Usnesení ze 70. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 26. 11. 2009 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán pro Školní jídelnu Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926
b) Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617
c) Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 pro Školní jídelnu Varnsdorf, Edisonova 2821
d) Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Bezúplatné poskytnutí spolkové místnosti občanskému sdružení Kruh přátel muzea Varnsdorf
b) Jmenování členů grantové pracovní komise pro rok 2010
c) Rekonstrukci „Pultu centralizované ochrany“
d) Dopis ředitelů ZŠ a MŠ
e) Návrhy na odvolání a jmenování tajemníka do komisí
f) Doplnění programu na zasedání ZM


Usnesení č. 102/2009
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2741/62, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu R. K. na dobu určitou do 30. 6. 2010. Náhradník je pan O. N., se kterým nájemní smlouva v případě pronájmu bude uzavřena do 31. 12. 2010. 

2. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3023/54, ul. Kmochova, Varnsdorf sl. R. P. na dobu určitou do 30. 6. 2010. Náhradník je paní J. P..

3. Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 2740/63, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu M. H. a sl. L. Š. na dobu určitou do 31. 12. 2010. Náhradník je pan M. S. se sl. L. D..

4. Nepronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/9, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. B..

5. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/12, ul. Nemocniční, Varnsdorf sl. R. M. na dobu určitou do 31. 12. 2010.

6. Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+3 v domě č.p. 3023/45, ul. Kmochova, Varnsdorf s manžely L. O. a H. J. V. na dobu určitou do 30. 6. 2010 dle předloženého návrhu.

7. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/50, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu L. B. do 31. 12. 2010 dle předloženého návrhu.

8. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2290/A/1, ul. Prašná, Varnsdorf paní I. Č. do 31. 12. 2010.

9. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/20, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. D. do 31. 12. 2010 dle předloženého návrhu.

10. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/8, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. D. do 31. 12. 2010.

11. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/1, ul. Edisonova, Varnsdorf manželům M. a R. F. do 31. 12. 2010 dle předloženého návrhu.

12. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/3, ul. Kovářská, Varnsdorf manželům J.a K. G. do 31. 12. 2010.

13. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/70, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. P. H. do 31. 12. 2010.

14. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/34, ul. Nemocniční, Varnsdorf sl. R. H. do 31. 12. 2010 dle předloženého návrhu.

15. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 3307/5, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu R. H. a sl. H. S. do 31. 12. 2010.

16. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/1, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu D. H. do 31. 12. 2010.

17. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3014/38, ul. K. Světlé, Varnsdorf panu P. Ch. do 31. 12. 2010.

18. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/52, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. J. do 31. 12. 2010.

19. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/32, ul. Kovářská, Varnsdorf manželům P. a B. K. do 31. 12. 2010.

20. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/13, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. K. do 31. 12. 2010.

21. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/41, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní P. K. do 31. 12. 2010.

22. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2740/38, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu L. K. do 31. 12. 2010.

23. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/5, ul. Kovářská, Varnsdorf paní Z. K. do 31. 12. 2010.

24. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739/44, ul. Edisonova, Varnsdorf panu M. K. do 31. 12. 2010 dle předloženého návrhu.

25. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/23, ul. Kovářská, Varnsdorf panu Z. K. do 31. 12. 2010 dle předloženého návrhu.

26. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/64, ul. Edisonova, Varnsdorf paní M. K. do 31. 12. 2010.

27. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2739/42, ul. Edisonova, Varnsdorf paní R. K. do 31. 12. 2010 dle předloženého návrhu.

28. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3023/24, ul. Kmochova, Varnsdorf paní V. L. Ř. do 31. 12. 2010.

29. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739/8, ul. Edisonova, Varnsdorf panu F. N. do 31. 12. 2010.

30. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č.p. 2970/26, ul. Lesní, Varnsdorf panu T. O. do 31. 12. 2010.

31. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741/1, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům M. a D. P. do 31. 12. 2010.

32. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2741/60, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům T. a M. P. do 31. 12. 2010 dle předloženého návrhu.

33. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/38, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu K. P. do 31. 12. 2010.

34. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/24, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní I. P. do 31. 12. 2010.

35. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2290/A/5, ul. Prašná, Varnsdorf panu A. S. do 31. 12. 2010.

36. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/24, ul. Kovářská, Varnsdorf panu Z. Š. do 31. 12. 2010 dle předloženého návrhu.

37. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3023/46, ul. Kmochova, Varnsdorf paní P. Š. do 31. 12. 2010 dle předloženého návrhu.


38. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/56, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu L. T. do 31. 12. 2010.

39. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/29, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. M. V. do 31. 12 .2010.

40. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2739/66, ul. Edisonova, Varnsdorf paní P. Z. do 31. 12. 2010.

41. Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739/38, ul. Edisonova, Varnsdorf panu M. B..

42. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/51, ul. Edisonova, Varnsdorf paní M. W..

43. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN na p.p.č. 1239/1 a na p.p.č. 1234 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

44. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky elektřiny na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

45. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5011/1 v k.ú. Varnsdorf.

46. Doporučit ZM převést za 200,- Kč/m2.

47. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 7685, p.p.č. 7686, p.p.č. 7687, p.p.č. 7688, p.p.č. 7689, p.p.č. 7690, p.p.č. 7691, p.p.č. 7692, p.p.č. 7693, p.p.č. 7695/1, p.p.č. 7696, p.p.č. 7697/1 a p.p.č. 7699/1 vše v k.ú. Varnsdorf.

48. Pronajmout část p.p.č. 3174 v k.ú. Varnsdorf o celkové výměře 600 m2 panu P. J. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

49. Pronajmout část p.p.č. 4695 v k.ú. Varnsdorf o celkové výměře 480 m2 paní J. P. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

50. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu jízdy a chůze na p.p.č. 2533 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 2537/2 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

51. Zadat výměnu oken ve dvou podlažích bytových domů č.p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu spol. s r. o. SAMAT Jiřetín pod Jedlovou.

52. Zveřejnit záměr pronajmout část střechy objektu č.p. 1954 ve Varnsdorfu.

53. Souhlasit s dodatečným povolením stavby kiosku na p.p.č. 347/1 v k.ú. Varnsdorf na dobu 5 let.

54. Souhlasit s podnájmem části p.p.č. 347/1 v k.ú. Varnsdorf panu J. V..

55. Poskytnout bezúplatně občanskému sdružení Kruh přátel muzea Varnsdorf místnost pro spolkovou činnost v budově č.p. 1260 po dobu rekonstrukce varnsdorfského muzea.

56. Souhlasit s rekonstrukcí PCO Městské policii Varnsdorf ve výši 150.000,- Kč.


Usnesení č. 103/2009
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele Školní jídelně Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 dle předloženého návrhu.

3. Z titulu funkce zřizovatele Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 dle předloženého návrhu.

4. Z titulu funkce zřizovatele Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 dle předloženého návrhu.

5. Doplnění programu na XXIX. zasedání zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:
3.01 Změna č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb a ubytovny Varnsdorf
3.02 Žádost o příspěvek na digitalizaci kina CENTRUM PANORAMA VARNSDORF
3.03 Návrh na převzetí a provozování hlavní činnosti Domu dětí a mládeže a Základní
umělecké školy, Varnsdorf
3.04 Výstupy z veřejného projednání – Fóra Zdravého města Varnsdorf 2009
3.05 Návrh na nabytí stavby bez č.p./č.e. na st.p.č. 1657 v k.ú. Varnsdorf - „Červeného kostela“ do majetku města
3.06 Návrh na sloučení Střední průmyslové školy technické, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703,příspěvková organizace s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Varnsdorf,Mariánská 1100 a Střední školou služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace


Usnesení č. 104/2009
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Dopisy ředitelů základních a mateřských škol.

Usnesení č. 105/2009
Rada města rozhodla odvolat:
1. Bc. I. H. z funkce tajemníka Sociální komise doplňkové péče.

2. Paní S. Š. z funkce tajemníka Zdravotní komise.

3. Bc. I. H. z funkce tajemníka Komise prevence kriminality.

4. Paní Š. B. z funkce tajemníka Dopravní komise.


Usnesení č. 106/2009
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Ing. P. B., L. H., Ing. F. H., J. S., Mgr. A. S., E. T. a Mgr. Z. V. do funkce členů grantové pracovní komise pro rok 2010.

2. Paní A. S. do funkce tajemníka Sociální komise doplňkové péče do konce volebního období 2006 – 2010. 

3. Paní D. H. do funkce tajemníka Zdravotní komise do konce volebního období 2006 – 2010. 

4. Paní L. H. do funkce tajemníka Komise prevence kriminality do konce volebního období 2006 – 2010. 

5. Panu J. N. do funkce tajemníka Dopravní komise do konce volebního období 2006 – 2010. 

 

Ing. Josef Poláček    Mgr. Petr Šmíd
starosta města        místostarosta