Usnesení z 13. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 14.05.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Stanovení kritérií k posouzení žádostí ÚP ČR
2.02 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2014
2.03 Žádost o navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
2.04 Žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, o povolení uzavření školy z důvodu plánovaných stavebních prací
2.05 Žádost o povolení použití znaku města Varnsdorf
2.06 Navýšení účelově vázaných finančních prostředků určených na odkoupení použitého vyprošťovacího zařízení značky Weber s příslušenstvím
2.07 Informace z komisí města
2.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
2.09 Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 186/2015
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2741/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. M. na dobu určitou do 30.06.2016. 1. náhradník paní R. V. do 30.06.2016. 2. náhradník paní K. K. do 30.06.2016.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 187/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní V. J. na dobu určitou do 31.12.2015. 1. náhradník paní K. S. a pan J. J. do 30.06.2016. 2. náhradník paní H. P. do 31.12.2015.

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 188/2015
Rada města rozhodla nepronajmout městský byt ve Varnsdorfu manželům E. a M. H.


Žádost o pronájem garsoniéry č. 13 v DPS č. p. 3321, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 189/2015
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 3321/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. S. na dobu určitou do 30.06.2016 za podmínky, že bude pravidelně měsíčně využívat pečovatelskou službu.


Žádost o pronájem garsoniéry č. 21 v DPS č. p. 2970, ul. Lesní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 190/2015
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 2970/21, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní B. N. za podmínky, že bude pravidelně měsíčně využívat pečovatelskou službu.


Žádosti o prodloužení nájemních smluv uzavřených do 30.06.2015
Usnesení č. 191/2015/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/29, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní R. P. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/1, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. Š. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/17, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní J. K. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/21, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům M. a L. N. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/23, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu R. R. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/33, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. C. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/44, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu I. S. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/46, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní J. S. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/47, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní Ž. K. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/5, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům J. a D. Š. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/58, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. N. do 30.06.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 191/2015/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/60, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní D. Z. do 30.06.2016

a dále

Usnesení č. 191/2015/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/64, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/19, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům V. a P. H. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/9, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům J. a H. R. na dobu určitou do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/10, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. B. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/15, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. M. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/17, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní D. U. a panu F. K. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/16, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní A. S. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/20, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/27, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. a panu P. B. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/13, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní S. N. a panu Z. H. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. B. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu O. R. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. P. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. N. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. Š. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. P. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. J. do 30.06.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 191/2015/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. R. do 30.06.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 191/2015/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/66, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. G. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. S. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/20, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu A. B. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/25, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům J. a M. B. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/28, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům E. a A. H. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/61, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní R. H. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Č. do 30.06.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 191/2015/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. Š. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní R. S. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/27, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. E. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/28, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. P. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu B. L. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/47
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/37, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. D. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/48
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Š. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/49
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní V. S. a panu M. R. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/50
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/6, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. Č. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/51
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/2, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. T. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/52
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/8, ul. Prašná ve Varnsdorfu manželům V. a K. P. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/53
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/9, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní E. V. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/54
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní K. J. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 191/2015/55
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/31, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům E. a T. M. do 31.12.2015

a dále

Usnesení č. 191/2015/56
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/6, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní Z. H. do 31.12.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 191/2015/57
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/28, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní J. M. do 31.12.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 191/2015/58
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/9, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. W. a panu P. M. do 31.12.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 191/2015/59
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní L. H. do 30.09.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 191/2015/60
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/43, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní R. B. do 30.09.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 191/2015/61
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. B. do 30.09.2015 dle předloženého návrhu.


Žádost o neprodloužení nájemní smlouvy na byt 2 + KK
Usnesení č. 192/2015
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. J.


Žádost o neprodloužení nájemní smlouvy na byt 1 + 2
Usnesení č. 193/2015
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. C.

