Usnesení z 1. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 13.11.2014 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Návrh jednacího řádu RM
2.02 Návrh organizačního řádu komisí RM
2.03 Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
2.04 Používání soukromého osobního automobilu na služební cesty
2.05 Jmenování členů školských rad za zřizovatele při základních školách ve Varnsdorfu
2.06 Provoz Městské knihovny a MIC ve Varnsdorfu na konci roku 2014
2.07 Plán zimní údržby města na období 2014 – 2015
2.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
2.09 Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 386/2014
Rada města rozhodlapronajmoutgarsoniéru v domě č. p. 2739/26, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní O. P. na dobu určitou do 31.12.2015. 1. náhradník pan J. B. na dobu určitou do 31.12.2015. 2. náhradník pan J. S. na dobu určitou do 31.12.2015.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 387/2014
Rada města rozhodlapronajmoutbyt 1+1 v domě č. p. 2739/65 ve Varnsdorfu paní K. M. na dobu určitou do 31.12.2015. 1. náhradník paní M. S. na dobu určitou do 31.12.2015. 2. náhradník paní J. M. na dobu určitou do 31.12.2015.


Žádost o prodloužení nájemních smluv
Usnesení č. 388/2014/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/56, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. K. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/30, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. B. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. F. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/42, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu R. M. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/50, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. Š. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/62, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní H. H. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/70, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. V. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/30, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. K. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/38, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu P. Ch. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/4, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. K. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/47, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. S. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/53, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům D. a V. M. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/46, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům V. a B. V. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/30, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. D. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/41, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. Z. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/54, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní R. P. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/6, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní K. V. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/20, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu L. R. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Č. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/14, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. U. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. T. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. D. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. V. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/3, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. R. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/41, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. K. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. K. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/6, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. Č. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/69, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. K. a panu D. J. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. H. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/71, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. M. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/1, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům M. a D. P. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/10, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. R. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Z. U. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Ž. E. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/28, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu D. F. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/30, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům F. a M. H. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. S. a panu K. B. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/37, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům Z. a P. W. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/49, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. Z. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/56, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. Ulrichovi do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/62, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu O. N. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/16, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní A. Š. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/26, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu T. O. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/51, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní V. Č. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. H. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/47
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/39, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu T. S. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/48
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu R. H. a paní H. S. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/49
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. Š. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/50
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v DPS č. p. 3321/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní F. J. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/51
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/C/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu J. V. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/52
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/12, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu L. P. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/53
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/1, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní H. J. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/54
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/B/7, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní S. P. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/55
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2761/23, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní D. G. na dobu určitou do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/56
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. D. do 31.12.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 388/2014/57
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/46, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. Š. do 31.12.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 388/2014/58
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/17, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. H. do 31.12.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 388/2014/59
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2761/19, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní L. K. do 31.12.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 388/2014/60
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/43, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní R. B. do 30.06.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 388/2014/61
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní L. H. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 388/2014/62
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/31, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům T. a M. M. do 30.06.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 388/2014/63
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/45, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu L. O. do 30.04.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 388/2014/64
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. J. do 30.04.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 388/2014/65
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/12, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. N. do 30.04.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 388/2014/66
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/63, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. S. do 30.04.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 388/2014/67
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/8, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu F. N.

a dále

Usnesení č. 388/2014/68
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. Z.

a dále

Usnesení č. 388/2014/69
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/55, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)


Žádost o pronájem části p. p. č. 894/1 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 389/2014
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 894/1 v k. ú. Varnsdorf panu M. K. o výměře 650 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o ukončení a následný pronájem části p. p. č. 3345 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 390/2014/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 5/2013 na část p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 390/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf paní P. S. o celkové výměře 550 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 786/1 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 391/2014
Rada města rozhodla pronajmout paní M. A. část p. p. č. 786/1 v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 1400 m2 za účelem pastvy a sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o ukončení pronájmu části p. p. č. 4578/1 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 392/2014
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 74/1999 na část p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 198 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 393/2014
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 198 v k. ú. Varnsdorf. 


Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na akci „Zabezpečení Městské autobusové dopravy ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 394/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s firmou Autobusy Karlovy Vary, a. s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČ 25332473 na akci Zabezpečení Městské autobusové dopravy ve Varnsdorfu.


2. Různé

2.01 Návrh jednacího řádu RM
Usnesení č. 395/2014
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 101 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat jednací řád rady města na volební období 2014 – 2018 dle předloženého návrhu.


2.02 Návrh organizačního řádu komisí RM
Usnesení č. 396/2014
Rada města rozhodla vydat organizační řád komisí rady města na volební období 2014 – 2018 dle pozměněného návrhu.


2.03 Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
Usnesení č. 397/2014/1
Rada města rozhodla pověřit v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k provádění občanských obřadů členy Zastupitelstva města Varnsdorf a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2014 – 2018:
pana Ing. Stanislava Horáčka, pana Josefa Hambálka, paní Mgr. Bc. Ladislavu Ondráčkovou, pana ThMgr. Rolanda Sollocha, pana PhDr. Martina Musílka.

a dále

Usnesení č. 397/2014/2
Rada města rozhodla pověřit v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby při občanských obřadech užívali závěsný odznak další členové Zastupitelstva města Varnsdorf a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2014 – 2018:
pana Ing. Stanislava Horáčka, pana Josefa Hambálka, paní Mgr. Bc. Ladislavu Ondráčkovou, pana ThMgr. Rolanda Sollocha, pana PhDr. Martina Musílka.

a dále

Usnesení č. 397/2014/3
Rada města rozhodla pověřit v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby při významných příležitostech užívali závěsnýodznak další členové Zastupitelstva města Varnsdorf a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2014 – 2018:
pana Ing. Stanislava Horáčka, pana Josefa Hambálka, paní Mgr. Bc. Ladislavu Ondráčkovou, pana ThMgr. Rolanda Sollocha, pana PhDr. Martina Musílka.


2.04 Používání soukromého osobního automobilu na služební cesty
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


2.05 Jmenování členů školských rad za zřizovatele při základních školách ve Varnsdorfu
Usnesení č. 398/2014
Rada města rozhodla jmenovat za zřizovatele členy školských rad při základních školách zřizovaných Městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.


2.06 Provoz Městské knihovny a MIC ve Varnsdorfu na konci roku 2014
Usnesení č. 399/2014
Rada města rozhodla schválit provoz Městské knihovny Varnsdorf a Městského informačního centra na konci roku 2014 dle předloženého návrhu.


2.07 Plán zimní údržby města na období 2014 – 2015
Usnesení č. 400/2014
Rada města rozhodla schválit plán zimní údržby města na období 2014 – 2015 v katastru města Varnsdorf a obce Studánka dle předloženého návrhu.


2.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 401/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


2.09 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 402/2014
Rada města rozhodla schválit program na II. zasedání ZM, které se uskuteční dne 27.11.2014 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr


Ing. Stanislav Horáček                                                                                           Josef Hambálek
starosta města                                                                                                      místostarosta města