Usnesení ze 71. schůze Rady města Varnsdorf

 

která se konala dne 20.09.2017 od 13:30 hod. v kanceláři starosty města

 

Program jednání rady města:

1. Finanční záležitosti

1.01 Odpis daňových pohledávek

1.02 Odpis nedaňových pohledávek

1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Městskou knihovnu Varnsdorf,       Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci

1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Městské divadlo Varnsdorf, příspěvkovou organizaci

1.05 Žádost o souhlas s odprodejem poškozeného sanitního vozidla pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci

1.06 Žádost o poskytnutí dotace na projekt Festival free Tibet XIX.

1.07 Žádost SK Futsal Varnsdorf o poskytnutí finanční dotace na činnost oddílu v roce 2017

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

2.02 Majetkové záležitosti

3. Různé

3.01 Smlouva o poskytování právních služeb

3.02 Žádost ředitelky Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, o odebrání osobního příplatku na čtyři měsíce (září až prosinec 2017)

3.03 Objednávka služby symetrického připojení internetu

3.04 Smlouva o nájmu měřících zařízení

3.05 Schválení změn v kapacitách opatření v rámci Strategického plánu sociálního začleňování

3.06 Doplnění programu na zasedání ZM

4. Diskuse

5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Odpis daňových pohledávek

Usnesení č. 355/2017

Rada města vzala na vědomí odepsání daňových pohledávek dle předloženého návrhu.  

 

1.02 Odpis nedaňových pohledávek

Usnesení č. 356/2017

Rada města rozhodla odepsat pohledávky ve výši 847 Kč dle předloženého návrhu.

 

1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci

Usnesení č. 357/2017

Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Městské divadlo Varnsdorf, příspěvkovou organizaci

Usnesení č. 358/2017

Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

1.05 Žádost o souhlas s odprodejem poškozeného sanitního vozidla pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci

Usnesení č. 359/2017

Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci odprodej sanitního vozidla dle předloženého návrhu.

 

1.06 Žádost o poskytnutí dotace na projekt Festival free Tibet XIX.

Usnesení č. 360/2017

Rada města rozhodla neposkytnout spolku Attack from North, z.s. dotaci na projekt Festival free Tibet.

 

1.07 Žádost SK Futsal Varnsdorf o poskytnutí finanční dotace na činnost oddílu v roce 2017

Usnesení č. 361/2017

Rada města rozhodla neposkytnout finanční dotaci oddílu SK Futsal Varnsdorf na činnost v roce 2017.

 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

 

Žádost o pronájem bytu 1+1

Usnesení č. 362/2017

Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/35, ul. Edisonova ve Varnsdorfu  panu J. P. do 28.02.2018. 1. náhradník paní M. H. na dobu určitou do 30.6.2018.  

 

Návrhy o prodloužení nájemních smluv na byty

Usnesení č. 363/2017/1

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/48, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/2

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/50, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. Š. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/3

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/65, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní K. M. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/4

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/28, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní J. M. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/5

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/45, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu  paní H. Ch. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/6

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/11, ul. Kmochova ve Varnsdorfu  paní J. Ch. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/7

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/21, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. B. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/8

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/40, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. D. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/9

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/47, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. J. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/10

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/65, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. L. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/11

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/64, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům R. a J. V. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/12

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/3, ul. Lesní ve Varnsdorfu   manželům  R. a  J. B. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/13

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/3, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům B. a P. F. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/14

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům J. a A. L. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/15

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/14, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/16

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/15, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. S. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/17

Rada města prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. P. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/18

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/33, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. H. do 31.10.2018

a dále

Usnesení č. 363/2017/19

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P. M. a panu J. R. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/20

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/6, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. T. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/21

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. L. do 31.10.2018

a dále

Usnesení č. 363/2017/22

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/23

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/9, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. V. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/24

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu K. N. do 31.10.2018.

a dále

Usnesení č. 363/2017/25

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní E. N. do 31.10.2018.
 

Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy na byt

Usnesení č. 364/2017

Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/22, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní H. T..

 

2.02 Majetkové záležitosti

 

Žádost o prodej části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku

Usnesení č. 365/2017/1

Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 894 - zahrada v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 365/2017/2

Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 894 v    k. ú. Studánka u Rumburku dle návrhu žadatelky.

 

Žádost o prodej části p. p. č. 3330 a p. p. č. 3758 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 366/2017/1

Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 3330 – zahrada a p. p. č. 3758 – trvalý travní porost v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 366/2017/2

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 3758 – trvalý travní porost v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o prodej části p. p. č. 786/1 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 367/2017

Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 786/1 - trvalý travní porost v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o pronájem p. p. č. 730 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 368/2017

Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 730 – zahrada o výměře 530 m2 v k. ú. Varnsdorf společnosti Pilsner Management Group spol. s r.o., IČ 46883860, zastoupené jednatelem společnosti panem Ing. Václavem Vítovcem MBA za cenu 50 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem zřízení odstavné plochy pro č. p. 137 ve Varnsdorfu.

