Usnesení z 15. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 04.08.2011

Program jednání rady města:


1. Převody majetku města
a) Majetkové záležitosti


1. Převody majetku města


a) Majetkové záležitosti

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“
Usnesení č. 281/2011/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: KN-STAV, s. r. o., Mimoňská 184, Zákupy, IČ 49101374, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

a dále:

Usnesení č. 281/2011/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou KN-STAV, s. r. o., Mimoňská 184, Zákupy, IČ 49101374 na akci „Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“ za cenu 1.895.517,70 Kč bez DPH.

Urgence opravy výtahu v Nemocnici Varnsdorf
Usnesení č. 282/2011
Rada města rozhodla provést opravu výtahu v Nemocnici Varnsdorf.

 

 

 

Martin Louka                                                          Karel Dubský
starosta města                                                       místostarosta