Usnesení z 11. schůze Rady města Varnsdorf

19. 3. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 11. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 14.03.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Žádost o finanční podporu na zajištění Terénního programu White Light I., z.ú. 
2.02 Žádost o vydání souhlasu s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd
2.03 Návrh na jmenování do funkce vedoucí interního auditu
2.04 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu
2.05 Rozhodnutí o veřejné zakázce - ,,Nájem systémů pro měření rychlostí na pozemních komunikacích včetně příslušného software pro správu a zpracování přestupků“
2.06 Městské slavnosti Varnsdorf 2019
2.07 Informace z komisí města
2.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3. Diskuse
4. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 77/2019
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. P. do 31.03.2020. 1. náhradník pan L. B. a paní M. K. 2. náhradník paní V. R. 

Návrh o pronájem bytu s pečovatelskou službou (BZU)
Usnesení č. 78/2019/1
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/40, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní V. V. na dobu určitou do 30.03.2020 za podmínky navrácení bytu  1+1 v domě č. p. 3014/1, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu.

a dále

Usnesení č. 78/2019/2
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. Č. na dobu určitou do 30.03.2020
 
a dále

Usnesení č. 78/2019/3
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. S. na dobu určitou do 30.03.2020.

a dále

Usnesení č. 78/2019/4
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 42/2019/1 ze dne 14.02.2019.

a dále

Usnesení č. 78/2019/5
Rada města Varnsdorf rozhodla pronajmout BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/2, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní L. H. na dobu určitou do 31.03.2020.

Návrhy o prodloužení nájemních smluv na byty  
Usnesení č. 79/2019/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/21, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. B. a paní M. L. do 31.03.2020.

a dále

Usnesení č. 79/2019/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/69, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. J. Š. a paní P. S. do 31.03.2020.  

a dále

Usnesení č. 79/2019/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/14, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. A. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/17, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní Ž. K. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/30, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. B. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/34, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní I. B. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/49, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům P. a M. V. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/50, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. Š. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/7, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní T. T. a panu P. M. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 79/2019/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/71, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní S. G. do 30.04.2020.

a dále

Usnesení č. 79/2019/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/39, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu R. H. a paní H. S. do 30.04.2020

a dále

Usnesení č. 79/2019/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/57, ul.  K. Světlé ve Varnsdorfu paní L. K. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/58, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.04.2020.

a dále

Usnesení č. 79/2019/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/10, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům S. a  J. V. do 30.04.2020.

a dále

Usnesení č. 79/2019/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/12, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní H. F. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/16, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu P. B. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/15, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Z. do 30.04.2020.

a dále

Usnesení č. 79/2019/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/30, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. S. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/44, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Š. Z. do 30.04.2020.

a dále

Usnesení č. 79/2019/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. K. do 30.04.2020.

a dále

Usnesení č. 79/2019/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/71, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. M. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 30.04.2020.

a dále
 
Usnesení č. 79/2019/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu P. H. do 30.04.2020.

a dále

Usnesení č. 79/2019/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na  garsoniéru v domě č. p. 2741/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. D. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/27, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Z. M. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 79/2019/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/42, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.04.2020.

a dále

Usnesení č. 79/2019/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/46, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. F. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt garsoniéra v domě č. p. 2741/50, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. K. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/60, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. H. do 30.04.2020.

a dále

Usnesení č. 79/2019/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/62, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu K. J. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 1954/10, ul. Legií ve Varnsdorfu paní     P. N. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/41, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní N. Š. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/5, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní D. R. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/54, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní H. B. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/71, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu Z. B. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. P. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. T. a paní Z. H. do 30.04.2020.

a dále

Usnesení č. 79/2019/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/34, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. M. do 30.04.2020.

a dále

Usnesení č. 79/2019/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v  domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. A. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou  č. p. 3321/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. K. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/A/10, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní L. J. a panu P. T.  do 30.04.2020.

a dále

Usnesení č. 79/2019/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/11, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. Y. do 30.04.2020.

a dále

Usnesení č. 79/2019/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v  domě č. p. 2290/A/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu manželům J. a E. L. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 79/2019/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. R. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu. 

a dále

Usnesení č. 79/2019/47
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/B/6 ul. Prašná ve Varnsdorfu paní B. V. do 30.04.2020.

a dále

Usnesení č. 79/2019/48
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu J. M. a paní J. N. do 30.04.2020 dle předloženého návrhu.

