Usnesení z 1. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 16. 11. 2006 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


 

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Návrh na změnu Smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku
b) Návrh na změnu závazných ukazatelů pro MŠ Seifertova
c) Návrh na změnu závazných ukazatelů pro ZŠ nám. E. Beneše
d) Návrh smlouvy o zajištění mzdové a personální agendy
e) Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2006
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh jednacího řádu rady města
b) Návrh organizačního řádu komisí rady města
c) Odvolání členů komisí
d) Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
e) Stanovení počtu zaměstnanců MěÚ
f) Informace k zákonu č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
g) Používání soukromých osobních automobilů na služební cesty
h) Návrh nového ceníku Hlasu severu
i) Návrh na změnu osobního příplatku ředitelky MŠ Seifertova
j) Návrh programu ZM

Usnesení č. 91/2006
Rada města rozhodla:
1. Uzavřít dodatek ke smlouvě č. 11/2006 o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2006 s HC Varnsdorf dle předloženého návrhu.

2. Uzavřít smlouvu o zajištění mzdové a personální agendy s jednotlivými mateřskými školami, základními školami a školními jídelnami s platností od 1. 1. 2007 dle předloženého návrhu.

3. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/10, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. P. na dobu určitou do 31. 12. 2007. 

4. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2762/33, ul. Kovářská, Varnsdorf paní V. B. R. na dobu určitou do 31. 12. 2007.

5. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3023/41, ul. Kmochova, Varnsdorf paní A. S. za podmínky vrácení bytu v č.p. 2234, ul. Bratislavská, Varnsdorf.

6. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 2741/60, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům T. a M. P. na dobu určitou do 31. 12. 2007.

7. Pronajmout byt 1+3 v č.p. 736/1, ul. Karlova, Varnsdorf paní J. P. na dobu určitou do 31. 12. 2007.

8. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/16, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní J. G. na dobu určitou do 30. 11. 2007.

9. Pronajmout byt 2+KK v č.p. 3307/38, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu A. S. na dobu určitou do 30. 11. 2007.

10. Pronajmout byt 2+KK v č.p. 3307/7, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. H. na dobu určitou do 30. 11. 2007.

11. Pronajmout byt 2+KK v č.p. 3307/23, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu F. K. a M. S. na dobu určitou do 30. 11. 2007.

12. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/24, ul. Nemocniční, Varnsdorf slečně P. S. a panu P. R. na dobu určitou do 30. 11. 2007.

13. Pronajmout byt 2+KK v č.p. 3307/33, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu V. D. a slečně J. P. na dobu určitou do 30. 11. 2007.

14. Pronajmout byt 2+KK v č.p. 3307/37, ul. Nemocniční, Varnsdorf slečně Ž. H. na dobu určitou do 30.11.2007.

15. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/10, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní M. D. na dobu určitou do 30. 11. 2007.

16. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/6, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu T. K. a slečně A. V. na dobu určitou do 30. 11. 2007.

17. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+3 v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf s paní P. K. na dobu určitou do 31. 7. 2007.

18. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf panu M. M. do 31. 12. 2007.

19. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf slečně P. K. na dobu určitou do 31. 12. 2007.

20. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. J. do 31. 12. 2007.

21. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf panu T. B. do 31. 12. 2007.

22. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. B. do 31. 12. 2007.

23. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf paní N. M. do 31. 12. 2007.

24. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2741, ul. Křižíková, Varnsdorf slečně M. M. a panu F. N. do 31. 12. 2007.

25. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf panu Z. O. a slečně P. D. do 31. 12. 2007.

26. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf paní K. H. do 31. 12. 2007.

27. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům P. a D. P. do 31. 12. 2007.

28. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf slečně O. R. do 31. 12. 2007.

29. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. S. do 31. 12. 2007.

30. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. Š. do 31. 12. 2007.

31. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu L. T. do 31. 12. 2007.

32. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf M. V. do 31. 12. 2007.

33. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf slečně K. Ž. a panu M. N. 31. 12. 2007.

34. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 1236, ul. Mostecká, Varnsdorf slečně N. F. a M. K. do 31. 12. 2007.

35. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf manželům J. a K. G. do 31. 12. 2007.

36. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf slečně P. H. do 31. 12. 2007.

37. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 1162, ul. Lidická, Varnsdorf slečně Z. H. a J. B. do 31. 12. 2007.

38. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v č.p. 1568, ul. Dělnická, Varnsdorf manželům J. a M. K. do 31. 12. 2007.

39. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf paní Z. K. do 31. 12. 2007.

40. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf E. K. do 31. 12. 2007.

41. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf panu P. J. do 31. 12. 2007.

42. Nezveřejnit záměr převést st.p.č. 30/17 v k.ú. Varnsdorf.

43. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 536/3 a p.p.č. 536/4 v k.ú. Varnsdorf.

44. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 753 v k.ú. Varnsdorf tak, aby byl umožněn přístup k p.p.č. 754 v k.ú. Varnsdorf.

45. Pronajmout část p.p.č. 7510 výměře 1310 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako 7510/1) panu F. L. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

46. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 7510/1 o výměře 1310 m2(dle geometrického plánu č. 2802-249/2006) v k.ú. Varnsdorf s panem F. L. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

47. Pronajmout část p.p.č. 7510 výměře 1309 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako 7510/3) manželům A. a K. H. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

48. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 7510/3 o výměře 1309 m2 (dle geometrického plánu č. 2802-249/2006) v k.ú. Varnsdorf s manžely A. a K. H. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

49. Vypovědět nájemní smlouvu č. 81/2003 na pronájem p.p.č. 5381/1 v k.ú. Varnsdorf.

50. Vypovědět nájemní smlouvu č. 9/2004 na pronájem části p.p.č. 408 v k.ú. Varnsdorf.

51. Vypovědět nájemní smlouvu č. 46/2001 na pronájem části p.p.č. 5075/2 v k.ú. Varnsdorf.

52. Ukončit nájemní smlouvu č. 9/2006 na pronájem části p.p.č.5507 a části p.p.č. 5508 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 10. 2006.

53. Ukončit nájemní smlouvu č. 42/1993 na pronájem p.p.č. 34/18 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 10. 2006.

54. Ukončit nájemní smlouvu č. 107/1993 na pronájem p.p.č. 7113/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2006.

55. Ukončit nájemní smlouvu č. 3/2006 na pronájem p.p.č. 3482 a p.p.č. 3483 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2006.

56. Ukončit nájemní smlouvu č. 42/2006 na pronájem p.p.č. 4695 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2006. 

57. Pronajmout část p.p.č. 411/1 o výměře 450 m2 v k.ú. Varnsdorf panu M. B. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy za cenu 100,- Kč/rok.

58. Ukončit nájemní smlouvu č. 31/06/1 na pronájem části p.p.č. 4204/1 a části p.p.č. 4205 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 11. 2006.

59. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení NN a pilíře s přípojovou skříňkou po části pozemku p.č. 1972 a po části p.p.č. 1956/20, vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Praha, (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Praha,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30 dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

60. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění plynové přípojky po částech pozemku p.p.č. 8173, p.p.č. 7224, p.p.č. 7204, p.p.č. 1457, p.p.č. 1709/1, p.p.č 1519/25, p.p.č. 2879 vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou plynárenskou a.s., Ústí nad Labem, (oprávněný) za jednorázovou úhradu 50Kč/bm, upřesněnou geodetickým zaměřením skutečného stavu za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí SČP a.s., Ústí nad Labem,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30 dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

61. Pronajmout část prostor bytového domu (střechy) č.p. 3014 ve Varnsdorfu panu P. R. pro umístění antén pro přenos dat v síti internet na dobu 2 let za nájemné ve výši 1.000,- Kč/měsíc.

62. Souhlasit s umístěním reklamní tabule s logem Hypernovy na p.p.č. 96 v k.ú. Varnsdorf za cenu 5.000,- Kč/rok dle požadavků města.

63. Pronajmout byt 1+1 v DPS v č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní L. M..

64. Pronajmout garsoniéru v DPS v č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf panu V. S..

65. Pronajmout garsoniéru v DPS v č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf panu L. R..

66. Povolit používání soukromého osobního automobilu na služební cesty s platností od 2. 11. 2006 místostarostovi Františku Dlaskovi za podmínek:
- vyúčtování služebních cest bude prováděno 1x za kalendářní měsíc vždy nejpozději do 7. dne následujícího měsíce na předepsaném tiskopise,
- na EkO MěÚ bude uložena kopie TP a havarijního pojištění, údaje o spotřebě PHM budou uvedeny vždy na 1. listě měsíčního výkazu jízd.

