Usnesení ze 73. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 23.01.2014 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Začlenění MIS (bez vyhlídkové věže Hrádek) do přísp. org. Městská Knihovna Varnsdorf
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Systém řízení REGIA a. s. po rekodifikaci civilního a obchodního práva
3.02 Zvýšení osobního příplatku ředitelce ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821
3.03 Žádost ředitele ZŠ a MŠ Bratislavská o souhlas se záměrem vybudovat další oddělení mateřské školy
3.04 Návrh ceny tepla pro rok 2014 – TEPLÁRNA VARNSDORF a. s.
3.05 Souhlas s vytvořením a provozováním podporovaných bytů na území Varnsdorfu
3.06 Žádost o povolení použití znaku města
3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr
1. Finanční záležitosti

1.01 Začlenění MIS (bez vyhlídkové věže Hrádek) do přísp. org. Městská Knihovna Varnsdorf
Usnesení č. 10/2014/1
Rada města rozhodla schválit organizaci Městského informačního střediska dle předloženého návrhu.

a dále


Usnesení č. 10/2014/2
Rada města rozhodla uložit ředitelce Městské knihovny Varnsdorf zpracovat novou Koncepci MIS do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 10/2014/3
Rada města rozhodla uložit starostovi města iniciovat jednání REGIE a. s. a Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg o převzetí provozu vyhlídkové věže Hrádek.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 11/2014
Rada města rozhodlapronajmout garsoniéru v domě č. p. 2740/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. Z. na dobu určitou do 31.12.2014 za podmínky navrácení garsoniéry č. 23 v domě č. p. 2761, ul. Kovářská ve Varnsdorfu. Náhradník pan D. Š. do 30.04.2014 dle předloženého návrhu.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 12/2014/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu manželům J. a M. V. na dobu určitou do 31.12.2014. Náhradník paní M. Matulová do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 12/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/23, ul. Křižíkova ve Varnsdorfupaní Z. H. na dobu určitou do 31.12.2014 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 3307/37, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu městu Varnsdorf. 1. náhradník pan P. Z. do 30.06.2014. 2. náhradník paní L. R. do 30.06.2014.


Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 13/2014
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2741/66, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. G. na dobu určitou do 30.06.2014. 1. náhradník paní R. S. do 30.04.2014 dle předloženého návrhu. 2. náhradník paní I. O. do 30.04.2014 dle předloženého návrhu.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 14/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2739/51, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. S. a paní K. B. na dobu určitou do 31.12.2014. 1. náhradník pan R. G. a paní M. K. na dobu určitou do 30.06.2014.         2. náhradníci paní L. J. a pan P. T. do 30.06.2014. 


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 15/2014/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/3, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. V. do 31.03.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 15/2014/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/44, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu I. S. do 30.06.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 15/2014/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2761/19, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní L. K. do 30.06.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 15/2014/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/41, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. K. do 28.02.2015.

a dále

Usnesení č. 15/2014/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/1, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. V. do 28.02.2015.

a dále

Usnesení č. 15/2014/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/11, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům M. a J. H. do 28.02.2015.

a dále

Usnesení č. 15/2014/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/24, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům Fr. a J. H. do 28.02.2015.

a dále

Usnesení č. 15/2014/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/24, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům paní M. D. do 28.02.2015.

a dále

Usnesení č. 15/2014/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Š. P. do 28.02.2015.

a dále

Usnesení č. 15/2014/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. V. do 28.02.2015.

a dále

Usnesení č. 15/2014/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/57, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům Zd. a L. H. do 28.02.2015.

a dále

Usnesení č. 15/2014/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. M. a panu J. H. do 28.02.2015.

a dále

Usnesení č. 15/2014/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. M. do 28.02.2015.

a dále

Usnesení č. 15/2014/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/A/10, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní H. V. do 28.02.2015.

a dále

Usnesení č. 15/2014/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. A. do 28.02.2015.

a dále

Usnesení č. 15/2014/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3300/5, ul. Kostelní ve Varnsdorfu paní A. Š. do 28.02.2015.


Podnájem bytu
Usnesení č. 16/2014
Rada města rozhodla ujednat v nových nájemních smlouvách na byty zákaz podnájmu dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
Usnesení č. 17/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovoměrné šachty na p. p. č. 2841/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a M. W. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná při podpisu smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, která bude uzavřena nejpozději do 2 kalendářních měsíců od dokončení stavby. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 18/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN na p. p. č. 3646/4 a na p. p. č. 3647/1 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření dodatku smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 19/2014
Rada města rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni na akci REKO MS - Seifertova +3 ke stavající smlouvě č. 379/2013/Li, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení plynárenského zařízení, který doplňuje bod č. I o pozemky: p. p. č. 3035/1, p. p. č. 3042, p. p. č. 3047, p. p. č. 3048, p. p. č. 3049, p. p. č. 3050, p. p. č. 3076, p. p. č. 3083, p. p. č. 3084, p. p. č. 3060 vše v k. ú. Varnsdorf, ostatní ujednání smlouvy se nemění.


