Usnesení ze 65. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 3. 9. 2009 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města 

 

Rada města projednala:

1.      Převody majetku města

2.      Různé

a)      Smlouvu o partnerství mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad a Městem Varnsdorf

b)      Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města 

c)      Návrh na jmenování nové členky Aktivu pro občanské záležitosti

d)      Program na zasedání ZM

Usnesení č. 74/2009

Rada města rozhodla:

1.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/51, ul. Kovářská, Varnsdorf panu P. W. na dobu určitou do 31. 10. 2010. Náhradníkem je pan V. M..

2.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2739/62, ul. Edisonova, Varnsdorf paní M. S. na dobu určitou do 31. 10. 2010. Náhradníkem je paní I. N..

3.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/50, ul. Kovářská, Varnsdorf paní H. K. na dobu určitou do 31. 10. 2010. Náhradníkem je pan P. O. na dobu určitou do 30. 4. 2010.

4.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3014/45, ul. K. Světlé, Varnsdorf paní H. Ch. na dobu určitou do 31. 10. 2010. Náhradníkem je paní A. K..

5.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2741/40, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní L. D. na dobu určitou do 31. 10. 2010. Náhradníky jsou manželé M..

6.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2740/3, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu O. K. na dobu určitou do 31. 10. 2010. Náhradníkem je pan J. Č..

7.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2761/30, ul. Kovářská, Varnsdorf paní L. K. a panu M. B. na dobu určitou do 31. 10. 2010. Náhradníkem je paní D. I..

 

8.      Pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 2741/48, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní Y. P. na dobu neurčitou za podmínky navrácení bytu 1+3 v domě č.p. 2740/63, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu. Náhradníkem je pan M. H. a paní L. Š. na dobu určitou do 31. 10. 2010.

9.      Pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 2739/18, ul. Edisonova, Varnsdorf paní L. H. na dobu určitou do 31. 10. 2010. Náhradníkem je paní R. B..

10.  Pronajmout byt 2+KK v domě č.p. 3307/33, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní H. H. na dobu určitou do 31. 10. 2010.

11.  Pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 3307/35, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní K. M. na dobu určitou do 31. 10. 2010.

12.  Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/38, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní D. H. na dobu určitou do 31. 10. 2010.

13.  Pronajmout byt 2+KK v domě č.p. 3307/39, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu P. S. na dobu určitou do 31. 10. 2010.

14.  Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/13, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům J. a A. L. na dobu určitou do 31. 10. 2010.

15.  Pronajmout byt 2+KK v domě č.p. 3307/12, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům A. a L. P. do 31. 10. 2010.

16.  Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v domě č.p. 2739/34, ul. Edisonova, Varnsdorf s paní H. M. na dobu určitou do 31. 10. 2010.

17.  Pokračovat dál v zahájeném soudním řízení ve věci vyklizení obecního bytu v domě č.p. 2739/4, ul. Edisonova, Varnsdorf proti panu J. S..

18.  Zvýšit nájemné z bytů na  25,18 Kč/m2 podlahové plochy od 1. 1. 2010 dle zákona č. 70/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu dle předloženého návrhu.

19.  Zvýšit nájemné z bytů u nově uzavíraných smluv na 29,- Kč/m2 podlahové plochy.

20.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/36, ul. Kovářská,  Varnsdorf panu E. B. na dobu určitou do 31. 10. 2010.

21.  Prodloužit nájemní smlouvu na bezbariérový byt 1+1 v domě č.p. 3307/3, ul. Nemocniční,  Varnsdorf manželům A. a A. S. na dobu určitou do 30. 4. 2010.

22.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/40, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní M. B. do 31. 10. 2010.

23.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č.p. 3307/14, ul. Nemocniční,  Varnsdorf panu M. B. do 31. 10. 2010.

24.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/34, ul. Kovářská,  Varnsdorf panu J. D. do 31. 10. 2010.

 

25.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/29, ul. Nemocniční, Varnsdorf  paní L. F. do 31. 10. 2010.

26.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2740/19, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní R. B. do 31. 10. 2010.

27.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3014/15, ul. K. Světlé, Varnsdorf panu P. H. do 31. 10. 2010.

28.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/16, ul. Kovářská, Varnsdorf   paní J. H. do 31. 10. 2010.

29.  Prodloužit nájemní smlouvu na bezbariérový byt 1+3 v domě č.p. 3023/1, ul. Kmochova, Varnsdorf manželům M. a N. J. do 31. 10. 2010.

30.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/35, ul. Kovářská,  Varnsdorf panu J. K. do 31. 10. 2010.

