Usnesení z 13. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 15. 5. 2007 od 9:00 hod. v kanceláři starosty města

_________________________________________________________________________

 

Rada města projednala:

1.      Různé

a)      Změnu organizace MěÚ

 

Usnesení č.48/2007

Rada města rozhodla:

1.      Zřídit Oddělení investic a památkové péče Odboru správy majetku a investic s účinností od 1. 6. 2007.

 

2.      Zřídit Oddělení - Úřad územního plánování Odboru správy majetku a investic s účinností od 1. 6. 2007.

 

3.      Zřídit Oddělení - Rozpočty, příjmy a vymáhání pohledávek Ekonomickému odboru s účinností od 1. 6. 2007.

 

4.      Zřídit Odbor vedení úřadu s účinností od 1. 6. 2007.

 

Usnesení č. 49/2007

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Oddělení Vnitřní správy a krizového řízení Organizačnímu odboru s účinností od 1. 6. 2007. 

 

  

Ing. Josef Poláček                                                                          František Dlask

starosta města                                                                             místostarosta