Usnesení z 103. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 7. 9. 2006 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


 

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Návrh na změnu závazných ukazatelů pro Nemocnici Varnsdorf
b) Návrh na schválení pořízení investice pro JZŠ nám. E. Beneše
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh dodatku ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
b) Návrh ve věci sochy K. Gottwalda a související návrh kulturní komise na zřízení vnější expozice muzea
c) Návrh na vyplacení mimořádné odměny řediteli PO Městské divadlo a PO Městská knihovna
d) Zpráva o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za 1. pol. 2006
e) Doporučení ve věci projektu Zpracování PD k územnímu řízení pro vybudování samostatného zdroje pro zásobování CZT teplem a TUV ve většinovém vlastnictví města
f) Doporučení ve věci projektu Rekonstrukce objektu bývalé kuchyně a skladu kasáren na chráněné byty
g) Program zasedání XLII. zasedání ZM

Usnesení č. 68/2006
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2762/9, ul. Kovářská, Varnsdorf slečně H. Z. na dobu určitou do 30. 9. 2007. 

2. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2763/30, ul. Kovářská, Varnsdorf slečně M. B. na dobu určitou do 30. 9. 2007.

3. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3023/23, ul. Kmochova, Varnsdorf slečně P. M. a panu T. M. na dobu určitou do 30. 9. 2007 za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf.

4. Pronajmout náhradní byt 1+3 v č.p. 2739/67, ul. Edisonova, Varnsdorf manželům M. a M. F. za podmínky navrácení bytu v č.p. 183, ul. P. Bezruče, Varnsdorf a uhrazení celého dluhu z nájmu bytu.

5. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2762, ul. Kovářská Varnsdorf paní J. J. 30. 9. 2007.

6. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf slečně K. B. do 30. 9. 2007. 

7. Neměnit usnesení RM č. 20/2006/20 ze dne 27. 3. 2006. 

8. Podat k soudu návrh žaloby na vyklizení garsoniéry v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf po zemřelé paní S. L. proti panu M. Ch. a J. K..

9. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/40, ul. Nemocniční, slečně M. B. na dobu určitou do 31. 10. 2007 za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf vlastníkovi domu.

10. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/34, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům I. a O. B. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

11. Pronajmout byt 1+ KK v č.p. 3307/14, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu M. B. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

12. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/29, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní L. F. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

13. Pronajmout byt 2+KK v č.p. 3307/7, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní P. H. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

14. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/24, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. H. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

15. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 3307/22, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu A. H. a paní V. N. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

16. Pronajmout byt 2+KK v č.p. 3307/23, ul. Nemocniční, Varnsdorf slečně J. Hruškové a M. Merežkovi na dobu určitou do 31. 10. 2007.

17. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 3307/5, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. K. a slečně J. D. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

18. Pronajmout byt 2+KK v č.p. 3307/38, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní A. K. na dobu určitou do 31.10. 2007 za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf vlastníkovi domu.

19. Pronajmout byt 1+ 1 v č.p. 3307/6, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní S. K. na dobu určitou do 31. 10. 2007. 

20. Pronajmout byt 1+KK v č.p. 3307/27, ul. Nemocniční, Varnsdorf slečně L. K. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

21. Pronajmout byt 2+KK v č.p. 3307/33, ul. Nemocniční, Varnsdorf slečně J. Lukešové na dobu určitou do 31. 10. 2007.

22. Pronajmout byt 1+KK v č.p. 3307/8, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu D. L. na dobu určitou do 31. 10. 2007. 

23. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/11, ul. Nemocniční, Varnsdorf slečně L. M. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

24. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/17, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu P. M. a slečně P. S. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

25. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/21, ul. Nemocniční, Varnsdorf slečně J. M. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

26. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/16, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní H. N. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

27. Pronajmout byt 2+KK v č.p. 3307/12, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu M. N. a slečně V. E. na dobu určitou do 31. 10. 2007 za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf.

28. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/28, ul. Nemocniční, Varnsdorf slečně J. P. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

29. Pronajmout byt 2+KK v č.p. 3307/20, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. R. a paní P. V. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

30. Pronajmout byt 1+KK v č.p. 3307/19, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu D. R. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

31. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/13, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní S. S. a panu T. P. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

32. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/30, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu I. S. a slečně L. B. na dobu určitou do 31.10. 2007.

33. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 3307/35, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům L. a L. S. na dobu určitou do 31.10. 2007.

34. Pronajmout byt 2+KK v č.p. 3307/36, ul. Nemocniční, Varnsdorf slečně M. S. a panu P. B. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

35. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/15, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu I. S. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

36. Pronajmout byt 2+KK v č.p. 3307/39, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu F. S. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

37. Pronajmout byt 2+KK v č.p. 3307/18, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní V. T. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

38. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 3307/9, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní H. V. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

39. Pronajmout byt 2+KK v č.p. 3307/25, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu L. V. a slečně M. M. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

40. Pronajmout byt 2+KK v č.p. 3307/31, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. V. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

41. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/26, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. Z. na dobu určitou do 31. 10. 2007 za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf.

42. Pronajmout byt 1+KK v č.p 3307/32, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu B. L. na dobu určitou do 31. 10. 2007 za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf vlastníkovi domu.

43. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/37, ul. Nemocniční, Varnsdorf slečně J. L. a panu J. L. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

44. Pronajmout garsoniéru v DPS v č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní I. N..

45. Pronajmout garsoniéru v DPS v č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf panu B. R..

46. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1780/2 v k.ú. Varnsdorf.

47. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 1519/1 v k.ú. Varnsdorf.

48. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 170/1 a část p.p.č. 170/54 v k.ú. Varnsdorf.

49. Doporučit ZM nabýt do vlastnictví část p.p.č. 170/19 v k.ú. Varnsdorf.

50. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 2591/3 a část p.p.č. 2591/1 v k.ú. Varnsdorf.

51. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 2591/1 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

52. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4730 v k.ú. Varnsdorf.

53. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 3085 v k.ú. Varnsdorf.

54. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 3085 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

55. Zveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 3355/1 v k.ú. Varnsdorf.

56. Zadat zpracování návrhu zastavovací studie dotčeného území s p.p.č. 3355/1 v k.ú. Varnsdorf.

57. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 2362/1, p.p.č. 2364/1 a p.p.č. 2364/3 v k.ú. Varnsdorf.

58. Pronajmout část p.p.č. 993 o výměře 1.105 m2v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako 993/1) panu M. L. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

59. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 993/1 o výměře 1.105 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem M. L. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

60. Pronajmout p.p.č. 7265/1 o výměře 1.177 m2a p.p.č. 7263/1 o výměře 109 m2 v k.ú. Varnsdorf panu J. Š. a paní L. U. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

61. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 7265/1 o výměře 1.177 m2a p.p.č. 7263/1 o výměře 109 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem J. Š. a paní L. U. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

62. Pronajmout část p.p.č. 1310/1 o výměře 1.330 m2(dle geometrického plánu č. 3826-129/2006 část označena jako 1310/6) v k.ú. Varnsdorf panu T. H. a slečně J. B. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

63. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1310/6 o výměře 1.330 m2(dle geometrického plánu č. 3926-129/2006) v k.ú. Varnsdorf s panem T. H. a slečnou J. B. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

64. Pronajmout část p.p.č. 1310/1 o výměře 1.997 m2(dle geometrického plánu č. 3826-129/2006 část označena jako 1310/1) v k.ú. Varnsdorf manželům M. a H. M. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

65. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1310/1 o výměře 1.997 m2(dle geometrického plánu č. 3926-129/2006) v k.ú. Varnsdorf s manžely M. a H. M. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

66. Pronajmout část p.p.č. 1310/1 o výměře 1.884 m2(dle geometrického plánu č. 3826-129/2006 část označena jako 1310/5) v k.ú. Varnsdorf manželům I. a P. Musilovými za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

67. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1310/5 o výměře 1.884 m2(dle geometrického plánu č. 3926-129/2006) v k.ú. Varnsdorf s manžely I. a P. M. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

