71
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní U. K. do 30.06.2020 dle předloženého návrh.


Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy na BZU
Usnesení č. 181/2019
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 3321/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou paní A. P..


Návrh na pronájem BZU
Usnesení č. 182/2019
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/6, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. K. na dobu určitou do 30.06.2020.


Návrh na pronájem 2 bytů 1+KK v domě č. p. 2762,  ul. Kovářská ve Varnsdorfu
Usnesení č. 183/2019/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v domě č. p. 2762/11, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní Z. U. na dobu určitou do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 183/2019/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v domě č. p. 2762/10, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní J. J. na dobu určitou do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.


Návrh na pronájem bytové jednotky bytového družstva Varnsdorf
Usnesení č. 184/2019
Rada města rozhodla pronajmout byt 2+KK v domě č. p. 3300/25, ul. Kostelní ve Varnsdorfu paní D. Ď. dle předloženého návrhu.

 

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-4006159/VB1, DC Varnsdorf, unifikace DC 1995
Usnesení č. 185/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, unifikace DC 1995, nové kNN na části p. p. č. 4549/7, p. p. č. 5435/1 a p. p. č. 5436/1 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4009431/VB/001, DC Varnsdorf, p. p. č. 4112
Usnesení č. 186/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf,  nové kNN na části p. p. č. 4086 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
 

Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě a návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla
Usnesení č. 187/2019/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace a vodovodu na části p. p. č. 31, p. p. č. 19, a p. p. č. 34/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s. IČO: 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu za každou IS pro výše uvedenou stavbu, ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

a dále

Usnesení č. 187/2019/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. DC 052 096 o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla na části p. p. č. 31, p. p. č. 19, a p. p. č. 34/1 vše v    k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 6770/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 188/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6770/1 – trvalý travní porost o výměře cca 15 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 149 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 189/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 149 – trvalý travní porost v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej p. p. č. 411/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 190/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 411/1 – orná půda v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3332 a p. p. č. 3333 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 191/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3332 – zastavěná plocha a p. p. č. 3333 – zahrada v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 7380 a p. p. č. 7381 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 192/2019/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7380 – trvalý travní porost a p. p. č. 7381 – zahrada v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 192/2019/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města převést p. p. č. 7380 a p. p. č. 7381 v k. ú. Varnsdorf za cenu ve výši 200 Kč/m2.


Žádost o prodej části p. p. č. 1519/98 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 193/2019/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1519/98 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 193/2019/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 1519/98 v k. ú. Varnsdorf dle návrhu žadatele.

a dále

Usnesení č. 193/2019/3
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města převést část p. p. č. 1519/98 v k. ú. Varnsdorf za cenu ve výši 200 Kč/m2.


Žádost o prodej p. p. č. 7510/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 194/2019
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nepřevést p. p. č. 7510/4 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 754 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 195/2019
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nepřevést p. p. č. 754 – orná půda v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3029/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 196/2019
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nepřevést p. p. č. 3029/4 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 5436/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 197/2019
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nepřevést část p. p. č. 5436/1 – zahrada v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 5344 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 198/2019
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 5344 v k. ú. Varnsdorf o výměře 403 m2 paní J. Š. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 199/2019
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 220 m2 paní L. S. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5994/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 200/2019
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5994/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 2.000 m2 panu M. J. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Žádost o pronájem p. p. č. 7849/7 a p. p. č. 7849/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 201/2019
Rada města rozhodla uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 31/2011 ze dne 15.09.2011 na pronájem části p. p. č. 7849/7 v k. ú. Varnsdorf a to tak, že ve smlouvě bude uvedena celá p. p. č. 7849/7 a zároveň celá p. p. č. 7849/2 v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 3.101 m2 s paní E. P. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.

Zrušení usnesení
Usnesení č. 202/2019
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 154/2018 ze dne 12.04.2018.


Zrušení usnesení
Usnesení č. 203/2019
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 161/2019 ze dne 25.04.2019.


Návrh na nabytí 68 bytových jednotek v domě č. p. 2761 a č. p. 2763 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 204/2019
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města za uvedených podmínek nenabýt 68 bytových jednotek v domě č. p. 2761 a č. p. 2763 v k. ú. Varnsdorf od společnosti Questenberk s.r.o.


Dodatek smlouvy o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Barvířská“
Usnesení č. 205/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 00122/2018 na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Barvířská“, kterým se snižuje celková cena díla o 86.196,25 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Výměna oken v objektu Střelecká 1800, Varnsdorf“
Usnesení č. 206/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Výměna oken v objektu Střelecká 1800, Varnsdorf“ se společností SAMAT s.r.o. s termínem provedení díla  od 17.06.2019 do 31.07.2019 a celkovou cenou díla 367.340 Kč bez DPH.  


Pronájem nebytových prostor č. p. 1954 – uzavření nové smlouvy
Usnesení č. 207/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu č. p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu s PharmDr. J. Š. na dobu neurčitou, současné nájemné činí 519 Kč/m2/rok.


Rozhodnutí o veřejné výzvě k podání nabídek na pronájem objektu Autobusové stanice
Usnesení č. 208/2019/1
Rada města rozhodla o výběru nájemce ve vyhlášené veřejné výzvě k podání nabídek na pronájem objektu Autobusové stanice č. p. 3537 ve Varnsdorfu a to společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 578/4, 360 01 Karlovy Vary, IČ 25332473.

a dále

Usnesení č. 208/2019/2
Rada města rozhodla pronajmout budovu Autobusové stanice č. p. 3537 ve Varnsdorfu společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 578/4, 360 01 Karlovy Vary, IČ 25332473 ve výši 5.000 Kč/měsíc a za podmínek uvedených ve veřejné výzvě k podání nabídek na pronájem objektu Autobusové stanice č. p. 3537 ve Varnsdorfu zveřejněné dne 16.04.2019.


Uzavření smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení ul. Žilinská, ul. Náchodská“
Usnesení č. 209/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení ul. Žilinská, ul. Náchodská“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 31.08.2019 a celkovou cenou díla  640.134 Kč bez DPH.


Uzavření smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení ul. Sedlářská“
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Uzavření smlouvy o dílo „Oprava veřejného osvětlení ul. Střelecká“
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení s názvem „Výstavba travnatého fotbalového hřiště ve sportovním areálu Kotlina ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 210/2019
Rada města rozhodla zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Výstavba travnatého fotbalového hřiště ve sportovním areálu Kotlina ve Varnsdorfu“ vyhlášenou dne 11.04.2019.


2. Různé

2.01 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 211/2019
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


2.02 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2019
Usnesení č. 212/2019
Rada města rozhodla schválit provoz Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2019 dle předloženého návrhu.


2.03 Provoz Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2019
Usnesení č. 213/2019
Rada města rozhodla schválit provoz Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2019 dle předloženého návrhu.


2.04 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 214/2019
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                          Josef Hambálek 
starosta města                                                    místostarosta města