Usnesení ze 78. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 25.01.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
1.02 Žádost o poskytnutí dotace na projekt Festival free Tibet – 20. ročník
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Hospodaření v lesích
3.02 Zákaz vstupu do lesů
3.03 Žádost o odvolání a jmenování člena bytové komise
3.04 Žádost o schválení ceníku služeb v org. Složce Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf – pečovatelská služba
3.05 Schválení Programu Prevence kriminality města Varnsdorf (dále „Program“), podání Programu v rámci dotační výzvy Ministerstva vnitra ČR na rok 2018
3.06 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2018
3.07 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2018
3.08 Jmenování dotační pracovní komise pro rok 2018
3.09 Smlouva o prezentaci a poskytnutí služeb
3.10 Návrh na vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Varnsdorf.
3.11 Návrh ceny tepla pro rok 2018 – TEPLÁRNA VARNSDORF a. s.
3.12 Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1254
3.13 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 26/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.

1.02 Žádost o poskytnutí dotace na projekt Festival free Tibet – 20. ročník
Usnesení č. 27/2018
Rada města rozhodla neposkytnout spolku Attack from North, z.s dotaci na projekt Festival free Tibet.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 28/2018/1
Rada města rozhodla pronajmout  byt 1+1 v domě č. p. 3023/14, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu T. F. a paní      D. Š. do 31.12.2018. Náhradník pan P. B. na dobu určitou do 30.06.2018. 

a dále

Usnesení č. 28/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. Š. do 31.12.2018. Náhradník pan P. F. do 31.12.2018.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 29/2018
Rada města rozhodla  zrušit usnesení RM č. 459/2017/1 ze dne 30.11.2017.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 30/2018/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2741/69, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. M. na dobu určitou do 31.12.2018 za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č. p. 2741/4, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu.

a dále

Usnesení č. 30/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2740/21, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. M. na dobu určitou do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 30/2018/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu L. Š. a paní T. N. na dobu určitou do 30.06.2018. Náhradník paní V. P. na dobu určitou do 30.06.2018.


Návrhy o prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 31/2018/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/3, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu R. Š. do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2018/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 2739/35, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. P. do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2018/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/41, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. K. do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2018/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/1, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. V. do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2018/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/24, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu Fr. H. do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2018/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/49, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. R. do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2018/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/24, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. D. do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2018/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/39, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní E. K.  do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2018/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3300/5, ul. Kostelní ve Varnsdorfu paní A. Š. do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2018/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Š. P. do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2018/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/06, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. H. do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2018/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/57, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. H. do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2018/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/58, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. V. do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2018/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. M. a panu J. H. do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2018/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě č. p. 2970/10, ul. Lesní  ve Varnsdorfu manželům J. a Ch. P. do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2018/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 2970/21, ul. Lesní  ve Varnsdorfu paní D. Č. do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2018/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 2970/44, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní Š. Š. do 28.02.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 31/2018/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 2970/72, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. N. do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2018/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. B. do 28.02.2019.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 596 a p. p. č. 593 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 32/2018/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 596 – zahradu o výměře 1.248 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 32/2018/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 593 – ornou půdu o výměře - 108 m2 v  k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 32/2018/3
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města převést p. p. č. 593 a p. p. č. 596 v k. ú. Varnsdorf za cenu 200 Kč/m2.


Žádost o prodej p. p. č. 4306/23 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 33/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4306/23 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 14 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej stavby na 1010/2 a p. p. č. 1010/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 34/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést objekt na p. p. č. 1010/2  a p. p. č. 1010/2 - zastavěnou plochu, nádvoří o výměře 112 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 5065/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 35/2018/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 5065/1 – ostatní plochu, komunikaci v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 35/2018/2
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 5065/1 – ostatní plochu, komunikaci v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 2635/3, p. p. č. 2630, p. p. č. 2633 a p. p. č. 2637 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 36/2018/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 2635/3 – trvalý travní porost, výměra 48 m2, p. p. č. 2630 – vodní plocha, výměra 39 m2, p. p. č. 2633 – zahrada, výměra 20 m2,  p. p. č. 2637 – zahrada, výměra 144 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 36/2018/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 2635/3 – trvalý travní porost, výměra 48 m2, p. p. č. 2630 – vodní plocha, výměra 39 m2, p. p. č. 2633 – zahrada, výměra 20 m2, p. p. č. 2637 – zahrada, výměra 144 mv k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 380/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 37/2018
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 380/1 – zahrada, výměra 3.216 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 384 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 38/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 384 – zahradu o výměře 7.359 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4306/16 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 39/2018/1
Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č. 30/2011 na pronájem části p. p. č. 4306/16 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.01.2018.