31.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741/11, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní J. K. do 31. 10. 2010.

32.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2741/39, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. K. a paní K. J. do 31. 10. 2010.

33.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741/52, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní H. K. do 31. 10. 2010.

34.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 3307/8, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu D. L. do 31. 10. 2010.

35.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741/65, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. L. do 31. 10. 2010.

36.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č.p. 3307/32, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu B. L. do 31. 10. 2010.

37.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3023/23, ul. Kmochova, Varnsdorf  paní P. M. a panu T. M. do 31. 10. 2010.

38.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/21, ul. Nemocniční, Varnsdorf  J. M. do 31. 10. 2010.

39.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3023/22, ul. Kmochova, Varnsdorf  paní P. M. do 31. 10. 2010.

40.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/68, ul. Křižíkova, Varnsdorf  paní H. P. do 31. 10. 2010.

41.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/28, ul. Nemocniční, Varnsdorf  panu T. S. do 31. 10. 2010.

 

42.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/15, ul. Nemocniční, Varnsdorf  panu I. S. do 31. 10. 2010.

43.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2740/61, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní P. S. do 31. 10. 2010.

44.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2290/A/3, ul. Prašná, Varnsdorf paní  S. S. do 31. 10. 2010.

45.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/30, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu I. S. a paní L. B. do 31. 10. 2010.

46.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p.  2761/15, ul. Kovářská, Varnsdorf paní Z. Š. do 31. 10. 2010.

47.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3300/5, ul. Kostelní, Varnsdorf paní A. Š. do 31. 10. 2010.

48.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/23, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní M. Š. a panu M. K. do 31. 10. 2010.

49.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p.  2761/4, ul. Kovářská, Varnsdorf paní   P. Š. a panu K. B. do 31. 10. 2010.

50.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/46, ul. Kovářská, Varnsdorf panu V. U. do 31. 10. 2010.

51.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2290/A/2, ul. Prašná, Varnsdorf paní   M. V. do 31. 10. 2010.

52.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 3307/9, ul. Nemocniční, Varnsdorf  paní H. V. do 31. 10. 2010.

53.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/25, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu L. V. a paní M. M. do 31. 10. 2010.

54.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/26, ul. Nemocniční, Varnsdorf    panu J. Z. do 31. 10. 2010.

55.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/11, ul. Nemocniční, Varnsdorf   paní M. Z. do 31. 10. 2010.

56.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/19, ul. Kovářská, Varnsdorf paní I. B. do 30. 6. 2010.

 

57.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na   p.p.č. 652 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce, a.s..

58.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na      p.p.č. 4206 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce, a.s..

59.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na  p.p.č. 4169 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce, a.s..

60.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na  p.p.č. 2267/6 a p.p.č. 2268/3 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce, a.s..

61.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu uložení vodohospodářského zařízení a přístupu za účelem kontroly, údržby a opravy a případné obnovy pod povrchem uloženého vodovodního potrubí na p.p.č. 4218/1,      p.p.č. 4212, p.p.č. 4211, p.p.č. 4210, p.p.č. 4148, p.p.č. 4120/1, p.p.č. 4096/3 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeská vodárenská společnost a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč z  toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-    náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Severočeská vodárenská společnost a.s..

62.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky pitné vody, kanalizační přípojky a přípojky plynovodu na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 5510/1 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-    náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci p.p.č. 5510/1 ve Varnsdorfu,

-    smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

63.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky pitné vody, kanalizační přípojky a přípojky plynovodu na p.p.č. 4237, p.p.č. 4206 a p.p.č. 4196 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 4459 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-    náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci p.p.č. 4459 ve Varnsdorfu,

-    smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

64.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky telekomunikačního vedení na p.p.č. 1457 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-    náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,

-    smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

65.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemní elektrické kabelové přípojky na p.p.č. 2148/1 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 2148/3 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-    náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci p.p.č. 2148/3,

-    smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

66.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav horkovodu na p.p.č. 2185/2, p.p.č. 2187, p.p.č. 2186 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a ABX, spol. s r.o. (povinný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč z toho základ činí  1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-    náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Město Varnsdorf,

-    smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

67.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav splaškové a dešťové kanalizace na p.p.č. 3678/1 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a vlastníky p.p.č. 3678/1 (povinný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-    náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Město Varnsdorf,

-    smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

68.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodu na p.p.č. 3664/4 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a vlastníky p.p.č. 3664/4 (povinný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-    náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci p.p.č. 3664/4,

-    smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

69.  Zadat zpracování GP na rozdělení lokality v ul. Pohraniční stráže dle zastavovací studie.

70.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 8195 v k.ú. Varnsdorf.

