Usnesení z 10. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 26.03.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2015
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Výběrové řízení na vedoucího interního auditu
3.02 Používání soukromého osobního automobilu na služební cesty
3.03 Výpověď mandátních smluv o vedení ekonomické agendy a výpověď smluv o zajištění mzdové a personální agendy základním školám zřizovaným městem Varnsdorf
3.04 Změna Organizačního řádu MěÚ Varnsdorf
3.05 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členu Aktivu pro občanské záležitosti RM
3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2015
Usnesení č. 111/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit příspěvkovým organizacím změnu závazných ukazatelů a odpisových plánů dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 112/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů a odpisového plánu dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 113/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 114/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem městského bytu 1+1 v domě pro příjmově vymezené osoby
Usnesení č. 115/2015
Rada města rozhodlapronajmoutbyt 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. T. na dobu určitou do 30.04.2016. 


Žádost o pronájem městského bytu 1+3
Usnesení č. 116/2015
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2740/49, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. K. na dobu určitou do 31.12.2015. 1. náhradník paní D. Z. do 31.12.2015. 2. náhradník paní D. H. a pan D. R. do 31.12.2015. 


Žádost o pronájem bytu 1+1 v DPS č. p. 2970/40, ul. Lesní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 117/2015
Rada města rozhodlapronajmoutbyt 1+1 v DPS č. p. 2970/40, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům A. a J. Š. na dobu určitou do 30.04.2016 za podmínky, že budou pravidelně měsíčně využívat pečovatelskou službu.


Žádost o pronájem garsoniéry v DPS č. p. 2970/57, ul. Lesní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 118/2015
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 2970/57, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu J. Š. na dobu určitou do 30.04.2016 za podmínky, že bude pravidelně měsíčně využívat pečovatelskou službu.


Žádost o pronájem garsoniéry v DPS č. p. 3321/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 119/2015
Rada města rozhodlapronajmoutgarsoniéru v DPS č. p. 3321/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. K. na dobu určitou do 30.04.2016 za podmínky, že bude využívat pravidelně měsíčně pečovatelskou službu a dále dle předloženého návrhu.


Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na městský byt
Usnesení č. 120/2015
Rada města rozhodlaneuzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/12, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. M. S. a trvat na navrácení tohoto bytu městu Varnsdorf.


Návrhy o prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 121/2015/1
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/35, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu J. K. do 31.03.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/2
Rada města rozhodlapronajmoutprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/14, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. A. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/3
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 2739/3, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. Ř. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/4
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/34, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní I. B. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/35, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní A. Z. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/6
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/49, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům M. a P. V. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/71, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní S. G. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/8
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/13, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu R. B. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/9
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/58, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/10
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/12, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní H. F. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/11
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/45, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu L. O. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/15, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Z. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/13
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. B. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/14
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 30.04.2016. 

a dále

Usnesení č. 121/2015/15
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. K. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/16
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/42, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/17
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/46, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. F. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/18
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/50, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. K. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/60, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. H. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/20
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 1954/10, ul. Legií ve Varnsdorfu paní P. N. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/21
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/32, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu P. B. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/22
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/38, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. S. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/23
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/41, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní N. Š. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/5, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní D. R. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/25
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2970/71, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu Z. B. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/26
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. H. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/27
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. M. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/28
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu manželům J. a E. L. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/B/6, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní H. B. do 30.04.2016.

a dále

Usnesení č. 121/2015/30
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. R. do 30.04.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 121/2015/31
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu T. K. do 30.04.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 121/2015/32
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. S. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 121/2015/33
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní K. J. do 31.12.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 121/2015/34
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/10, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům S. a J. V. do 31.10.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 121/2015/35
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. R. na dobu určitou do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 121/2015/36
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/11, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům M. a J. H. do 31.10.2015.

a dále

Usnesení č. 121/2015/37
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/12, ul. Edisonova ve Varnsdorfu pan M. N. do 30.06.2015 dle předloženého návrhu.


Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 122/2015
Rada města rozhodlaneprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní N. L..


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření dodatku nájemní smlouvy č. 9/2014
Usnesení č. 123/2015
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 9/2014 ze dne 20.05.2014, který vypouští ze smlouvy pozemek p. č. 3085/2 v k. ú. Varnsdorf a pronajatá výměra se poníží o 11 m2.


Žádost o pronájem části p. p. č. 2062/1 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 124/2015
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 2026/1 v k. ú. Varnsdorf Z. S. o celkové výměře 1060 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 125/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizačního a vodovodního vedení na p. p. č. 1422 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) L. a Š. L. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury vystavené na základě objednávky oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 25/2005
Usnesení č. 126/2015
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 25/2005 na pronájem p. p. č. 6873 a p. p. č. 6874 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 11/1995
Usnesení č. 127/2015
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 11/1995 na pronájem části p. p. č. 3174 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pacht p. p. č. 5051/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 128/2015
Rada města rozhodla propachtovat p. p. č. 5051/1 v k. ú. Varnsdorf Agropos Služby s.r.o., IČ 28366697 zastoupené jednatelem Petrem Pospíšilem za cenu 0,20 kč/m2/rok a to na dobu určitou do 31.12.2020.


