Usnesení ze 71. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 20.12.2013

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Základní školu, Seifertova 1650, příspěvková organizaci
1.02 Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf
1.Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Základní školu, Seifertova 1650, příspěvková organizaci
Usnesení č. 476/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole, Seifertova 1650, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.02 Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf
Usnesení č. 477/2013
Rada města rozhodla schválit návrh výše odměny řediteli příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf dle předloženého návrhu.

MARTIN LOUKA                                                                                           KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                                          místostarosta města