1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o odkoupení části p. p. č. 4369/12 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 194/2015
Rada města doporučuje nenabýt část p. p. č. 4369/12 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 2525 a p. p. č. 2523/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 195/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 2525 a p. p. č. 2523/1 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3619/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 196/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 3619/1 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 984, části p. p. č. 983 a části p. p. č. 986/1 vše v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 197/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 986/1 vše v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej části p. p. č. 5117/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 198/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5117/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 198/2015/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 5117/1 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o prodej p. p. č. 1236 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 199/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1236 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 199/2015/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1239/3 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 199/2015/3
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 1239/3 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3465 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 200/2015
Rada města rozhodla souhlasit s bezúplatným dočasným užíváním části pozemků p. p. č. 3465 v k. ú. Varnsdorf pro svbr s. r. o. za účelem provozování paintballového hřiště do 30.09.2015.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 201/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení vodovodní přípojky na p. p. č. 7528/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) E. a V. M. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná při podpisu vlastní smlouvy pro zápis práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o pacht zemědělských pozemků
Usnesení č. 202/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr propachtovat p. p. č. 302/6 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 203/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení plynárenského zařízení na p. p. č. 520/1, p. p. č. 3076, p. p. č. 3083 všev k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, IČ 27295567 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 204/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení plynárenského zařízení na p. p. č. 2692/148, p. p. č. 1692/137, p. p. č. 2692/138, p. p. č. 2692/135, p. p. č. 2692/154, p. p. č. 2692/133, p. p. č. 2692/155, p. p. č. 2692/127, p. p. č. 2692/128, p. p. č. 2692/122, p. p. č. 2692/123, p. p. č. 2692/125, p. p. č. 2692/121, p. p. č. 2692/129, p. p. č. 2767, p. p. č. 2849/10, p. p. č. 2845, p. p. č. 2843/2, p. p. č. 2841/1, p. p. č. 2841/5 všev k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, IČ 27295567 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 205/2015/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 151/2015 ze dne 09.04.2015.

a dále

Usnesení č. 205/2015/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení plynárenského zařízení na p. p. č. 6260, p. p. č. 6389/2, p. p. č. 6408, p. p. č. 6413, p. p. č. 6424 a p. p. č. 6433 všev k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, IČ 27295567 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o pronájem části p. p. č. 6468 a p. p. č. 6467 vše k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 206/2015
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6468 o výměře 430 m2 a p. p. č. 6467 o výměře 19 m2 vše v k. ú. Varnsdorf panu A. K. o celkové výměře 449 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o ukončení a pronájem části p. p. č. 4695 a p. p. č. části 4696/1 vše k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 207/2015
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 o výměře 416 m2 a p. p. č. 4696/1 o výměře 124 m2 vše v k. ú. Varnsdorf paní A. P. o celkové výměře 540 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o ukončení a pronájem části p. p. č. 3323 a část p. p. č. 3320 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 208/2015
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3323 a část p. p. č. 3320 vše v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 500 m2 vše v k. ú. Varnsdorf paní L. S. za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost a pronájem části p. p. č. 5103 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 209/2015
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 5103 v k. ú. Varnsdorf.


Výpověď nájmu nebytových prostor v č. p. 1254 
Usnesení č. 210/2015/1
Rada města rozhodla ukončit nájem nebytových prostor v budově Dětského střediska, Poštovní č. p. 1254, 407 47 Varnsdorf s nájemcem MEDICA SEVER s. r. o. dohodou k 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 210/2015/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v č. p. 1254, ul. Poštovní v k. ú. Varnsdorf.

Prodloužení nájemních smluv
Usnesení č. 211/2015/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 00086/2010 ze dne 17.12.2010 uzavřené mezi městem Varnsdorf a Výběžek.NET, s. r. o., kterým se mění doba platnosti nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

a dále

Usnesení č. 211/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 00087/2010 ze dne 17.12.2010 uzavřené mezi městem Varnsdorf a Výběžek.NET, s. r. o., kterým se mění doba platnosti nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Pokládka silničních obrubníků, ul. Západní Varnsdorf“
Usnesení č. 212/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení VZMR „Pokládka silničních obrubníků, ul. Západní Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf s. r. o., IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 212/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s. r. o. na akci „Pokládka silničních obrubníků, ul. Západní Varnsdorf“ za cenu 475.463 Kč včetně DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Rekonstrukce osobních výtahů v bytovém domě č. p. 3023 ul. Kmochova a v DPS č. p. 2970 ul. Lesní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 213/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce osobních výtahů v bytovém domě č. p. 3023 ul. Kmochova a v DPS č. p. 2970 ul. Lesní ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: Schindler CZ, a. s.,Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, IČ 27127010.

