Usnesení ze 70. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 07.09.2017 od 07:30 hod. v kanceláři starosty města

 

Program jednání rady města:

1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o splátkový kalendář

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

2.02 Majetkové záležitosti

3. Různé

3.01 Smlouva o výpůjčce

3.02 Dohoda o uskladnění kompostérů

3.03 Dohoda o poskytnutí příspěvku

3.04 Změna účelu poskytnuté neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2017

3.05 Odvolání a jmenování člena Komise pro kulturu a cestovní ruch

3.06 Udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle čl. 3, odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012

3.07 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím

3.08 Povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2017/2018

3.09 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD E632/3/2016

3.10 Jmenování do funkce vedoucí organizační složky Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf

3.11 Informace z komisí města

3.12 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM

3.13 Program na zasedání ZM

4. Diskuse

5. Závěr

 

 

1. Finanční záležitosti

 

1.01 Žádost o splátkový kalendář

Usnesení č. 314/2017
Rada města Varnsdorf rozhodla schválit splátkový kalendář paní Bc. L. H., DiS. dle předloženého návrhu.

 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem garsoniéry  

Usnesení č. 315/2017/1
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2739/38, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M. na dobu určitou do 30.09. 2018.

a dále

Usnesení č. 315/2017/2
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2741/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu S. H. na dobu určitou do 31.12.2017. Náhradník pan T. B. do 31.12.2017.

 

Žádost o pronájem bytu 1+1

Usnesení č. 316/2017/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/41, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu  panu V. P. na dobu určitou do 30.06.2018. Náhradník paní M. B. do 30.09.2018.
 

a dále

Usnesení č. 316/2017/2

Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/64, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu  panu O. N. na dobu do 30.09.2018 za podmínky navrácení garsoniéry č. 62 v domě č. p. 2741, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu městu Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 316/2017/3

Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. J. na dobu určitou do 30.09.2018. Náhradník paní M. H. na dobu určitou  do 30.6.2018.  

a dále

Usnesení č. 316/2017/4

Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/3, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu R. Š. na dobu určitou do 28.02.2018.

a dále

Usnesení č. 316/2017/5

Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/8, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu J. M. na dobu určitou do 30.09.2018 za podmínky navrácení bytu č. 35 /1+1/ v domě č. p. 2741, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu Městu Varnsdorf.

 

Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/10, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu

Usnesení č. 317/2017

Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 domě č. p. 3307/10, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. O. na dobu určitou do 30.06.2018.

 

Žádost o pronájem bytu 1+2 v domě č. p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu

Usnesení č. 318/2017

Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. Š. na dobu určitou do 31.10.2018 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2761/15, ul. Kovářská ve Varnsdorfu  Městu Varnsdorf.

 

Žádost o pronájem bytu 1+2 

Usnesení č. 319/2017/1

Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p 2290/7/C ve Varnsdorfu paní Š. L. na dobu určitou do 30.09.2018. Náhradník je pan D. Liška a paní N. S. do 30.09.2018 za podmínky navrácení garsoniéry č. 8 v domě č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu Městu Varnsdorf.  

a dále

Usnesení č. 319/2017/2

Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2739/42, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. P. na dobu určitou do 30.09.2018. 1. náhradníci  jsou manželé J. a  M. P. do 30.09.2018.  2. náhradník paní L. M. do 30.06.2018. 

 

Žádost o pronájem bytu 1+3

Usnesení č. 320/2017

Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2739/39, ul. Edisonova  ve Varnsdorfu paní R. S. na dobu určitou do 30.09.2018 za podmínky navrácení bytu č. 26 /1+1/ v domě č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu městu Varnsdorf. 

 

Žádosti o prodloužení nájemních smluv sjednaných na dobu určitou

Usnesení č. 321/2017/1

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/9, ul. Edisonova ve Varnsdorfu  panu P. L. a paní L. P. do 30.09.2018.

a dále

Usnesení č. 321/2017/2

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/18, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. U. do 30.09.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 321/2017/3

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/51, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M. do 30.09.2018.

a dále

Usnesení č. 321/2017/4

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. L. do 30.09.2018.

a dále

Usnesení č. 321/2017/5

Rada města rozhodla prodloužit  nájemní  smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/32, ul. Křižíkova  ve Varnsdorfu panu Z. M. do 30.09.2018.

a dále

Usnesení č. 321/2017/6

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. M. do 30.09.2018.

a dále

Usnesení č. 321/2017/7

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/12, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. H. do 30.09.2018.

a dále

Usnesení č. 321/2017/8

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu  paní I. Š. do 30.09.2018.

a dále

Usnesení č. 321/2017/9

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. R. do 30.09.2018.

a dále

Usnesení č. 321/2017/10

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/22, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.09.2018.

a dále

Usnesení č. 321/2017/11

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/39, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.09.2018.

a dále

Usnesení č. 321/2017/12

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní P. S. do 30.09.2018.

a dále

Usnesení č. 321/2017/13

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/6, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu  Fr. V. do 30.09.2018.

a dále

Usnesení č. 321/2017/14

Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/B/2, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní E. T. do 30.09.2018.

