Usnesení ze 48. schůze Rady města Varnsdorf,

 


která se konala dne 21.12.2012 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření číslo 12 na rok 2012
2. Diskuse
3. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření číslo 12 na rok 2012
Usnesení č. 514/2012
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2012 dle předloženého návrhu.2. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)3. ZávěrMartin Louka                                                                       Karel Dubský
starosta města                                                                   místostarosta města