a dále

Usnesení č. 213/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Schindler CZ, a. s.,Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, IČ 27127010 na akci „Rekonstrukce osobních výtahů v bytovém domě č. p. 3023 ul. Kmochova a v DPS č. p. 2970 ul. Lesní ve Varnsdorfu“ za cenu 1.440.000 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Varnsdorf – Územní plán Varnsdorf“
Usnesení č. 214/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Varnsdorf – Územní plán Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: SAUL s. r. o., U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4, IČ 43224229.

a dále

Usnesení č. 214/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SAUL s. r. o., U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4, IČ 43224229 na akci „Varnsdorf – Územní plán Varnsdorf “ za cenu 820.000 Kč bez DPH za předpokladu schválení zajištění financování akce „Varnsdorf – Územní plán Varnsdorf“.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Vypracování projektové dokumentace – Podzemní kontejnery na tříděné odpady ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 215/2015
Rada města rozhodla zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Vypracování projektové dokumentace – Podzemní kontejnery na tříděné odpady ve Varnsdorfu“ vyhlášenou dne 17.04.2015.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Vypracování projektové dokumentace – Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“
Usnesení č. 216/2015/1
Rada města rozhodla zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Vypracování projektové dokumentace – Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“ vyhlášenou dne 17.04.2015.

a dále

Usnesení č. 216/2015/2
Rada města rozhodla vyhlásit nové výběrové řízení na „Vypracování projektové dokumentace – Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“.


Dodatek smlouvy o dílo „Varnsdorf - oprava Zaječího potoka 1. etapa“
Usnesení č. 217/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 00052/2014 na akci „Varnsdorf - oprava Zaječího potoka 1. etapa“ kterým se snižuje celková cena díla o 465.683,51 Kč bez DPH a kterým se v souladu s čl. 1, části VIII. a odst. 4, čl. 2 část VII. obchodních podmínek smlouvy o dílo upravuje termín dokončení díla do 15.06.2015.

Uzavření Dodatku č. 2 na akci „Opravy místních komunikací ul. Západní technologií ABS ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 218/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 314 539 uzavřené mezi městem Varnsdorf a SaM silnice a mosty Děčín a. s. dne 17.07.2014, kterým se prodlužuje termín zhotovení díla do 31.07.2015.

2. Různé

2.01 Stanovení kritérií k posouzení žádostí ÚP ČR
Usnesení č. 219/2015
Rada města rozhodla schválit kritéria pro vydávání souhlasu obce k žádostem o doplatek na bydlení ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu.

2.02 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2014
Usnesení č. 220/2015/1
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 220/2015/2
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 220/2015/3
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 220/2015/4
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471.

a dále

Usnesení č. 220/2015/5
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757.

a dále

Usnesení č. 220/2015/6
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024.

a dále

Usnesení č. 220/2015/7
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617.

a dále

Usnesení č. 220/2015/8
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428.

a dále

Usnesení č. 220/2015/9
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180.

a dále

Usnesení č. 220/2015/10
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812.

a dále

Usnesení č. 220/2015/11
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260.

a dále

Usnesení č. 220/2015/12
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926, okres Děčín.


2.03 Žádost o navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 221/2015
Rada města rozhodla schválit navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 01.09.2015.

2.04 Žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, o povolení uzavření školy z důvodu plánovaných stavebních prací
Usnesení č. 222/2015
Rada města rozhodla vzít na vědomí vyhlášení ředitelského volna v Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.


2.05 Žádost o povolení použití znaku města Varnsdorf
Usnesení č. 223/2015
Rada města rozhodla povolit Agentuře Ma-Ja použití znaku města Varnsdorf na propagační materiály ke slavnostem města Varnsdorf konané dne 20.06.2015.

2.06 Navýšení účelově vázaných finančních prostředků určených na odkoupení použitého vyprošťovacího zařízení značky Weber s příslušenstvím
Usnesení č. 224/2015
Rada města rozhodla doporučit ZM schválit rozpočtové opatření dle předloženého návrhu.

2.07 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 225/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

2.09 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 226/2014
Rada města rozhodla schválit program na VII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 28.05.2015 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. Závěr

Ing. Stanislav Horáček                                                                                   Josef Hambálek
starosta města                                                                                              místostarosta města