Usnesení ze 77. schůze Rady města Varnsdorf,

 

 která se konala dne 27.03.2014 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Návrh na jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
2.02 Vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
2.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
2.04 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
2.05 Vzdání se funkce ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvková organizace
2.06 Informace o ubytovnách
2.07 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Návrh na přidělení bytu zvláštního určení
Usnesení č. 90/2014/1
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě č. p. 2970/71, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu Z. B. na dobu určitou do dne 30.04.2015 dle předloženého návrhu.

a dále
Usnesení č. 90/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě č. p. 3321/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. M. na dobu určitou do dne 30.04.2015 dle předloženého návrhu.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 91/2014
Rada města rozhodlazrušit usnesení č. 12/2014/2 RM ze dne 23.01.2014.


Žádost o pronájem bytů 1+1
Usnesení č. 92/2014/1
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/23, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. Stehlíkové na dobu určitou do 30.04.2015. 1. náhradník paní M. Š. do 31.12.2014. 2. náhradník paní M. N. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 92/2014/2
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/46, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. P. do 30.04.2015. 1. náhradník paní J. F. do 30.04.2015. 2. náhradník pan J. M. Š. do 30.04.2015. 


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 93/2014
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. H. na dobu určitou do 30.04.2015 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 3307/37, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu.


Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 94/2014/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. R. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/14, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. A. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/34, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní I. B. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/49, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům P. a M. V. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/71, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní S. G. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/35, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní A. Z. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/58, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/12, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní H. F. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/10, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům S. a J. V. do 30.04.2015

a dále

Usnesení č. 94/2014/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. B. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/15, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Z. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. K. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. R. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní K. J. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/42, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/50, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. K. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/60, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. H. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/21, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní Š. H. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na 1+1 v DPS č. p. 2970/32, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu P. B. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/38, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. S. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/41, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní N. Š. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/5, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní D. R. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 1954/10, ul. Legií ve Varnsdorfu paní P. N. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/21, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní K. D. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu T. K. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní N. L. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/13, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu R. B. do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 94/2014/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. J. do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 94/2014/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/56, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. K. do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 94/2014/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní L. H. do 31.12.2014.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o souhlas s dočasným užíváním pozemku
Usnesení č. 95/2014
Rada města rozhodla souhlasit s bezúplatným dočasným užíváním části pozemků p. p. č. 2832/4 a p. p. č. 2711 vše v k. ú. Varnsdorf dle podmínek v předloženém návrhu.


Žádost o pacht p.p.č. 913, p.p.č. 909/1, p.p.č. 910/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 96/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout - propachtovat p. p. č. 913, p. p. č. 909/1, p. p. č. 910/1 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost zrušení usnesení o rozhodnutí o veřejné zakázce „Výměna oken v bytovém domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 97/2014/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 333/2013/3 RM ze dne 12.09.2013.

a dále

Usnesení č. 97/2014/2
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 333/2013/4 RM ze dne 12.09.2013.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Výměna oken v bytovém domě č. p. 3014ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 98/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Výměna oken v bytovém domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu" dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: BOHEMIO CZ, s.r.o., Vaňkovo náměstí 13, 674 01 Třebíč, IČ 29182603.

a dále

Usnesení č. 98/2014/2

Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou BOHEMIO CZ, s.r.o., Vaňkovo náměstí 13, 674 01 Třebíč, IČ 29182603 na akci „Výměna oken v bytovém domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu" za cenu 1.419.285 Kč bez DPH.


Dodatek nájemní smlouvy – prodloužení pronájmu nebytových prostor
Usnesení č. 99/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v č. p. 1954 v ul. Legií ve Varnsdorfu.


Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor Erbenova č. p. 64
Usnesení č. 100/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí ukončení nájmu nebytových prostor s panem J. N. ke dni 01.04.2014 z důvodu prodeje objektu Erbenova č. p. 64 panu P. J.


2. Různé

2.01 Návrh na jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 101/2014
Rada města rozhodla jmenovat konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky školy Základní škola a Mateřské škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.


2.02 Vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 102/2014
Rada města rozhodla vyhlásit konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky školy Základní škola a Mateřské škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace ve znění dle předloženého návrhu.


2.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
Usnesení č. 103/2014
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle návrhu tajemníka MěÚ.


2.04 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
Usnesení č. 104/2014
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.


2.05 Vzdání se funkce ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvková organizace
Usnesení č. 105/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí vzdání se funkce ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvková organizaceke dni 31.03.2014 ze zdravotních důvodů.


2.06 Informace o ubytovnách
Usnesení č. 106/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci o malé obsazenosti městských ubytoven a možnostech dalšího řešení.


2.07 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 107/2014
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.03 Zařazení správního území Města Varnsdorf do území působnosti MAS Šluknovsko
5.04 Poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
5.05 Žádost o spoluúčast města Varnsdorf při konání akce k významnému výročí 140 let odborného školství ve Varnsdorfu 

3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                   KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                  místostarosta města