Usnesení ze 77. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 29. 4. 2010 

Rada města projednala:
1. Různé
a) Žádost o změnu v počtu rezervních míst v mateřských školách města Varnsdorf


Usnesení č. 35/2010
Rada města rozhodla schválit:
1. Žádost o změnu v počtu rezervních míst v mateřských školách města Varnsdorf jak ukládá § 34 odst. 4, zák. č. 561/2004 Sb. na celkový počet 3 míst.


Ing. Josef Poláček     Mgr. Petr Šmíd
starosta města         místostarosta