a dále

Usnesení č. 39/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4306/16 o výměře 4.000 m2 v k. ú. Varnsdorf paní P. H. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem sekání trávy, údržby pozemku, pastvy.

a dále

Usnesení č. 39/2018/3
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4306/16 o výměře 500 m2 v k. ú. Varnsdorf panu J. M. za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem sekání trávy, údržby pozemku, pastvy.

a dále

Usnesení č. 39/2018/4
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4306/16 o výměře 3.000 m2 v k. ú. Varnsdorf panu V. P. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem sekání trávy, údržby pozemku, pastvy.


Souhlas se zřízením naučné stezky „Fascinující příběh medu“
Usnesení č. 40/2018
Rada města rozhodla vydat souhlas s realizací naučné stezky „Fascinující příběh medu“ v areálu rybníků Gerhus a dále vydat souhlas s umístěním 7 informačních tabulek.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4008046/VB003, DC Studánka u Rumburku, p. p. č. 64
Usnesení č. 41/2018
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni - služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Studánka u Rumburku, p. p. č. 64, nové kNN na části p. p. č. 64 v k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4008106/VB001, DC Varnsdorf, p. p. č. 3648/3
Usnesení č. 42/2018
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni - služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 3648/3, nové kNN na části p. p. č. 3341, p. p. č. 3407 a p. p. č. 3648/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 43/2018
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace a vodovodu na části p. p. č. 5648, p. p. č. 5595, p. p. č. 5681, p. p. č. 4368, p. p. č. 5518, p. p. č. 2682/2, p. p. č. 2680/2, p. p. č. 2674, p. p. č. 5548 a p. p. č. 2681 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s. IČO: 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč (za každou síť pro uvedenou stavbu) + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 44/2018
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 5L4 7821 na parkovišti p. p. č. 2937/1 před panelovým domem Lesní č. p. 2966 pro pana K. P. držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Podání žádosti na projekt „Oprava fasády stávajícího objektu č. p. 512 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 45/2018
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti o dotaci do Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 na projekt Oprava fasády stávajícího objektu č. p. 512 ve Varnsdorfu.


Uzavření Smlouvy o dílo a podání žádosti o dotaci z Havarijního programu MK ČR na akci: „Oprava kleneb Červeného kostela ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 46/2018/1
Rada města rozhodla schválit podání žádosti o dotaci akce: ,,Oprava kleneb v objektu Červeného kostela ve Varnsdorfu“, v rámci z Havarijního programu MK ČR.

a dále

Usnesení č. 46/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo s firmou TERMI Varnsdorf s.r.o., IČ 25032640 v ceně 664.618,18 Kč bez DPH s odkládací podmínkou účinnosti smlouvy do doby přidělení dotačních prostředků z havarijního programu MK ČR a zajištění financování ZM.


3. Různé

3.01 Hospodaření v lesích
Usnesení č. 47/2018/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Smlouvy o dílo na zpracování kalamity a těžbu dřeva v městských lesích města Varnsdorf“ s Markem Klofáčem, IČ 46045902 dle přiloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 47/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Kupní smlouvy (NÁKUP) č. 710030/2018“ a Dodatků č. 1, 2 a 3 k této smlouvě s firmou Uniles a. s. IČ 47307706 dle přiloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 47/2018/3
Rada města rozhodla souhlasit s prodejem výběrového řeziva firmě HEDERA ZIMA, spol. s r.o. v případech, kdy firma Hedera nabízí za vybraný sortiment vyšší cenu než je uvedena v ceníku smlouvy s firmou Uniles a.s.

