Usnesení ze 79. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 27. 5. 2010 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Mateřskou školu, T. G. Masaryka 2180
b) Změnu závazných ukazatelů a odpisového plánu na rok 2010 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442
c) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280 
d) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Mateřskou školu, Poštovní 1428 
e) Návrh na odpis pohledávek
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Žádosti o finanční příspěvek
b) Přílohu č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu MCKV
c) Návrh Komise pro výchovu a vzdělávání na „Osobnost školy pro rok 2010“
d) Žádosti o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2010/2011
e) Návrh na odvolání člena Kulturní komise + jmenování nového člena
f) Žádosti o schválení veřejné hudební produkce
g) Žádost o povolení použití znaku města
h) Program na zasedání ZM


Usnesení č. 37/2010
Rada města rozhodla:
1. Odepsat pohledávky dle předloženého návrhu.

2. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2739/28, ul. Edisonova, Varnsdorf manželům A. a T. K. za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č.p. 3307/6, ul. Nemocniční na dobu určitou do 30. 6. 2011 dle předloženého návrhu. 1. náhradník je paní E. K. na dobu určitou do 30. 8. 2010. 2. náhradník je sl. J. P. na dobu určitou do  30. 6. 2011.

3. Pronajmout panu V. U. jiný městský byt (garsoniéru) na dobou určitou 1 roku ve Varnsdorfu v případě uvolnění takového bytu za podmínky navrácení městského bytu (garsoniéry) č. 46 v domě č.p. 2761, ul. Kovářská ve Varnsdorfu.


4. Vypovědět nájem bytu 1+3 v domě č.p. 2739/9, ul. Edisonova, Varnsdorfu manželům T. a V. H. z důvodu neschváleného podnájmu bytu.

5. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 3321/3, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní A. P. na dobu určitou do 31. 12. 2010 dle předloženého návrhu.

6. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/31, ul. Edisonova, Varnsdorf manželům E. a T. M. do 31. 5. 2011.

7. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3023/45, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu L. O. a paní H. V. do 30. 6. 2011.

8. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2740/21, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní K.H. a panu R. C. do 30. 6. 2011.

9. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739/56, ul. Edisonova, Varnsdorf panu P. B. do 30. 6. 2011.

10. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/10, ul. Kovářská, Varnsdorf manželům A. a P. B. do 30. 6. 2011.

11. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741/10, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní V. Č. do 30. 6. 2011.

12. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2741/30, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. D. do 30. 6. 2011.

13. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 3307/27, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní J. E. do 30. 6. 2011.

14. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/35, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní A. F. do 30. 6. 2011.

15. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3023/33, ul. Kmochova, Varnsdorf sl. P. G. do 30. 6. 2011.

16. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2740/68, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní I. H. do 30. 6. 2011.

17. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 3321/1, ul. Nemocniční, Varnsdorfu paní I. H. do 30. 6. 2011 dle předloženého návrhu.

18. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/49, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. Ch. do 30. 6. 2011.

19. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/23, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu Z. J. do 30. 6. 2011 dle předloženého návrhu.

20. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/70, ul. Edisonova, Varnsdorf paní M. K. do 30. 6. 2011.


21. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/33, ul. Kovářská, Varnsdorf panu V. K. do 30. 6. 2011.

22. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739/26, ul. Edisonova, Varnsdorf panu M. M. do 30. 6. 2011.

23. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2740/13, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. S. N. a Z. H. do 30. 6. 2011.

24. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2290/C/5, ul. Prašná, Varnsdorf panu M. O. a sl. D. A. do 30. 6. 2011.

25. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/26, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. P. do 30. 6. 2011.

26. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 3307/22, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům J. a P. R. do 30. 6. 2011.

27. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3014/9, ul. K. Světlé, Varnsdorf manželům H. a J. R. do 30. 6. 2011 dle předloženého návrhu.

28. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3023/34, ul. Kmochova, Varnsdorf paní M. S. do 30. 6. 2011.

29. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3023/27, ul. Kmochova, Varnsdorf paní M. S. a P. B. do 30. 6. 2011.

30. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741/22, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní O. Š. do 30. 6. 2011 dle předloženého návrhu.

31. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 3307/4, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní I. Š. do 30. 6. 2011.

32. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/21, ul. Edisonova, Varnsdorf paní M. Š. a L. N. do 30. 6. 2011 dle předloženého návrhu.

33. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 3307/19, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu Z. T. do 30. 6. 2011 dle předloženého návrhu.

34. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3014/54, ul. K. Světlé, Varnsdorf paní V. T. do 30. 6. 2011.

35. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/39, ul. Kovářská, Varnsdorf panu M. V. do 30. 6. 2011.

36. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/31, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. V. do 30. 6. 2011 dle předloženého návrhu.

37. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/20, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní M. V. do 30. 6. 2011.


38. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2739/60, ul. Edisonova, Varnsdorf paní D. Z. do 30. 6. 2011.

39. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/51, ul. Edisonova, Varnsdorf manželům M. a E. W. do 30. 6. 2011 dle předloženého návrhu.

40. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 1260/1, ul. Otáhalova, Varnsdorf panu M. B. na dobu určitou po dobu výkonu povolání domovníka v tomto domě.

41. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 950 v k.ú. Varnsdorf.

42. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3694 v k.ú. Varnsdorf.

43. Zadat vytyčení p.p.č. 3694 v k.ú. Varnsdorf.

44. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 5850/1 v k.ú. Varnsdorf.

45. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 966/3 v k.ú. Varnsdorf.

46. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 3648 v k.ú. Varnsdorf.

47. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1099, p.p.č. 1100/1, p.p.č. 1101 a část p.p.č. 1102 všev k.ú. Varnsdorf.

48. Zveřejnit záměr převést 3/8 podílu p.p.č. 216, 3/8 podílu p.p.č. 217 a 3/8 podílu budovy č.p. 441 vše v k.ú. Varnsdorf.

49. Doporučit ZM uzavřít budoucí kupní smlouvu na koupi 3/8 podílu p. p. č. 216, 3/8 podílu p. p. č. 217 a 3/8 podílu budovy č. p. 441 vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 40.000,- Kč za předpokladu získání 5/8 podílu od současného vlastníka.

50. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN na p.p.č. 3873, p.p.č. 3874, p.p.č. 3807, p.p.č. 3867/1, p.p.č. 3855, p.p.č. 3816/2 a p.p.č. 3814/9 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný

- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

51. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektro přípojky na p.p.č. 4577, p.p.č. 4605/2 a p.p.č. 4605/3 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy

52. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelového vedení VN na p.p.č. 4962 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč. Takto stanovená cena je včetně daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uzavření smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

53. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p.p.č. 1034, p.p.č. 781, p.p.č. 1012, p.p.č. 7706, p.p.č. 7721/5 a p.p.č. 7747 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

54. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p.p.č. 94, p.p.č. 93/1, p.p.č. 92/1, p.p.č. 87/11, p.p.č. 87/26, p.p.č. 91/3, p.p.č. 87/25 a p.p.č. 87/12 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

55. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

56. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační přípojky na p.p.č. 588 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky objektu č.p. 13 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

57. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby komunikačního zařízení na p.p.č. 2515/1, p.p.č. 87/11, p.p.č. 87/25, p.p.č. 87/26, p.p.č. 91/3 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne podpisu smlouvy za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí povinný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

58. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby komunikačního zařízení na p.p.č. 87/32 v k.ú. Varnsdorf mezi vlastníkem p.p.č. 87/32 v k.ú. Varnsdorf (povinný) a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (oprávněný) a městem Varnsdorf (stavebník) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne podpisu smlouvy za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí stavebník
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

59. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby komunikačního zařízení na p.p.č. 87/31 v k.ú. Varnsdorf mezi vlastníkem p.p.č. 87/31 v k.ú. Varnsdorf (povinný) a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (oprávněný) a městem Varnsdorf (stavebník) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne podpisu smlouvy za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí stavebník
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


60. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby komunikačního zařízení na p.p.č. 91/1 v k.ú. Varnsdorf mezi vlastníkem p.p.č. 91/1 v k.ú. Varnsdorf (povinný) a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (oprávněný) a městem Varnsdorf (stavebník) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne podpisu smlouvy za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí stavebník
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

61. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p.p.č. 5435/1 v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 600,- Kč, z toho základ činí 500,- a 20% daň činí 100,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

62. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p.p.č. 4548/1, p.p.č. 5406, p.p.č. 5411, p.p.č. 5435/2, p.p.č. 5435/3, p.p.č. 5436/1, p.p.č. 5436/3, p.p.č. 5436/4, p.p.č. 5436/5, p.p.č. 5436/6, p.p.č. 5437, p.p.č. 5732 a p.p.č. 5759 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 19.920,- Kč, z toho základ činí 16.600,- a 20% daň činí 3.320,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

63. Ukončit dohodou nájemní smlouvu a budoucí smlouvu kupní č. 26/2007 na základě žádosti nájemce.

64. Zveřejnit záměr pronajmou a převést část p.p.č. 3240 o výměře 494 m2, část p.p.č. 3241 o výměře 47 m2 a st.p.č. 3239 o výměře 85 m2 v k.ú. Varnsdorf.

65. Ukončit NS č. 42/2003 na pronájem části p.p.č. 3610/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 5. 2010.

66. Ukončit NS č. 26/2009 na pronájem části p.p.č. 4925 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 5. 2010.

67. Ukončit NS č. 68/1997 na pronájem části p.p.č. 183/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 5. 2010.

68. Ukončit NS č. 32/2000 na pronájem části p.p.č. 3344 a části p.p.č. 3345 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 5. 2010.

69. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4724/1 v k.ú. Varnsdorf.

70. Doporučit ZM převést část p.p.č. 4724/1 v k.ú. Varnsdorf za 200,- Kč/m2.

71. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 909/1 v k.ú. Studánka.

72. Vyhlásit výběrové řízení na akci celoplošné opravy komunikací ul. Znojemská, Dvořákova, Kollárova, Polní, Wollkerova a havárie opěrné zdi ul. Kostelní.


73. Vyhlásit výběrové řízení na akci celoplošné opravy chodníků v ul. Národní, Husova, Legií, Kostelní, Čs. mládeže a schody v ul. Horní Nábřeží.

74. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní - převod vlastnictví k plynárenskému zařízení „STL plynovod v lokalitě ulic Lesní - Děčínská, Varnsdorf“ za cenu 1.947. 000,- Kč bez DPH.

75. Odepsat z účetnictví a z majetku města částku 8.400,- Kč, která byla uhrazena za zpracování projektové dokumentace na akci „Horkovodní přípojka ul. Legií“.

76. Odepsat z účetnictví a z majetku města částku 40.290,- Kč, která byla uhrazena za zpracování projektové dokumentace na akci „Kanalizace pro 4 objekty u rybníka, Město Varnsdorf“.

77. Odepsat z účetnictví a z majetku města částku 49.900,- Kč, která byla uhrazena za provedení geodetických prací a zpracování projektové dokumentace na akci „Skládka Cihelna Varnsdorf – odvedení dešťových vod“.

78. Odepsat z účetnictví a z majetku města částku 700.000,- Kč, která byla uhrazena společnosti GASLINES, s.r.o. Žďár nad Sázavou podle dohody o narovnání ze dne 3. 2. 2009.

79. Ukončit s nájemcem A. H. – HOZA s.r.o. nájem nebytových prostor v objektu na st.p.č. 2501, 2503, 2504 a 2505 v k.ú. Varnsdorf dohodou k 30. 6. 2010.

80. Ukončit s nájemcem Lubomírem Jetýlkem nájem nebytových prostor v objektu na st.p.č. 2501, 2503, 2504 a 2505 v k.ú. Varnsdorf dohodou k 31. 5. 2010.

81. Prodloužit dobu nájmu nebytových prostor v č.p. 512 ve Varnsdorfu k provozování činnosti Základní umělecké školy ve Varnsdorfu a činností souvisejících na dobu určitou do 1. 7. 2020.

82. Pronajmout část p.p.č. 500 v k.ú. Varnsdorf spol. s r.o. VESNA LIBEREC za účelem umístění reklamního zařízení na dobu určitou 5 let za nájemné 12.000,- Kč/rok.

83. Souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace veřejných prostranství ve Varnsdorfu, ETAPA A“ do 15. výzvy ROP Severozápad.

84. Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Revitalizace veřejných prostranství ve Varnsdorfu, ETAPA A“ - se spolufinancováním města ve výši 7,5%, tj. 3.218.173,- Kč z celkových způsobilých výdajů projektu 42.908.966,- Kč a se zajištěním předfinancování dvou etap projektu ve výši 33.985.615,- Kč z rozpočtu města.

