Usnesení ze 74. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 09.11.2017 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Zákaz vstupu do lesů
2.02 Dotační program města Varnsdorf pro rok 2018
2.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
2.04 Návrh změny Statutu časopisu Hlasu severu
2.05 Výše finančních ocenění v rámci ankety „Sportovec roku 2017“
2.06 Informace z komisí města
2.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
2.08 Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 429/2017
Rada města rozhodla pronajmout bytu 1+1 v domě č. p. 2740/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. H. na dobu určitou do 31.10.2018. 1. náhradník paní J. N. do  31.10.2018.  2. náhradník pan M. P. do 31.10.2018.  


Návrhy o prodloužení nájemních smluv na byt
Usnesení č. 430/2017/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/12,ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. K. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/2
Rada města rozhodla prodloužit  nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/20,ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. R. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/24,ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní R. Ch. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/26, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní O. P. do 31.12.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 430/2017/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 domě č. p. 2739/29, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. V. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/4, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu R. P. a paní B. B. do 31.12.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 430/2017/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/43, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. Š. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/46, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní N. J. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/56, ul. Edisonova  ve Varnsdorfu paní L. K. do 31.12.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 430/2017/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/58, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. F. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/62, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní H. H. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/70, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. V. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/8, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. G. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/13, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní K. H. a panu T. S. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/30, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. K. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/31, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům J. a  P.  Š. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/35, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní D. U. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/38, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní Š. D. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/4, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. K. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/43, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní R. B. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/47, ul. K. Světlé  ve Varnsdorfu paní J. S. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/53, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům V. a D. M. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/46, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům  B. a  V. V. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na bezbariérový byt 1+3 v domě č. p. 3023/1, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům M. a N. J. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/11, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. M. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/23, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu  J. C. T. H. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/41, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. Z. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/46, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní I. K. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/51, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu J. Š. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/54, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní R. P. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/6, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní K. V. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. U. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. D. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. V. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/3, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. R. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/34, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu D. Š. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/49, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. K. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. K. do 31.12.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 430/2017/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní  P. S. do 31.12.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 430/2017/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/63, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. N. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/64, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/71, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. Marešové do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. P. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/1, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům M. a  D. P. do 31.12.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 430/2017/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu T. B. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/10, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. R. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/47
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Z. U. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/48
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/17, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. H. do 31.12.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 430/2017/49
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Ž. E. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/50
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. M. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/51
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/30, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. H. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/52
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. Š. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/53
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/4, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. M. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/54
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/49, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. Z. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/55
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. R. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/56
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/56, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. U. do 31.12.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 430/2017/57
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/67, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. R. do 31.12.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 430/2017/58
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/14, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu B. N. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/59
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/16, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní A. Š. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/60
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/26, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu T. O. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/61
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/42, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. K. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/62
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. H. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/63
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/21, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní  I. R. do 31.12.2018.

a dále
 
Usnesení č. 430/2017/64
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/3, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. A. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/65
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. M. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/66
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. Š. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/67
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. H. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/68
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS domě č. p. 3321/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. Ž. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/69
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní F. J. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/70
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/1, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní H. J. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/71
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/12, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu L. P. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/72
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě  č. p. 2290/B/7, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní S. P. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/73
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/C/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu J. V. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 430/2017/74
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/55, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. Z. do 30.04.2018 dle předloženého návrhu.


Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 431/2017/1
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/40, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní  N. K. a panu D. J. do 31.03.2018.

a dále

Usnesení č. 431/2017/2
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/31, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům E. a T. M.


Žádost o pronájem bytu v ul. Kovářská ve Varnsdorfu
Usnesení č. 432/2017
Rada města rozhodla nepronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2761/15, ul. Kovářská ve Varnsdorfu panu P. D. a paní A. B. na dobu určitou do 30.06.2018.

 

1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 1531/28 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 433/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1531/28 – zastavěnou plochu o výměře 30 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3757, části p. p. č. 3760 a p. p. č. 3758 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 434/2017/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 3757 – zahrada o výměře 1.649 m2,   p. p. č. 3760 – zahrada o výměře 1.614 m2 a p. p. č. 3758 – trvalý travní porost o výměře 89 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 7187/1 a p. p. č. 7188 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 435/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 7187/1 – trvalý travní porost o výměře 7.661 m2 a p. p. č. 7188 – trvalý travní porost o výměře 1.358 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 a části p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 436/2017
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf o výměře 342 m2 a část p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 8 m2 panu M. Ř. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 437/2017
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 – trvalý travní porost o výměře 520 m2 v  k. ú. Varnsdorf panu L. G. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007756/VB001, DC Varnsdorf, p. p. č. 3432/1
Usnesení č. 438/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 3432/1, nové kNN na části p. p. č. 3420 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 009/17 SoD akce ,,Výměna technologie chlazení na ZS ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 439/2017
Rada města rozhodla nepověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 009/17/SoD ze dne 11.04.2017,  uzavřené mezi městem Varnsdorf a zhotovitelem stavby ENERGO CHOCEŇ s.r.o. ve věci prodloužení termínu ukončení stavebních prací akce: ,,Výměna technologie chlazení na ZS ve Varnsdorfu“ do 06.11.2017.


Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Zateplení bytového domu č. p. 2739, ul. Edisonova ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 440/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.06.2017 uzavřené mezi městem Varnsdorf a zhotovitelem stavby Miloslavem Hantychem ve věci prodloužení termínu dokončení díla: ,,Zateplení bytového domu č. p. 2739, ul. Edisonova ve Varnsdorfu“ do 30.11.2017.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 441/2017
Rada města rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky s názvem „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“ a to „Společnosti_SG_autobusové nádraží ve Varnsdorfu“, vedoucí účastník společnosti: SaM silnice a mosty a.s., účastník společnosti: Gardenline s.r.o., IČO: 25018094, se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa.


2. Různé

2.01 Zákaz vstupu do lesů
Usnesení č. 442/2017
Rada města vydává nařízení města Varnsdorf č. 1/2017 dle předloženého návrhu.


2.02 Dotační program města Varnsdorf pro rok 2018
Usnesení č. 443/2017/1
Rada města rozhodla schválit Dotační program města Varnsdorf pro rok 2018 dle pozměněného návrhu.

a dále

Usnesení č. 443/2017/2
Rada města rozhodla schválit vzor „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Varnsdorf v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2018“ dle předloženého návrhu.


2.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 444/2017
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


2.04 Návrh změny Statutu časopisu Hlasu severu
Usnesení č. 445/2017
Rada města rozhodla schválit změnu statutu časopisu Hlas severu s účinností od 01.11.2017.


2.05 Výše finančních ocenění v rámci ankety „Sportovec roku 2017“
Usnesení č. 446/2017
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního ocenění výhercům ankety „Sportovec roku 2017“ dle předloženého návrhu.


2.06 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 447/2017
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


2.08 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 448/2017
Rada města rozhodla schválit program na XXX. zasedání ZM, které se uskuteční dne 30.11.2017 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

Ing. Stanislav Horáček                                           Josef Hambálek 
starosta města                                                      místostarosta města