 

Žádost o pronájem p. p. č. 6873 a p. p. č. 6874 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 369/2017

Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 6873 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 367 m2 v k. ú. Varnsdorf panu O. L. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky a p. p. č. 6874 – trvalý travní porost o výměře 1.064 m2 v k. ú. Varnsdorf panu O. L. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem sekání trávy.

 

Žádost o snížení kupní ceny za prodej pozemku p. p. č. 1118 v k. ú. Studánka u Rumburku

Usnesení č. 370/2017

Rada města doporučuje ZM neměnit stanovisko ve věci prodeji p. p. č. 1118 v k. ú. Studánka u Rumburku.

 

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007502/VB002, DC Varnsdorf, p. p. č. 7106/3

Usnesení č. 371/2017

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 7106/3, nové kNN na části p. p. č. 7115, p. p. č. 7113/6, p. p. č. 7113/2 a p. p. č. 7106/2 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene

Usnesení č. 372/2017

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 7078 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 7105 a p. p. č. 7106/1 v    k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

 

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti

Usnesení č. 373/2017

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace a vodovodu na části p. p. č. 8170/2, p. p. č. 612, p. p. č. 652/1, p. p. č. 555/1 a       p. p. č. 613 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČO 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč (za každou síť pro uvedenou stavbu) + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

 

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4015833/VB001, DC Varnsdorf, p. p. č. 3190

Usnesení č. 374/2017

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 3190, nové kNN na části p. p. č. 3189 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

Uzavření Dodatku č. 1 na akci „Výměna technologie chlazení na ZS ve Varnsdorfu“

Usnesení č. 375/2017

Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 11.04.2017 SoD č. 009/17, na realizaci zakázky: ,,Výměna technologie chlazení na ZS ve Varnsdorfu“ uzavřené mezi městem Varnsdorf a ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. z důvodu navýšení ceny dle SoD o 108.316,22 Kč + DPH a s tím souvisejícím prodloužením termínu dokončení stavby o 30 dní.

 

3. Různé

 

3.01 Smlouva o poskytování právních služeb

Usnesení č. 376/2017/1

Rada města rozhodla vzít na vědomí ukončení Smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr. Evou Ruthovou ke dni 12.09.2017.

a dále

Usnesení č. 376/2017/2

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytováních právních služeb s advokátní kanceláří Mgr. Jana Slintáková, IČO 01393499.

 

3.02 Žádost ředitelky Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, o odebrání osobního příplatku na čtyři měsíce (září až prosinec 2017)

Usnesení č. 377/2017

Rada města rozhodla souhlasit s odebráním osobního příplatku Mgr. S. B., ředitelce Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

 

3.03 Objednávka služby symetrického připojení internetu

Usnesení č. 378/2017/1

Rada města rozhodla schválit Objednávku služby symetrického připojení internetu u společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle

a dále

Usnesení č. 378/2017/2

Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem objednávky služby na 24 měsíců za cenu 7.800 Kč bez DPH měsíčně.

 

3.04 Smlouva o nájmu měřících zařízení

Usnesení č. 379/2017/1

Rada města rozhodla schválit Smlouvu o nájmu měřících zařízení s vybraným dodavatelem Water Solar Technology Ltd. – branch, organizační složka, Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 29011643

a dále

Usnesení č. 379/2017/2

Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o nájmu měřících zařízení s vybraným dodavatelem Water Solar Technology Ltd. – branch, organizační složka, Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 29011643.

 

3.05 Schválení změn v kapacitách opatření v rámci Strategického plánu sociálního začleňování

Usnesení č. 380/2017

Rada města rozhodla schválit změnu kapacit opatření Strategického plánu sociálního začleňování dle předloženého návrhu.

 

3.06 Doplnění programu na zasedání ZM

Usnesení č. 381/2017

Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:

3.01 Spolufinancování projektu Lední školička bruslení 2017

3.02 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2016

3.03 Zpráva o činnosti společnosti REGIA a. s. za rok 2016

3.04 Způsob svolávání Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Varnsdorf

3.05 Schválení vyhlášky č. 2/2017, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

3.06 Schválení podání projektu Bárka z OP Zaměstnanost

3.07 Schválení podání projektu Cesta k domovu z OP Zaměstnanost

3.08 Schválení podání projektu Komunitní centrum Střelnice z OP Zaměstnanost

3.09 Schválení podání projektu Konečně společně z OP Zaměstnanost

3.10 Schválení zajištění financování akce Výměna oken a vstupních dveří, oprava střechy a vstupů do budovy polikliniky č. p. 3012, 3013, 3063, ul. Lesní

 

4. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Závěr

 

Ing. Stanislav Horáček                                                           Josef Hambálek        

starosta města                                                                         místostarosta města