85. Souhlasit s uzavřením partnerství s VOŠ a SPŠ, MŠ Křižíkova, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Varnsdorf a TJ Slovan Varnsdorf v rámci projektu „Revitalizace veřejných prostranství ve Varnsdorfu, ETAPA A“.

86. Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/38, ul. Lesní, Varnsdorf panu L. Š..

87. Poskytnout finanční příspěvek o.s. NA KŘIŽOVATCE ve výši 30.000,- Kč.
88. Pozvat všechny navržené žáky – osobnosti jednotlivých škol – na setkání ke starostovi města.

89. Povolit výjimku z počtu dětí na třídu mateřským školám ve Varnsdorfu s účinností od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 dle předloženého návrhu.

90. Povolit použití znaku města Střední škole služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf za účelem zhotovení letáku s upoutávkou na konání veřejné ekologicky zaměřené akce.

91. Doporučit ZM schválit příspěvek ve výši 50.000,- Kč Severočeskému filharmonickému sboru Česká Lípa – Liberec na koncert Missa solemnis op. 123 Ludwiga van Beethovena.


Usnesení č. 38/2010
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu souboru věcí ze dne 19. 1. 2010 (pronájem soustavy CZT Varnsdorf společnosti Teplárna Varnsdorf a.s.), kterým se mění ujednání čl. 4 tak, že doba nájmu se automaticky prodlužuje o 1 rok, pokud žádná ze stran tuto smlouvu nevypoví 6 měsíců před koncem její platnosti.

2. Starostu města podpisem dodatku k SoD na rekonstrukci kanalizace 1.PP Nemocnice Varnsdorf, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby do 30. 6. 2010 .


Usnesení č. 39/2010
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, T. G. Masaryka 2180 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele Městskému divadlu Varnsdorf, stálá scéna, příspěvkové organizaci, Partyzánů 1442 změnu závazných ukazatelů a nový odpisový plán na rok 2010 dle předloženého návrhu.

3. Z titulu funkce zřizovatele Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

4. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Poštovní 1428 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

5. Přílohu č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1260, ul. Otáhalova, Varnsdorf dle předloženého návrhu.

6. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „TANAMBOURRÉE 2010“ o.s. ETUDA PRIMA na otevřeném prostranství ve dne 5. 6. 2010 od 18:00 hod. do 24:00 hod.

7. Program na XXXIV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 27. 5. 2010 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Návrh na opravu usnesení
3.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a.s. v roce 2009
3.03 Zpráva o činnosti a hospodaření Technických služeb města Varnsdorf s.r.o. v roce 2009
3.04 Zahraniční služební cesta
3.05 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf
3.06 Změna zřizovací listiny Centra dětí a mládeže Varnsdorf
3.07 Poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Usnesení č. 40/2010
Rada města rozhodla neschválit:
1. Podnájem bytu 1+3 v domě č.p. 2739/9, ul. Edisonova, Varnsdorf panu K. S. a paní J. K..

2. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Festiválek elektronické hudby vol. 3“ na otevřeném prostranství ve dnech 25. 6. – 27. 6. 2010 od 18:00 hod. do 6:00 hod. dle předloženého návrhu.

3. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „VDF Help Fest“ panu L. F. na otevřeném prostranství ve dnech 20. 8. – 22. 8. 2010 od 13:00 do 04:00 hod.


Usnesení č. 41/2010
Rada města rozhodla odvolat:
1. Pana M. Š. z funkce člena Kulturní komise.


Usnesení č. 42/2010
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Pana Mgr. J. Z. do funkce člena Kulturní komise do konce volebního období 2006 – 2010. 


Usnesení č. 43/2010
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 28/2010/61 ze dne 22. 4. 2010

2. Usnesení RM č. 28/2010/62 ze dne 22. 4. 2010. 

3. Usnesení RM č. 87/2009/1 ze dne 8. 10. 2009.

Usnesení č. 44/2010
Rada města rozhodla uložit:
1. Zdravotní komisi zpracovat koncepci ambulantní lékařské péče na území města Varnsdorf.

 

Ing. Josef Poláček     Mgr. Petr Šmíd

starosta města         místostarosta