 

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 3501 a p. p. č. 3502 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 322/2017/1

Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3501 – zahrada a p. p. č. 3502 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 322/2017/2

Rada města rozhodla vypovědět Nájemní smlouvu č. 67/1998 z důvodu uvedeném v odstavci V., bod 3 této smlouvy.

 

Žádost o uplatnění předkupního práva

Usnesení č. 323/2017

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města uplatnit předkupní právo a nabýt do vlastnictví p. p. č. 4450 – zastavěná plocha, zbořeniště a p. p. č. 4451 – trvalý travní porost v k. ú. Varnsdorf od paní E. K. za cenu 227.700 Kč.

 

Žádost o pronájem části p. p. č. 614/1 v k. ú. Studánka u Rumburku

Usnesení č. 324/2017

Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 614/1 – trvalý travní porost o výměře 300 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku paní D. D. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.

 

Žádost o ukončení Nájemní smlouvy a následný pronájem p. p. č. 5768 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 325/2017/1

Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č. 03/2016 na pronájem p. p. č. 5768 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.08.2017.

a dále

Usnesení č. 325/2017/2

Rada města rozhodla nepronajmout p. p. č. 5768 v k. ú. Varnsdorf panu Š. S.

 

Žádost o pronájem části p. p. č. 6668 a části p. p. č. 6669 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 326/2017

Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6668 – trvalý travní porost o výměře 35 m2 a část p. p. č. 6669 – trvalý travní porost o výměře 320 m2 v k. ú. Varnsdorf paní H. M. za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku a sekání trávy.

 

Žádost o ukončení Nájemní smlouvy a následný pronájem části p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 327/2017/1

Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č. 16/2001 na pronájem části p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.08.2017.

a dále

Usnesení č. 327/2017/2

Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4696/1 – orná půda o výměře 350 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. P. a paní M. M. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.

 

Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 328/2017

Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 – trvalý travní porost o výměře 700 m2 v   k. ú. Varnsdorf paní I. F. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.

 

Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 329/2017

Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 – trvalý travní porost o výměře 520 m2 v  k. ú. Varnsdorf panu J. B. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.

 

Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 330/2017

Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 – trvalý travní porost o výměře 520 m2 v  k. ú. Varnsdorf panu V. V. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.

 

Žádost o změnu Nájemní smlouvy č. 36/1998

Usnesení č. 331/2017

Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 36/1998 ze dne 25.03.1998, a to tak, že se mění odst. I. bod 2 smlouvy, kterým se upravuje výměra pronajaté části na 435 m2 a tím se mění roční nájemné na 1.305 Kč/rok.

 

Žádost o změnu Nájemní smlouvy č. 32/2015

Usnesení č. 332/2017

Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 32/2015 ze dne 14.12.2015, a to tak, že se mění odst. I. bod 2 smlouvy, a to tak, že se ze smlouvy vypouští pozemky č. 4306/88 a č. 4306/79 a tím se mění roční nájemné na 300 Kč/rok.

 

Žádost o prodloužení Nájemní smlouvy

Usnesení č. 333/2017

Rada města rozhodla prodloužit Nájemní smlouvu č. 18/2012 na dalších 5 let do 30.09.2022. Ostatní ujednání zůstanou nezměněna.

 

Žádost o změnu usnesení

Usnesení č. 334/2017

Rada města rozhodla změnit usnesení RM č. 199/2017 ze dne 08.06.2017 a to tak, že výměra pronajatého pozemku p. p. č. 4695 bude 342 m2. Ostatní ujednání zůstanou nezměněna.

