Usnesení ze 78. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 4. 5. 2010 

Rada města projednala:
1. Různé
a) Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení


Usnesení č. 36/2010
Rada města rozhodla:
1. Vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Údržba vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu firmy DIW Service s.r.o. se sídlem Türkova 828, 149 00 Praha 4 a dále ISS Facility Services s.r.o. se sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 dle předloženého návrhu.


Ing. Josef Poláček     Mgr. Petr Šmíd
starosta města         místostarosta