Usnesení z 10. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 24.02.2023 od 08:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 pro JSDH
2. Diskuse
3. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 pro JSDH
Usnesení č. 81/2023
Rada města rozhodla schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova dýchací techniky pro JSDH Varnsdorf“ z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace projektu dle předloženého návrhu.


2. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Závěr

Jiří Sucharda                                     Jan Šišulák 
místostarosta města                        místostarosta města