Usnesení z 1. schůze Rady města Varnsdorf

 

, která se konala dne 2. 12. 2010 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260
b) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280
c) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Interaktivní základní školu Varnsdorf, Karlova 1700 
d) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428 
e) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757
f) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Žádosti o finanční příspěvek
b) Vedení účetnictví pro PO interní účetní MěÚ Varnsdorf
c) Provozní dobu Městské knihovny Varnsdorf – prosinec 2010
d) Návrh mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací
e) Pověření řízením PO Městské divadlo Varnsdorf
f) Grantový program města Varnsdorf pro rok 2011
g) Návrh na odvolání člena redakce Hlasu severu
h) Návrh jednacího řádu RM
i) Návrh organizačního řádu komisí RM
j) Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
k) Používání soukromého osobního automobilu na služební cesty
l) Námitku proti úhradě nákladů spojených se studiem
m) Plán zimní údržby města za období 2010 – 2011
n) Žádost o povolení použití znaku města
o) Program na zasedání ZM
4. Diskusi
5. ZávěrUsnesení č. 74/2010
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2741/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu sl. J. L. na dobu určitou do 31. 12. 2011. 1. náhradník je J. K. na dobu určitou do 30. 6. 2011. 2. náhradník je P. B. do 31. 12. 2011.

2. Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 2739/9, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní P. Z. na dobu určitou do 31. 12. 2011 za podmínky navrácení bytu 1+2 v tom samém domě. 1. náhradník je M. N. 2. náhradníci jsou manželé J.a D. Š.

3. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům T. a A. K. na dobu určitou do 31. 12. 2011 za podmínky navrácení bytu 1+1 v tom samém domě.

4. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu sl J. H. na dobu určitou do 31. 12. 2011.

5. Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2761/19, ul. Kovářská ve Varnsdorfu s paní I. B. na dobu určitou 31. 3. 2011.

6. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2740/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. B. do 31. 12. 2011.

7. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. B. do 31. 12. 2011.

8. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2290/A/1, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní I. Č. do 31. 12. 2011.

9. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2740/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. D. do 31. 12. 2011.

10. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/10, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. D. do 31. 12. 2011.

11. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Č. do 31. 12. 2011 dle předloženého návrhu.

12. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. D. do 31. 12. 2011 dle předloženého návrhu.

13. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. do 31. 12. 2011.

14. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu sl. P. H. do 31. 12. 2011.

15. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu R. H. a paní H. S. do 31. 12. 2011.

16. Prodloužit nájemní smlouvu na upravitelný byt 1+1 v domě č.p. 3307/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. H. do 31. 12. 2011.

17. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3014/38, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu P. Ch. do 31. 12. 2011.

18. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2739/12, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. J. do 31. 12. 2011.

19. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/41, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. K. do 31. 12. 2011.

20. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům M. a O. K. do 31. 12. 2011.

21. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2740/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. K. do 31. 12. 2011.

22. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3014/47, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní A. K. do 31. 12. 2011.

23. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739/44, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. K. do 31. 12. 2011 dle předloženého návrhu.

24. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/64, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. K. do 31. 12. 2011.

25. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2739/42, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní R. K. do 31. 12. 2011.

26. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3014/53, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům D. a V. M. do 31. 12. 2011.

27. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739/8, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu F. N. do 31. 12. 2011.

28. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č.p. 2970/26, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu T. O. do 31. 12. 2011.

29. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/62, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu O. N. do 31. 12. 2011.

30. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2741/1, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům M. a D. P. do 31. 12. 2011.

31. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3023/54, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní R. P. do 31. 12. 2011.

32. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. P. do 31. 12. 2011.
33. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/3, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. R. do 31. 12. 2011.

34. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2740/63, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. S. a paní L. D. do 31. 12. 2011.

35. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. Š. do 31. 12. 2011.

36. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739/50, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. Š. do 31. 12. 2011.

37. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2741/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. Š. a panu K. B. do 31. 12. 2011.

38. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3023/6, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní K. V. do 31. 12. 2011.

39. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739/38, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. W. do 31. 12. 2011 dle předloženého návrhu.

40. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2741/37, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům P. a Z. W. do 31. 12. 2011.

41. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. Ch. do 31. 12. 2011.

42. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. Z. do 31. 12. 2011 dle předloženého návrhu.

43. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/71, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům R. a M. Ž. do 31. 12. 2011.

44. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. J. do 31. 6. 2011.

45. Prodloužit nájemní smlouvu 1+1 v domě č.p. 3023/46, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. Š. do 30. 6. 2011.

46. Prodloužit nájemní smlouvu na bezbariérový byt 1+1 v domě č.p. 3307/3, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům A. a A. S. do 30. 4. 2011 dle předloženého návrhu.

47. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/1, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům M. a R. F.

48. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3023/24, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní V. L. Ř.

49. Neprodloužit nájemní smlouvu na 1+2 v domě č.p. 2741/60, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. P.
50. Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č.p. 3321/3, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. P.

51. Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu K. P.

52. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3023/10, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům S. a J. V.

53. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/37, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům J. a Z. V.

54. Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/23, ul. Kovářská ve Varnsdorfu panu Z. K.

55. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu na p.p.č. 6260 a p.p.č. 6433 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 13.680,- Kč, z toho základ činí 11.400,- Kč a 20% daň činí 2.280,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí.

56. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p.p.č. 956/2 a p.p.č. 1034 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.200,- Kč, z toho základ činí 1.000,- Kč a 20% daň činí 200,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

57. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav chráničky pro optický kabel na p.p.č. 5694/1, p.p.č. 5688/64, p.p.č. 5688/68, p.p.č. 5688/58, p.p.č. 5688/56, p.p.č. 5688/54, p.p.č. 5688/1, p.p.č. 2692/1, p.p.č. 2692/151, p.p.č. 2692/152 a p.p.č. 5518 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Výběžek NET, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

58. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynové přípojky na p.p.č. 1586 a p.p.č. 8173 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

59. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav distribuční soustavy na p.p.č. 1034, p.p.č. 781, p.p.č. 1012, p.p.č. 7706, p.p.č. 7721/5 a p.p.č. 7747 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

60. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení na p.p.č. 2920/2 a p.p.č. 72 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

61. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení na p.p.č. 280/2 a p.p.č. 147 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

62. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení na p.p.č. 2692/121, p.p.č. 2692/122, p.p.č. 2692/129, p.p.č. 2692/155, p.p.č. 2737, p.p.č. 2692/145, p.p.č. 2692/153, p.p.č. 2692/144, p.p.č. 2692/143, p.p.č. 2692/140, p.p.č. 2692/148, p.p.č. 2692/149, p.p.č. 2692/150, p.p.č. 2692/152, p.p.č. 2692/151 a p.p.č. 2692/138 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

63. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky pitné vody a kanalizační přípojky na p.p.č. 1493/1 a p.p.č. 1422 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 1487/2 a p.p.č. 1493/2 vše v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

64. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky pitné vody a kanalizační přípojky na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 5510/2 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

65. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 1727/3 v k.ú. Varnsdorf.

66. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 5732 v k.ú. Varnsdorf.

67. Snížit výši nájemného u nájemní smlouvy č. 9/2009 o 50 % s platností od 1. 1. 2011 do doby ukončení změny územního plánu.

68. Nezveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 1493/1 v k.ú. Varnsdorf a zadat změnu druhu pozemku v evidenci KN (ostatní komunikace).

69. Ukončit NS č. 53/1997 na pronájem části p.p.č. 3096/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 11. 2010.

70. Ukončit NS č. 79/2004 na pronájem části p.p.č. 3096/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 11. 2010.

71. Pronajmout část p.p.č. 3096/1 o výměře 215 m2 v k.ú. Varnsdorf panu V. Š. za účelem užívání zahrady a cenu 3,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

72. Zřídit jedno vyhrazené parkovací místo pro osobní vozidlo s registrační značkou: 4U9 9536 na parkovišti před plaveckým bazénem v ul. Západní pro pana F. N., bytem Západní 2738, 407 47 Varnsdorf v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2005 s tím, že se žadatel uhradí náklady na zřízení vyhrazeného parkovacího místa.

73. Nesouhlasit se změnou užívání jídelny vybudované na pronajaté části p.p.č. 2984 v k.ú. Varnsdorf na hernu.

74. Nevymáhat směnku po panu P. J. na zajištění provedení oprav v domě č.p. 1568, Varnsdorf.

75. Neposkytnout finanční příspěvek společnosti NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. z prostředků města na správu celostátní sítě konzultačních středisek.