a dále

Usnesení č. 47/2018/4
Rada města rozhodla schválit prodej a ceny palivového dříví na odvozním místě ve výši:
  Jehličnaté dřevo  500 Kč za m3 + DPH
  Měkké listnaté (osika, olše) 650 Kč za m3 + DPH
  Tvrdé listnaté (vč. břízy) 950 Kč za m3 + DPH     


3.02 Zákaz vstupu do lesů
Usnesení č. 48/2018
Rada města rozhodla vydat nařízení města Varnsdorf č. 1/2018 o zákazu vstupu do lesů mimo vyjmenované lesní cesty dle předloženého návrhu.


3.03 Žádost o odvolání a jmenování člena bytové komise
Usnesení č. 49/2018/1
Rada města rozhodla odvolat paní Janu Šolcovou z funkce člena bytové a sociální komise ke dni 31.01.2018.

a dále

Usnesení č. 49/2018/2
Rada města rozhodla jmenovat Terezu Pecháčkovou do funkce člena bytové a sociální komise ke dni 01.02.2018.


3.04 Žádost o schválení ceníku služeb v org. Složce Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf – pečovatelská služba
Usnesení č. 50/2018
Rada města rozhodla schválit ceník pečovatelských služeb dle předloženého návrhu s platností od 01.02.2018.


3.05 Schválení Programu Prevence kriminality města Varnsdorf (dále „Program“), podání Programu v rámci dotační výzvy Ministerstva vnitra ČR na rok 2018
Usnesení č. 51/2018/1
Rada města rozhodla schválit Program prevence kriminality pro rok 2018.

a dále

Usnesení č. 51/2018/2
Rada města rozhodla souhlasit s podáním Programu prevence kriminality města Varnsdorf v dotační výzvě Ministerstva vnitra.


3.06 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2018
Usnesení č. 52/2018
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2018 dle předloženého návrhu.


3.07 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2018
Usnesení č. 53/2018
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2018 dle předloženého návrhu.


3.08 Jmenování Dotační pracovní komise pro rok 2018
Usnesení č. 54/2018
Rada města rozhodla jmenovat Mgr. Romanu Cupalovou, Miloše Kostlána, Ing. Ilonu Martinovskou, Mgr. Václava Zemlera, Josefa Hambálka a Zbyňka Šimáka do funkce členů Dotační pracovní komise pro rok 2018 a ThMgr. Rolanda Sollocha do funkce předsedy Dotační pracovní komise pro rok 2018.


3.09 Smlouva o prezentaci a poskytnutí služeb
Usnesení č. 55/2018/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu se společností Modern Production s.r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČ 021 68 987, zastoupenou jednatelem panem Janem Punčochářem o prezentaci a poskytnutí služeb dle předloženého návrhu.
 
a dále
 
Usnesení č. 55/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy se společností Modern Production s.r.o.


3.10 Návrh na vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Varnsdorf
Usnesení č. 56/2018/1
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu s ustanovením § 166, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásit konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele ve školských příspěvkových organizacích města Varnsdorf:

• Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace
• Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace
• Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace
• Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace
• Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace
• Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace

• Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
• Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
• Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace
• Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace

• Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace

a dále

Usnesení č. 56/2018/2
Rada města rozhodla k 31.07.2018 odvolat z pracovního místa ředitele školy nebo školského zařízení ve školských příspěvkových organizacích:
 
• Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace
• Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace
• Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace
• Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace
• Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace
• Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace

• Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
• Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
• Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace
• Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace

• Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace


3.11 Návrh ceny tepla pro rok 2018 – TEPLÁRNA VARNSDORF a. s.
Usnesení č. 57/2018
Rada města rozhodla vzít na vědomí cenu tepla pro rok 2018 dle předloženého návrhu.


3.12 Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1254
Usnesení č. 58/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor, v pravé části v přízemí, v objektu č. p. 1254, ul. Poštovní ve Varnsdorfu.


3.13 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 59/2018
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Přijetí daru od Ústeckého kraje
3.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu
3.03 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2016
4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                                   Josef Hambálek 
starosta města                                                              místostarosta města