Žádost o ukončení pronájmu částí p. p. č. 3085/1 a p. p. č. 3085/2 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 20/2014
Rada města rozhodla ukončit pronájem panu I. P. na část p. p. č. 3085/1 a část p. p. č. 3085/2 vše v k. ú. Varnsdorf, dříve označené p. p. č. 3085 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o ukončení pronájmu p. p. č. 516/1 a p. p. č. 518/2 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 21/2014
Rada města rozhodla ukončit pronájem panu V. S. na p. p. č. 516/1 a p. p. č. 518/2 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 6953 a p. p. č. 6954 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 22/2014/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6953 a p. p. č. 6954 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 22/2014/2
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej p. p. č. 6953 a p. p. č. 6954 vše v k. ú. Varnsdorf ve výši         100 Kč/m2.


Žádost o prodej p. p. č. 4369/143 a p. p. č. 4369/144 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 23/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4369/143 a p. p. č. 4369/144 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 198 a nabytí části p. p. č. 197 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 24/2014
Rada města doporučuje ZM nabýt do vlastnictví města část p. p. č. 197 a část p. p. č. 193 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5374 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 25/2014/1
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5374 v k. ú. Varnsdorf o výměře 135 m2 panu A. H. za účelem legalizace staveb za cenu 10 Kč/m2/rok na dobu deseti let.

a dále

Usnesení č. 25/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5374 v k. ú. Varnsdorf o výměře 100 m2 paní H. V. za účelem užívání zahrady za cenu 10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 


Žádost o ukončení a pronájem části p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 26/2014/1
Rada města rozhodla ukončit pronájem panu J. H. na část p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 26/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf o výměře 1920 m2 paní J. G. za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 153 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 27/2014
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf o výměře 500 m2 panu N. H. za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 


Výpověď nájmu nebytových prostor v č. p. 1254
Usnesení č. 28/2014
Rada města rozhodla ukončit nájem nebytových prostor v budově Dětského střediska, Poštovní č. p. 1254, 407 47 Varnsdorf s nájemkyní MUDr. K. P. ke dni 30.06.2014. 


Návrh na snížení kupní ceny č. p. 1125 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 29/2014
Rada města rozhodla snížit kupní cenu rodinného domu v ul. Československých Letců č. p. 1125 ve Varnsdorfu na 250.000 Kč.


Návrh na uzavření Dohody o změně stavebníka (investora) a rozsahu stavby - Splašková a dešťová kanalizace Varnsdorf – lokalita Lesní, Děčínská
Usnesení č. 30/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dohody o změně stavebníka (investora) a rozsahu stavby, kterou se převádí všechna práva a povinnosti stavebníka (investora) stavby Splašková a dešťová kanalizace Varnsdorf – lokalita Lesní, Děčínská na nového stavebníka (investora), kterým je společnost Severočeská vodárenská společnost a. s. K převodu práv a povinností dojde v rozsahu nezbytném pro odstranění výusti DC 75 Svatopluka Čecha, tj. provedení a kolaudaci stavby části stoky A v délce 235 m        (ul. Svatopluka Čecha, Na Příkopech).


3. Různé

3.01 Systém řízení REGIA a. s. po rekodifikaci civilního a obchodního práva
Usnesení č. 31/2014
Rada města usnesením jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti REGIA a. s., IČ 44567995, se sídlem Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, doporučuje ponechat dualistický systém řízení a pověřuje představenstvo společnosti přípravou nových stanov, které zavedou ostatní změny v souvislosti s účinností NOZ a ZOK.


3.02 Zvýšení osobního příplatku ředitelce ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


3.03 Žádost ředitele ZŠ a MŠ Bratislavská o souhlas se záměrem vybudovat další oddělení mateřské školy
Usnesení č. 32/2014/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí žádost ředitele ZŠ a MŠ Bratislavská.

a dále

Usnesení č. 32/2014/2
Rada města rozhodla uložit řediteli PO dopracovat a předložit dokumentaci k rozšíření kapacity mateřské školy v budově ZŠ a MŠ Bratislavská.


3.04 Návrh ceny tepla pro rok 2014 – TEPLÁRNA VARNSDORF a. s.
Usnesení č. 33/2014/1
Rada města rozhodla schválit cenu tepla pro rok 2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 33/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem dodatku ke Kupní smlouvě na dodávku a odběr tepla pro vytápění a ohřev TUV ze dne 01.09.2007, kterým se mění čl. 2, cena tepla pro rok 2014.


3.05 Souhlas s vytvořením a provozováním podporovaných bytů na území Varnsdorfu
Usnesení č. 34/2014
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o. p. s. ALMA MATER.


3.06 Žádost o povolení použití znaku města
(Předloženýnávrh usnesení nebyl schválen)


3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 35/2014
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Schválení podání projektu z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na rok 2014 a zajištění spolufinancování projektu
5.02 Žádost o ručení za poskytnutí úvěru TS města Varnsdorf s. r. o.
5.03 Informace o ceně tepla

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

MARTIN LOUKA                                                              KAREL DUBSKÝ 
starosta města                                                             místostarosta města