Usnesení č. 92/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro Základní školu Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

3. Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2006 dle předloženého návrhu.

4. Výměnu bytu mezi panem M. M., bytem garsoniéra v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf a slečnou I. M., bytem 1+1 v tom samém domě.

5. Ceník Hlasu severu s účinností od 1. 1. 2007 dle předloženého návrhu.

6. Změnu osobního příplatku ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace s účinností od 1. 11. 2006 dle předloženého návrhu.

7. Program II. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 30. listopadu 2006 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
4. Převody majetku města
5. Finanční záležitosti
6. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
7. Závěr

Usnesení č. 93/2006
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 80/2006/4 ze dne 12. 10. 2006.

2. Usnesení RM č. 80/2006/3 ze dne 12. 10. 2006.

3. Usnesení RM č. 80/2006/10 ze dne 12. 10. 2006.

4. Usnesení RM č. 68/2006/18 ze dne 7. 9. 2006.

5. Usnesení RM č. 80/2006/11 ze dne 12. 10. 2006.

6. Usnesení RM č. 74/2006/11 ze dne 21. 9. 2006.

7. Usnesení RM č. 68/2006/21 ze dne 7. 9. 2006.

8. Usnesení RM č. 68/2006/43 ze dne 7. 9. 2006.

9. Usnesení RM č. 68/2006/13 ze dne 7. 9. 2006.

10. Usnesení RM č. 68/2006/16 ze dne 7. 9. 2006.

11. Unesení RM č. 68/2006/27 ze dne 7. 9. 2006.

12. Usnesení RM č. 68/2006/14 ze dne 7. 9 .2006.

13. Usnesení RM č. 68/2006/30 ze dne 7. 9. 2006.

14. Usnesení RM č. 68/2006/19 ze dne 7. 9. 2006.

Usnesení č. 94/2006
Rada města rozhodla vydat:
1. V souladu s ustanovením § 101 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat jednací řád Rady města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

2. Organizační řád komisí rady města dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 95/2006
Rada města rozhodla odvolat:
1. Paní A. B. z funkce tajemníka komise pro výchovu a vzdělávání.

2. Pana ThMgr. R. S. a paní H. D. z funkcí člena a paní J. T. z funkce tajemníka kulturní komise.

3. Pana Mgr. R. B. z funkce člena a paní M. L. z funkce tajemníka komise pro tělovýchovu a sport.

4. Paní J. P., paní E. B. z funkce člena a paní I. H. z funkce tajemníka sociální komise – doplňková péče.

5. Paní E. B. z funkce tajemníka zdravotní komise.

6. Paní J. S. z funkce člena a paní O. H. z funkce tajemníka komise správy majetku a výstavby.

7. Paní H. Š. z funkce člena bytové komise.

8. Pana M. F. z funkce člena dopravní komise.

9. Paní J. H., paní S. H., paní J. K. z funkcí člena aktivu pro občanské záležitosti.

10. Pana Ing. J. B. z funkce náhradníka za člena komise a paní O. H. z funkce tajemníka komise pro posuzování a hodnocení nabídek.

11. Pana Mgr. F. M. z funkce předsedy, paní J. K. z funkce člena a paní R. Č. z funkce tajemníka komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství.

Usnesení č. 96/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů, prováděním občanských obřadů další členy Zastupitelstva města Varnsdorf, a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2006 – 2010:
pana Jiřího Suchardu, pana Ladislava Houžvičku, pana Martina Louku, paní Mgr. Alenu Smetanovou.

2. V souladu s ustanovením § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby při občanských obřadech užívali závěsný odznak další členové Zastupitelstva města Varnsdorf, a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2006 – 2010:
pan Karel Dubský, pan Jiří Sucharda, pan Ladislav Houžvička, pan Martin Louka, paní Mgr. Alena Smetanová.

3. V souladu s ustanovením § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby při významných příležitostech užívali závěsný odznak další členové Zastupitelstva města Varnsdorf, a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2006 – 2010:
pan Karel Dubský, pan František Dlask.

Usnesení č. 97/2006
Rada města rozhodla stanovit:
1. Počet pracovníků MěÚ Varnsdorf na 104 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 98/2006
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Informaci o povinnostech, vyplývajících ze zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů.

 

Ing. Josef Poláček,starosta města

František Dlask, místostarosta