1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části pozemků v areálu rekreačního rybníku v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 80/2019/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4306/1, p. p. č. 4306/53, p. p. č. 4306/92, p. p. č. 4306/63, p. p. č. 4306/65, p. p. č. 4306/66, p. p. č. 4306/67, p. p. č. 4306/84, p. p. č. 4306/93, p. p. č. 4306/94, p. p. č. 4306/115, vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 80/2019/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na zaměření p. p. č. 4306/1, p. p. č. 4306/53, p. p. č. 4306/92, p. p. č. 4306/63, p. p. č. 4306/65, p. p. č. 4306/66, p. p. č. 4306/67, p. p. č. 4306/84, p. p. č. 4306/93, p. p. č. 4306/94, p. p. č. 4306/115, vše v k. ú. Varnsdorf a oddělení pozemků dle stávajícího užívání.

Žádost o prodej části p. p. č. 315 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 81/2019/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 315 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 81/2019/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 315 v k. ú. Studánka u Rumburku dle stávajícího užívání.

Žádost o prodej p. p. č. 15/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 82/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 15/1 v k. ú. Studánka u Rumburku.

Žádost o prodej části p. p. č. 3287/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 83/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3287/1 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o směnu části pozemku p. p. č. 7830/4 za část p. p. č. 7777 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 84/2019/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 7777 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 84/2019/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví část p. p. č. 7830/4, část p. p. č. 7763/6 a část p. p. č. 7754 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 84/2019/3
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 7830/4, části p. p. č. 7763/6, části p. p. č. a části p. p. č. 7777 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

Žádost o prodej části p. p. č. 290 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 85/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 290 v k. ú. Studánka u Rumburku.

Žádost o prodej části p. p. č. 1136/1, p. p. č. 1136/2 a p. p. č. 1137 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 86/2019/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 1136/1, p. p. č. 1136/2 a p. p. č. 1137 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 86/2019/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 1136/1, p. p. č. 1136/2 a p. p. č. 1137 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 910 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 87/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 910 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 88/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf.

Návrh na nabytí p. p. č. 5405 a p. p. č. 2670 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 89/2019
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nenabýt do vlastnictví p. p. č. 5405 a p. p. č. 2670 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem p. p. č. 754 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)

Žádost o pronájem p. p. č. 5851/1, p. p. č. 5866/11, p. p. č. 5883 a p. p. č. 5893/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 90/2019
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 5851/1 o výměře 887 m2, p. p. č. 5866/11 o výměře 239 m2, p. p. č. 5883 o výměře – 1.295 m2, p. p. č. 5893/1 o výměře 3.622 m2, vše v k. ú. Varnsdorf panu P. R. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem zřízení údržby pozemku, sekání trávy.

Nabytí nemovitosti – areál bývalých Jatek, ul. Plzeňská, Varnsdorf
Usnesení č. 91/2019
Rada města rozhodla určit nejvyšší podání nabídkové ceny na nabytí areálu bývalých Jatek ve Varnsdorfu ve výši …….. Kč. 

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – práva služebnosti
Usnesení č. 92/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 4577 a p. p. č. 4578/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (oprávněný) IČ: 04084063 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 50 Kč/1 bm trasy + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 93/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 290 a p. p. č. 872 vše v k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 850 v k. ú. Studánka u Rumburku za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o prodloužení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 94/2019
Rada města rozhodla prodloužit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 7U3 1493, na p. p. č. 3113/1 v k. ú. Varnsdorf pro paní J. Š., držitelku průkazu ZTP/P.

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava páteřních cest na městském hřbitově ve Varnsdorfu – II. část“
Usnesení č. 95/2019/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 71/2019 ze dne 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 95/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smlouvy o dílo na akci „Oprava páteřních cest na městském hřbitově ve Varnsdorfu – II. část“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 30.06.2019 a celkovou cenou díla  1.845.217,43 Kč bez DPH.  

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Parkoviště – ulice Edisonova“
Usnesení č. 96/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smlouvy o dílo na akci „Parkoviště – ulice Edisonova“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 30.06.2019 a celkovou cenou díla 1.315.989,71 Kč bez DPH.  