Žádost o pronájem p. p. č. 5768 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 129/2015/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 75/2015 RM ze dne 26.02.2015.

a dále

Usnesení č. 129/2015/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5768 v k. ú. Varnsdorf paní V. A. o celkové výměře 1546 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o prodej p. p. č. 3173 a p. p. č. 3174 vše v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Žádost o pronájem p. p. č. 2836/2, části p. p. č. 2839/1, části p. p. č. 2849/4, části p. p. č. 2849/6, části p. p. č. 2849/7, č. p. 2819 na p. p. č. 2849/7, části p. p. č. 2849/10 a části p. p. č. 2919/34 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 130/2015
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 2836/2 o výměře 129 m2, část p. p. č. 2839/1 o výměře 222 m2, část p. p. č. 2849/4 o výměře 2663 m2, část p. p. č. 2849/6 o výměře 445 m2, p. p. č. 2849/7 o výměře 435 m2, č. p. 2819 na p. p. č. 2849/7, část p. p. č. 2849/10 o výměře 1200 m2 a část p. p. č. 2919/34 o výměře 11 m2 společnosti TOS VARNSDORF a. s., IČ 27327850 za účelem výstavby soukromé mateřské školy za cenu 1 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o prodej části p. p. č. 198 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 131/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 198 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 2525 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 132/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2525 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 132/2015/2
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej části p. p. č. 2525 v k. ú. Varnsdorf ve výši 300 Kč/m2.

a dále

Usnesení č. 132/2015/3
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 2525 a části p. p. č. 2523/1 vše v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu.


Žádost o prodej p. p. č. 653/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 133/2015
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 653/2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3229, p. p. č. 3230, p. p. č. 3231, p. p. č. 3232, p. p. č. 3239, p. p. č. 3240, p. p. č. 3241 a p. p. č. 3242 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 134/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout a převést p. p. č. 3229, p. p. č. 3230, p. p. č. 3231, p. p. č. 3232, p. p. č. 3239, p. p. č. 3240, p. p. č. 3241 a p. p. č. 3242 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o finanční spoluúčast - oprava chodníku na p. p. č. 7201/2
Usnesení č. 135/2015
Rada města rozhodla vyhovět žádosti a provést opravy chodníku na p. p. č. 7201/2 v k. ú. Varnsdorf za předpokladu finanční účasti žadatele pana P. R. ve výši 50 % z celkové ceny díla.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava chodníku na ulici Revoluční, Varnsdorf“
Usnesení č. 136/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení VZMR „Oprava chodníku na ulici Revoluční, Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 136/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o. na akci „Oprava chodníku na ulici Revoluční, Varnsdorf“ za cenu 282.799,70 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava chodníku na ulici Partyzánů, Varnsdorf“
Usnesení č. 137/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení VZMR „Oprava chodníku na ulici Partyzánů, Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 137/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o. na akci „Oprava chodníku na ulici Partyzánů, Varnsdorf“ za cenu 266.000,40 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Vypracování projektové dokumentace - Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 138/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace - Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: NE2D Projekt s. r. o., Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most, IČ 22801014.

a dále

Usnesení č. 138/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou NE2D Projekt s. r. o., Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most, IČ 22801014 na akci „Vypracování projektové dokumentace - Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“ za cenu 450.000 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Výběrové řízení na vedoucího interního auditu
Usnesení č. 139/2015
Rada města rozhodla jmenovat vedoucím interního auditu pana Ing. L. R. dle předloženého návrhu.


3.02 Používání soukromého osobního automobilu na služební cesty
Usnesení č. 140/2015
Rada města rozhodla povolit používání soukromého osobního automobilu na služební cesty s platností od 01.04.2015 místostarostovi ThMgr. Rolandu Sollochovi dle předložených podmínek.


3.03 Výpověď mandátních smluv o vedení ekonomické agendy a výpověď smluv o zajištění mzdové a personální agendy základním školám zřizovaným městem Varnsdorf
Usnesení č. 141/2015
Rada města rozhodla vypovědět mandátní smlouvy o vedení ekonomické agendy a smlouvy o zajištění mzdové a personální agendy základním školám zřizovaných městem Varnsdorf dle předloženého návrhu. 


3.04 Změna Organizačního řádu MěÚ Varnsdorf
Usnesení č. 142/2015
Rada města rozhodla schválit Organizační řád, přílohu č. 1 a č. 2 Městského úřadu Varnsdorf s platností od 1. dubna 2015.


3.05 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy
ZM
Usnesení č. 143/2015
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členu Aktivu pro občanské záležitosti RM
Usnesení č. 144/2015
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členu Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 145/2015
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2014 
3.02 Poskytnutí dotace pro rok 2015 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr
Ing. Stanislav Horáček                                                                  Josef Hambálek
starosta města                                                                             místostarosta města