Usnesení z 10. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 12.05.2011 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
2. Různé
a) Schválení návrhu smlouvy – Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu
b) Žádosti o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2011/2012
c) Informace o počtu nepřijatých dětí do mateřských škol pro nadcházející školní rok 2011/2012
d) Žádost o mimořádný finanční příspěvek tenisovému oddílu TJ Slovan Varnsdorf
e) Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

1. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 178/2011
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 156/2011/1 ze dne 28.04.2011.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy
Usnesení č. 179/2011
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 02 v domě č. p. 3300, ul. Kostelní,Varnsdorf dle předloženého návrhu.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na garsoniéru
Usnesení č. 180/2011
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2761/9, ul. Kovářská ve Varnsdorfu s paní A. B. na dobu určitou do 30.06.2012 dle předloženého návrhu.

Žádosti o prodloužení nájemních smluv
Usnesení č. 181/2011/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/12, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. J. na dobu určitou do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/2, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. T. na dobu určitou do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/31, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům E. a T. M. na dobu určitou do 31.12.2011 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. H. do 31.12.2011 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/56, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. B. do 30.06.2012 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/10, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní V. Č. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/27, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. E. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/33, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. G. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. H. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/21, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. H. a panu R. C. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/23, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu Z. J. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. J. do 31.12.2011 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/70, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2761/33, ul. Kovářská ve Varnsdorfu panu V. K. do 30.06.2012 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/26, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/28, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní J. M. do 30.06.2012 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/13, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní S. N. a panu Z. H.do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní D. A. a panu M. O. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. P. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/8, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu V. P. a K. N. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. P.do 30.06.2012 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům J. a P. R. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/9, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům J. a H. R. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům J. a F. S. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/34. ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2012 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/27, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. a panu P. B.do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. S.do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. Š. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Š. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/21, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. Š. a panu L. N. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/54, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. T. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/51, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům M. a E. W. do 30.06.2012 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/60, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní D. Z.do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 181/2011/35
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu Z. T.

Žádost o schválení výměny bytu
Usnesení č. 182/2011
Rada města rozhodla schválit výměnu bytu mezi manžely V. a P. H. bytem 1+2 v domě č. p. 2739/66 a manžely O. a M. K. bytem č. 19 (1+3) v tom samém domě dle předloženého návrhu.

b) Majetkové záležitosti

Žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 183/2011/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p. p. č. 7078 a p. p. č. 7055/23 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 183/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodu na p. p. č. 5980 a p. p. č. 6010 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeská vodárenská společnost a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 183/2011/3
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu na p. p. č. 2245, p. p. č. 1586, p. p. č. 2169, p. p. č. 2189/1 a p. p. č. 1872 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s. r. o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 183/2011/4
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační přípojky na p. p. č. 4962 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 4961 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o prodej p. p. č. 2555/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 184/2011/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2555/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 184/2011/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 2555/1 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 3600 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 185/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3600 v k. ú. Varnsdorf.

Návrh celoplošných oprav komunikací a chodníků pro rok 2011
Usnesení č. 186/2011/1
Rada města rozhodla vyhlásit výběrové řízení na akci celoplošné opravy komunikací: Studánka I., ul. Budějovická, ul. Edisonova, ul. Spojovací, ul. Smetanova, ul. Kolínská, ul. Cyklistická, Studánka II.

a dále:

Usnesení č. 186/2011/2
Rada města rozhodla vyhlásit výběrové řízení na akci celoplošné opravy chodníků: ul. Čs. letců, ul. Kmochova, ul. Legií, ul. T. G. Masaryka dle předloženého návrhu.

Název zastávky vlaku
Usnesení č. 187/2011
Rada města rozhodla souhlasit s názvem železniční zastávky „Varnsdorf - staré nádraží“.

Rozhodnutí o akci „Zřízení mateřské školy v objektu ZŠ Bratislavská 994 ve Varnsdorfu“
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)

2. Různé

a) Schválení návrhu smlouvy – Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu
Usnesení č. 188/2011
Rada města rozhodla schválit Smlouvu č. 10053806 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP, podepsanou zástupcem Fondu dne 21.04.2011 a zároveň pověřit starostu města jejím podpisem.

b) Žádosti o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2011/2012
Usnesení č. 189/2011
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu dětí na třídu mateřským školám ve Varnsdorfu s účinností od 01.09.2011 do 31.08.2012 dle předloženého návrhu.

c)Informace o počtu nepřijatých dětí do mateřských škol pro nadcházející školní rok 2011/2012
Usnesení č. 190/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci OŠKT o počtu nepřijatých dětí do mateřských škol pro školní rok 2011/2012.

d) Žádost o mimořádný finanční příspěvek tenisovému oddílu TJ Slovan Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)

e) Program na zasedání ZM
Usnesení č. 191/2011
Rada města rozhodla schválit program na VIII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 26.05.2011 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.

3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. Závěr

Martin Louka                         Karel Dubský
starosta města                      místostarosta