Uzavření smlouvy o dílo „Vypracování projektových dokumentací a zajištění inženýrských činností pro rekonstrukci a dostavbu částí soustavy veřejného osvětlení města Varnsdorf“
Usnesení č. 97/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smlouvy o dílo na vypracování projektových dokumentací a zajištění inženýrských činností pro rekonstrukci a dostavbu částí soustavy veřejného osvětlení města Varnsdorf se společností Siemens, s.r.o., Siemensova 1, Praha 13, za cenu 661.808 Kč (bez DPH) a v rozsahu dle předložené nabídky.

Uzavření smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení ul. Čs. letců“
Usnesení č. 98/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení ul. Čs. letců“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 31.05.2019 a celkovou cenou díla 278.208,38 Kč bez DPH.

Návrh na uzavření dodatku ke kupní smlouvě na dodávku a odběr tepla pro vytápění a ohřev TUV ze dne 01.09.2007
Usnesení č. 99/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením dodatku ke kupní smlouvě na dodávku a odběr tepla pro vytápění a ohřev TUV ze dne 01.09.2007, kterým se upravuje čl. 2 uvedené smlouvy, tj. cena tepla dodávaného v roce 2019.

2. Různé

2.01 Žádost o finanční podporu na zajištění Terénního programu White Light I., z.ú. 
Usnesení č. 100/2019/1
Rada města rozhodla schválit žádost o finanční podporu na zajištění Terénního programu White Light I., z.ú.

a dále

Usnesení č. 100/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o zajištění služby „Terénní program pro uživatele drog ve městě Varnsdorf“ s organizací White Light I., z.ú., Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem.

2.02 Žádost o vydání souhlasu s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd
Usnesení č. 101/2019
Rada města rozhodla udělit souhlas s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2019/2020.

2.03 Návrh na jmenování do funkce vedoucí interního auditu
Usnesení č. 102/2019
Rada města rozhodla jmenovat do funkce vedoucí interního auditu Ing. Janu Kociánovou s účinností od 01.04.2019 dle předloženého návrhu.

2.04 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu
Usnesení č. 103/2019
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu dle návrhu tajemníka MěÚ.

2.05 Rozhodnutí o veřejné zakázce - ,,Nájem systémů pro měření rychlostí na pozemních komunikacích včetně příslušného software pro správu a zpracování přestupků“
Usnesení č. 104/2019/1
Rada města rozhodla o přidělení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadané v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „Nájem systémů pro měření rychlostí na pozemních komunikacích včetně příslušného software pro správu a zpracování přestupků“ vybranému dodavateli Water Solar Technology Ltd. – branch, organizační složka, Bořivojova 878/35, Praha 3 – Žižkov, IČ 29041643.

a dále

Usnesení č. 104/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Nájemní smlouvy s vybraným dodavatelem za následujících podmínek:

a) Bude ošetřena smluvní pokuta za porušení povinnosti uchazeče a to tak, že do smlouvy před jejím podpisem bude implementováno ustanovení, které stanoví povinnost pronajímateli zařízení uhradit nájemci (městu Varnsdorf) smluvní pokutu ve výši 5.000.000 Kč za každý prokázaný případ neoprávněného zásahu do zařízení s potenciálem ovlivnění výsledků měření. Toto ustanovení bude do smlouvy vloženo jako forma zajištění vykonatelnosti této povinnosti pronajímatele, která už je ve smlouvě a jejích přílohách zakotvena. Zadavatel tímto aplikuje názor Ministerstva vnitra na provozování měřících zařízení a rovněž toto ustanovení vnímá jako formu uplatnění zásady „řádného hospodaření“.

b) Bude do smlouvy implementováno ustanovení o možném okamžitém ukončení platnosti smlouvy ze strany nájemce bez udání důvodu.

c) Bude do smlouvy implementováno ustanovení o rozhodčí doložce.

d) Bude do smlouvy implementováno ustanovení o vystavení faktury - daňového dokladu ze strany pronajímatele zařízení, až po převzetí případů (validních měření zakládající nárok na fakturaci pronájmu) ke zpracování správním orgánem (MěÚ), které již byly validovány městskou policií. 

2.06 Městské slavnosti Varnsdorf 2019
Usnesení č. 105/2019
Rada města rozhodla schválit Smlouvu o zajištění Slavností Města Varnsdorf s Městským divadlem Varnsdorf, příspěvková organizace, IČ 00078930 dle předloženého návrhu.

2.07 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 106/2019
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. Závěr

 

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Josef Hambálek
místostarosta města