71.  Doporučit ZM prodejní cenu 40,- Kč/m2.

72.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 375/1, p.p.č. 375/2, p.p.č. 374/1, p.p.č. 372, p.p.č. 373 vše v k.ú. Varnsdorf.

73.  Doporučit ZM prodejní cenu 150,- Kč/m2.

74.  Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 3616 v k.ú. Varnsdorf.

75.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3794/2 a část p.p.č. 3795 vše v k.ú. Varnsdorf.

76.  Zadat zpracování GP na oddělení požadované části.

77.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 5843/2 v k.ú. Varnsdorf.

78.  Zadat zpracování GP na oddělení požadované části.

79.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 622 v k.ú. Studánka.

80.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 3361 v k.ú. Varnsdorf.

81.  Zadat zpracování GP na oddělení požadované části.

82.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5357, část p.p.č. 5358, část p.p.č. 5360/1, část p.p.č. 5359, část p.p.č. 5342/1 vše v k.ú. Varnsdorf.

83.  Doporučit ZM prodejní cenu 250,- Kč/m2.

84.  Ukončit nájemní smlouvu č. 31/05/1 na p.p.č. 3671/2 v k.ú. Varnsdorf k 31. 9. 2009.

85.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4741 v k.ú. Varnsdorf.

86.  Doporučit ZM nabýt do vlastnictví p.p.č. 91/3 v k.ú. Varnsdorf.

87.  Pronajmout část p.p.č. 5075/2 v k.ú. Varnsdorf o výměře 418 m2 panu R. Š. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

88.  Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 8045 v k.ú. Varnsdorf.

89.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky pitné vody a kanalizační přípojky na p.p.č. 2189/1 a p.p.č. 6547 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RRC DVŮR POHODY (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-    náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí RRC DVŮR POHODY,

-    smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

90.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojek pitné vody, splaškové kanalizace a elektrické energie na p.p.č. 6010 v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 6027/2 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-    náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci p.p.č. 6027/2,

-    smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

91.  Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 13 v domě č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

92.  Pronajmout byt 1+KK v domě č.p. 3321/7 v DPS ul. Nemocniční, Varnsdorf paní H. Š..

93.  Pronajmout byt 1+KK v domě č.p. 3321/6 v DPS ul. Nemocniční, Varnsdorf paní A. H..

 

94.  Pronajmout byt 1+KK v domě č.p. 2970/44 v DPS ul. Lesní, Varnsdorf paní M. W..

95.  Pronajmout byt 1+KK v domě č.p. 2970/46 v DPS ul. Lesní, Varnsdorf paní E. N..

96.  Pronajmout byt 1+KK v domě č.p. 2970/65 v DPS ul. Lesní, Varnsdorf panu J. H..

Usnesení č. 75/2009

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Pravidla pro sestavování seznamu žadatelů o pronájem bytu schválená Radou města Varnsdorf usnesením č. 81/2008/6, která nabyla účinnosti dne 4. 9. 2008.

Usnesení č. 76/2009

Rada města rozhodla schválit:

1.      Nová Pravidla o pronájmu obecních bytů fyzickým osobám.

2.      Podnájem bytu v domě č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf pana J. P. pro pana P. M. dle předloženého návrhu.

3.      Smlouvu o partnerství mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad a Městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.

4.      Program na XXVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 24. 9. 2009 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3. Různé

4. Zprávy výborů ZM

5. Převody majetku města

6. Finanční záležitosti 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr.

Usnesení č. 77/2009

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování PD - stavba STL plynovodu, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 31. 3. 2010.      

 

2.      V souladu s ustanovením § 108 zákona č. 125/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby při občanských obřadech užíval závěsný odznak další člen Zastupitelstva města Varnsdorf, a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2006 – 2010 pan Mgr. P. Š..       

Usnesení č. 78/2009

Rada města rozhodla stanovit:

1.      Cenu pro prodej č.p. 663 se st.p.č. 2876 a p.p.č. 2877/4 v k.ú. Varnsdorf ve výši 2.500.000,- Kč.

Usnesení č. 79/2009

Rada města rozhodla jmenovat:

1.      Paní Z. H. do funkce člena Aktivu pro občanské záležitosti do konce volebního období 2006 – 2010. 

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Mgr. Petr Šmíd

starosta města                                                                             místostarosta