68. Pronajmout část p.p.č. 1310/1 o výměře 855 m2(dle geometrického plánu č. 3826-129/2006 část označena jako díl „a“ z p.p.č. 1310/1 sloučený do p.p.č. 1306), p.p.č. 1306 o výměře 938 m2 a p.p.č. 1305 o výměře 162 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům S. a A. R. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

69. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1306 o výměře 1.793 m2(dle geometrického plánu č. 3926-129/2006) a p.p.č. 1305 o výměře 162 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely S. a A. R. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

70. Nezveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 4376/1 s objektem na části p.p.č. 4376/1 v k.ú. Varnsdorf.

71. Nezveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 7721/9 v k.ú. Varnsdorf.

72. Souhlasit s uložením kanalizační přípojky na p.p.č. 2336 v k.ú. Varnsdorf pro objekt s.p. Česká pošta č.p. 1587 ve Varnsdorfu.

73. Nesouhlasit s úhradou nákladů požadovaných nájemcem městského zahradnictví ve Varnsdorfu a postoupit záležitost právníkovi města.

74. Souhlasit s podnájmem nebytových prostor ve výlučném užívání a ve společném užívání s ostatními nájemci, předaných Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Varnsdorf pro podnájemce Varnsdorfskou vysokou školu, o.p.s..

75. Souhlasit se zřízením sídla společnosti Varnsdorfská vysoká škola, o.p.s. na adrese č.p. 1800, ul. Střelecká, Varnsdorf.

76. Vyhovět žádosti pana K. R., Doubice a sochu K. Gottwalda pronajmout za cenu 5000,- Kč/rok na dobu neurčitou.

77. Odložit rozhodnutí ve věci doporučení kulturní komise RM ve věci zaplocení zadního průchodu kolem budovy varnsdorfského muzea a zbudování vnější expozice s tím, že bude záležitost projednána s pracovníky okresního muzea do konce roku 2006.

78. Doporučit ZM schválit záměr realizovat projekt Zpracování PD k územnímu řízení pro vybudování samostatného zdroje pro zásobování CZT teplem a TUV ve většinovém vlastnictví města.

79. Doporučit ZM schválit záměr realizovat projekt Rekonstrukce objektu bývalé kuchyně a skladu kasáren na chráněné byty za podmínky přidělení dotace ze státního rozpočtu (max. 90 % nákladů).

Usnesení č. 69/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele Jídelně základní školy, nám. E. Beneše 2926, okres Děčín příspěvková organizace pořízení investice – nákup jídelních setů od dodavatele SVATOŠ s.r.o. za cenu 550.000,- Kč a navržený způsob financování.

3. Výměnu bytu mezi M. D., bytem 1+1 v č.p. 2290, ul. Prašná, Varnsdorf a paní I. Č., bytem garsoniéra v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf.

4. Výměnu bytu mezi manžely V. a I. P., bytem 1+2 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf a panem M. M., bytem v č.p. 1893, ul. Žilinská, Varnsdorf za podmínky uhrazení celého dluhu z nájmu bytu 1+2 manželů P..

5. Vyplacení mimořádné odměny řediteli PO Městské divadlo Varnsdorf a PO Městská knihovna Varnsdorf dle předloženého návrhu.

6. Program XLII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 21. září 2006 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Usnesení č. 70/2006
Rada města rozhodla neschválit:
1. Přechod nájmu bytu (garsoniéry) v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf po zemřelé paní S. L. na M. Ch. a J. K..

Usnesení č. 71/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením dodatku ke smlouvě o zajištění povinností vyplývajících z provozování místa zpětného odběru elektrozařízení se společností EKO servis Varnsdorf a.s..

Usnesení č. 72/2006
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za 1. pol. 2006.

Usnesení č. 73/2006
Rada města rozhodla stanovit:
1. Cenu pro prodej domu č.p. 1568 se st.p.č. 6322 a p.p.č. 6323 v k.ú. Varnsdorf ve výši 700.000,00 Kč.

 

Ing. Josef Poláček , starosta města

Mgr. Zdeňka Vajsová, místostarostka