 

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007445/001, DC Varnsdorf, p. p. č. 4586/6

Usnesení č. 335/2017

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a Smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 4586/6, nové kNN na části p. p. č. 4571/1 a p. p. č. 4571/2 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007646/001, DC Varnsdorf, p. p. č. 5028/14

Usnesení č. 336/2017

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a Smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 5028/14, nové kNN na části        p. p. č. 4986/1 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007223/VB/P001, DC Varnsdorf, p. p. č. 90

Usnesení č. 337/2017

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a Smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 90, nové kNN na části p. p. č. 87/25 a p. p. č. 87/26 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.700,- Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu č. EP-12-4003294/001, DC Varnsdorf, p. p. č. 6253/2

Usnesení č. 338/2017

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a Smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 6253/2, nové kNN na části p. p. č. 6253/4 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene

Usnesení č. 339/2017

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 425 a p. p. č. 404 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 391/2 a p. p. č. 391/11 v  k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

 

Rozhodnutí o veřejné zakázce – Výměna oken a vstupních dveří, oprava střechy a vstupů do budovy polikliniky č. p. 3012, 3013, 3063, ul. Lesní, Varnsdorf“

Usnesení č. 340/2017/1

Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Výměna oken a vstupních dveří, oprava střechy a vstupů do budovy polikliniky č. p. 3012, 3013, 3063, ul. Lesní, Varnsdorf“ zadané dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení vybranému dodavateli TERMI s. r. o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 25032640.

a dále

Usnesení č. 340/2017/2

Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem TERMI s. r. o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 25032640 na akci „Výměna oken a vstupních dveří, oprava střechy a vstupů do budovy polikliniky č. p. 3012, 3013, 3063, ul. Lesní, Varnsdorf“ za cenu 7.345.430 Kč bez DPH.

 

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 317 541 na akci: „Oprava komunikace a chodníků v části ul. Východní ve Varnsdorfu“

Usnesení č. 341/2017

Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 na akci: „Oprava komunikace a chodníků v části ul. Východní ve Varnsdorfu“, kterým se prodlužuje termín zahájení stavebních prací po realizaci přeložky splaškové kanalizace v ulici Východní.

 

Uzavření Smlouvy o dílo

Usnesení č. 342/2017

Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I,  IČ 25042751 na akci „Obnova lávky VDF – 104L přes Mandavu, Varnsdorf“ za cenu 899.664,74 Kč bez DPH.

 

3. Různé

3.01 Smlouva o výpůjčce

Usnesení č. 343/2017/1

Rada města schvaluje podmínky přidělování kompostérů v projektu „Domácí kompostování na území města Varnsdorf“ a formulář smlouvy o výpůjčce dle přiloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 343/2017/2

Rada města pověřuje Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí uzavíráním smluv o výpůjčce kompostérů dle schváleného formuláře a zajištěním práv a povinností z těchto smluv městu vyplývajících.

 

3.02 Dohoda o uskladnění kompostérů

Usnesení č. 344/2017

Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dohody o uskladnění kompostérů dle předloženého návrhu.

 

3.03 Dohoda o poskytnutí příspěvku

Usnesení č. 345/2017

Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dohody o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele.

 

3.04 Změna účelu poskytnuté neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2017 

Usnesení č. 346/2017

Rada města rozhodla souhlasit se změnou použití poskytnuté neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2017 SK Viktorie, z.s. dle předloženého návrhu.

 

3.05 Odvolání a jmenování člena Komise pro kulturu a cestovní ruch

Usnesení č. 347/2017/1

Rada města rozhodla odvolat paní Mgr. Margitu Kolkovou z funkce člena Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2014 – 2018 na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 347/2017/2

Rada města rozhodla jmenovat paní Mgr. Kateřinu Kovářovou do funkce člena Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2014 – 2018.

 

3.06 Udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle čl. 3, odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012

Usnesení č. 348/2017

Rada města, jako příslušný orgán veřejné správy podle § 102 odstavce 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla podle článku 3., odst. 2), písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 2/2012 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města postupem § 134 zákona 500/2004 Sb., správní řád, udělit výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle předloženého návrhu.

 

3.07 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím

Usnesení č. 349/2017

Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.

 

3.08 Povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2017/2018

Usnesení č. 350/2017

Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2017/2018 dle předloženého návrhu.

 

3.09 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD E632/3/2016

Usnesení č. 351/2017

Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD E632/3/2016, kterým se prodlužuje termín předání díla nejpozději do 30.11.2017.

 

3.10 Jmenování do funkce vedoucí organizační složky Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf

Usnesení č. 352/2017

Rada města rozhodla jmenovat do funkce vedoucí organizační složky Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf paní Mgr. Romanu Cupalovou s účinností od 01.10.2017.

 

3.11 Informace z komisí města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3.12 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM

Usnesení č. 353/2017

Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

 

3.13 Program na zasedání ZM

Usnesení č. 354/2017

Rada města rozhodla schválit program na XXVIII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 21.09.2017 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

1. Převody majetku města

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé

4. Finanční záležitosti

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr

 

4. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Závěr

 

Ing. Stanislav Horáček                                                              Josef Hambálek        

starosta města                                                                         místostarosta města