76. Neposkytnout finanční příspěvek Sdružení Linka bezpečí z prostředků města na provoz telefonické krizové linky.

77. Povolit používání soukromého osobního automobilu na služební cesty s platností od 11. 11. 2010 místostarostovi Ing. Josefu Poláčkovi dle předložených podmínek.

78. Povolit použití znaku města Varnsdorf Oddílu silového trojboje Varnsdorf o.s. při soutěžích v silovém trojboji na oblečení členů do 31. 12. 2011.

Usnesení č. 75/2010
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele Městské knihovně, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

3. Z titulu funkce zřizovatele Interaktivní základní škole, Karlova 1700, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

4. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428 příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

5. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

6. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

7. Přechod 6 příspěvkových organizací města Varnsdorf k interní účetní MěÚ od 1. 1. 2011.

8. Upravenou provozní dobu Městské knihovny Varnsdorf pro období mezi 20. – 31. 12. 2010 dle předloženého návrhu.

9. Vyplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.

10. Grantový program města Varnsdorf pro rok 2011 dle předloženého návrhu.

11. Plán zimní údržby města na období 2010 – 2011 v katastru města Varnsdorf a obce Studánka dle předloženého návrhu.

12. Program na II. zasedání ZM, které se uskuteční dne 2. 12. 2010 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
5.02 Návrh na složení volební komise pro volbu kontrolního a finančního výboru
5.03 Volba předsedy finančního výboru
5.04 Volba členů finančního výboru
5.05 Volba předsedy kontrolního výboru
5.06 Volba členů kontrolního výboru
5.07 Zastoupení města v obchodních společnostech a sdruženích
5.08 Žádost o poskytnutí dotace na program „Podpory terénní práce 2011“
5.09 Smlouva o převodu činností, movitých věcí, práv a povinností DDM Varnsdorf, příspěvkové organizace Ústeckého kraje
5.10 Bezúplatné nabytí movitých věcí (darování) DDM Varnsdorf, příspěvkové organizace Ústeckého kraje
5.11 Zřízení „Komunitního centra“ při ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvková organizace
5.12 Schválení zřizovací listiny pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
5.13 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5.14 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místním poplatku ze psů
5.15 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.

Usnesení č. 76/2010
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o dílo na akci „MěÚ Varnsdorf č.p. 470 – stavební úpravy hygienických zařízení, podepření zkorodovaných nosníků stropu nad 2.PP“, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby do 15. 2. 2011.

2. Řízením PO Městské divadlo Varnsdorf pana M. H. se zpětnou platností od 12. 11. 2010 na dobu do jmenování nového ředitele PO Městské divadlo Varnsdorf.

3. V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů, prováděním občanských obřadů další členy Zastupitelstva města Varnsdorf a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2010 – 2014: pana K. D., pana J. S., paní MUDr. M. J., paní Ing. B. K.

4. V souladu s ustanovením § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby při občanských obřadech užívali závěsný odznak další členové Zastupitelstva města Varnsdorf a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2010 – 2014: pana K. D., pana J. S., paní MUDr. M. J., paní Ing. B. K.
5. V souladu s ustanovením § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby při významných příležitostech užívali závěsný odznak další členové Zastupitelstva města Varnsdorf a tajemník MěÚ a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2010 – 2010: pana K. D., pana J. S., paní MUDr. M. J., paní Ing. B. K., Ing. L. S.


Usnesení č. 77/2010
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Námitku proti úhradě nákladů spojených se studiem.


Usnesení č. 78/2010
Rada města rozhodla nezrušit:
1. Výpověď z nájmu bytu 1+1 v domě č.p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu proti paní L. H. a po skončení nájmu bytu uzavřít s paní L. H. novou nájemní smlouvu na tento byt na dobu určitou do 31. 12. 2011 dle pozměněného návrhu.


Usnesení č. 79/2010
Rada města rozhodla odvolat:
1. Pana RSDr. M. H. z funkce člena redakce novin Hlasu severu se zpětnou platností od 15. 11. 2010. 


Usnesení č. 80/2010
Rada města rozhodla vydat:
1. V souladu s ustanovením § 101 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jednací řád Rady města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

2. Organizační řád komisí rady města dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 81/2010
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 1/2003/32 ze dne 14. 1. 2003.

Martin Louka        Karel Dubský

starosta města     místostarosta