Usnesení z 12. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 26. 4. 2007 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice
_________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Návrh na schválení nového odpisového plánu a úpravu závazných ukazatelů pro Nemocnici Varnsdorf
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Doporučení Komise pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci
b) Organizaci provozu mateřských škol ve Varnsdorfu
c) Informaci o navýšení ceny za účetní služby firmy Ekonom Čas pro příspěvkové organizace
d) Změnu organizace MěÚ
e) Žádost o použití znaku města Varnsdorf
f) Doplnění programu zasedání ZM

Usnesení č. 42/2007
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/34, ul. Kovářská,
Varnsdorf I. S. na dobu určitou do 30. 4. 2008 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č.p. 3307/30, ul. Nemocniční, Varnsdorf.

2. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3014/35, ul. K. Světlé, Varnsdorf sl. N. K. na dobu určitou do 30. 4. 2008.

3. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2739/71, ul. Edisonova, Varnsdorf sl. S. G. na dobu určitou do 30. 4. 2008 za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf.

4. Pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 2739/12, ul. Edisonova, Varnsdorf paní Mgr. I. H. na dobu určitou po dobu výkonu povolání učitele ve Varnsdorfu.

5. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf s panem Z. K. na dobu určitou do 31. 12. 2007.

6. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf s paní J. V. na dobu určitou do 30. 4. 2008 v případě, že paní Vernerová uhradí celé dlužné nájemné do 30. 6. 2007.

7. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3023/12, ul. Kmochova, Varnsdorf s paní H. F. na dobu určitou do 30. 4. 2008.

8. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 1301/2, už. Žitavská, Varnsdorf s paní D. I. na dobu určitou do 30. 4. 2008.

9. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 1954/14, ul. Legií, Varnsdorf s panem J. V. na dobu určitou do 30. 4. 2008.

10. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3023/24, ul. Kmochova, Varnsdorf s paní V. Ř. L. na dobu určitou do 30. 4. 2008.

11. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2041, ul. Nemocniční, Varnsdorf s paní A. P. na dobu určitou do 30. 4. 2008.

12. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. P. H. do 30. 6. 2008.

13. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. D. do 30. 6. 2008.

14. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. F. do 30. 6. 2008.

15. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. H. do 30. 6. 2008.

16. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. B. H. a panu P. G. do 30. 6. 2008.

17. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf panu R. I. do 30. 6. 2008.

18. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf paní R. K. do 30. 6. 2008.

19. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf paní M. K. do 30. 6. 2008.

20. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní V. K. do 30. 6. 2008.

21. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní A. N. do 30. 6. 2008.

22. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. S. N. a panu Z. H. do 30. 6. 2008.

23. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 1162, ul. Lidická, Varnsdorf paní I. S. a panu R. S. do 30. 6. 2008.

24. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3023, ul. Kmochova, Varnsdorf sl. M. S. do 30. 6. 2008.

25. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf panu M. V. do 30. 6. 2008.

26. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 736, ul. Karlova, Varnsdorf manželům M. a A. Z. do 30. 6. 2008.

27. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf sl. D. Z. do 30. 6. 2008.

28. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. M. Š. do 30. 6. 2008.

29. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf panu M. M. do 30. 6. 2008.

30. Uzavřít nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf s panem P. H. na dobu neurčitou.

31. Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. H..

32. Slevit nájemné o 50% v bytě č. 36 v č.p. 3307, ul. Nemocniční, Varnsdorf od 1. 1. 2007 do doby odstranění technické závady v bytě.

33. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 1846/1 v k.ú. Varnsdorf.

34. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 2984 v k.ú. Varnsdorf.

35. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 512/2 v k.ú. Varnsdorf.

36. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4725/1 v k.ú. Varnsdorf.

37. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 4725/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, aby byl umožněn přístup na p.p.č. 4725/2 v k.ú. Varnsdorf.

38. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4699/1 v k.ú. Varnsdorf.

39. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 4699/1 v k.ú. Varnsdorf.

40. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 425 v k.ú. Varnsdorf.

41. Zadat zpracování geometrického plánu na zaměření p.p.č. 536/3 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího oplocení.

42. Doporučit ZM schválit rozpočtovou změnu pro rok 2007.

43. Ukončit nájem nebytových prostor v části objektu na st.p.č. 2501, 2503, 2504, 2505, vše v k.ú. Varnsdorf dohodou s panem H. A..

44. Zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v části objektu na st.p.č. 2501, 2503, 2504, 2505 vše v k.ú. Varnsdorf.

45. Pronajmout byt 1+KK č. 3 v DPS č.p. 3321, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu F. H..

46. Souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu 2007 dle předložených návrhů.

47. Povolit použití znaku města Varnsdorf Jiřímu Křížovi – Datatrade s.r.o. do Almanachu obce. Info.

Usnesení č. 43/2007
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele změnu odpisového plánu a úpravu závazných ukazatelů na rok 2007 pro příspěvkovou organizaci Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280 dle předloženého návrhu.

2. Změnu organizační struktury MěÚ.

3. Doplnění programu VI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:
d) Žádost o zrušení smlouvy o úhradě úspor tepelné energie ze dne 30. 10. 2002
e) Návrh na zrušení vyhlášky města Varnsdorf č. 3/2006 o místním poplatku ze vstupného


Usnesení č. 44/2007
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Cenovou kalkulaci firmy Ekonom Čas pro rok 2007.

Usnesení č. 45/2007
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením dodatku smlouvy o dílo s v.d. TEXSTAV, kterým se rozšiřuje předmět díla „Projekt plynofikace ul. Děčínská …“ dle požadavku SČP a.s., navyšuje se cena díla o 35.430,- Kč a prodlužuje se termín dokončení díla do 15. 7. 2007.

2. Starostu města uzavřením dodatku smlouvy o dílo se spol. s r.o. STAMO Děčín, kterým se mění termín dokončení díla „I. etapa přestavby č.p. 1260 na městskou knihovnu ve Varnsdorfu“ na 31. 8. 2007 a navyšuje se cena celého díla tj. I. a II. etapy o 1.675.137,- Kč.

3. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo se spol. s r.o. V&M Liberec na zadávací a realizační projekt akce „Rekonstrukce muzea Varnsdorf – 1. etapa“ s cenou díla 90.202,- Kč.

Usnesení č. 46/2007
Rada města rozhodla uložit:
1. OŽP vytvoření nové koncepce zajištění pořádku a čistoty ve městě.

2. Kulturní komisi a Komisi pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci předložit návrh členů pracovní skupiny k zajištění oslav 140. výročí povýšení Varnsdorfu na město v roce 2008 do 30. 5. 2007.

Usnesení č. 47/2007
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 18/2007/2 ze dne 1. 3. 2007.


 

Ing. Josef Poláček      František Dlask
starosta města          místostarosta