Usnesení ze 48. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 13. 11. 2008 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města 

 

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757

b)      Rozpočtové opatření č. 12 

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Návrh na vyplacení finanční odměny předsedovi Dozorčí rady Technických služeb města Varnsdorf

b)      Žádost o uzavření uličky a vytvoření lapidária

c)      Žádost o použití znaku města

d)      Plán zimní údržby města na období 2008 - 2009

e)      Program na ZM

 

Usnesení č. 105/2008

Rada města rozhodla:

1.      Pronajmout byt 2+KK v domě č.p. 3307/12, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. Š. na dobu určitou do 31. 12. 2009.

 

2.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/24, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní I. P. na dobu určitou do 31. 12. 2009.

 

3.      Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/50, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu L. B. do 31. 12. 2009.

 

4.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2290/A/1, ul. Prašná, Varnsdorf paní I. Č. do 31. 12. 2009 za podmínky, že nebude dlužníkem města.

 

5.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3014/45, ul. K. Světlé, Varnsdorf panu J. Č. do 31. 12. 2009.

 

6.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2763/47, ul. Kovářská, Varnsdorf M. D. a  Z. K. do 31. 12. 2009.

 

7.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/3, ul. Kovářská, Varnsdorf J. a K. G. do 31. 12. 2009.

 

8.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2763/21, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. H. do 31. 12. 2009.

 

9.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 3307/5, ul. Nemocniční, Varnsdorf R. H. a H. S. do 31. 12. 2009.

 

10.  Prodloužit nájemní smlouvu  na byt 1+2 v domě č.p. 1162/4, ul. Lidická, Varnsdorf Z. a J. H. do 31. 12. 2009.

 

11.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2763/25, ul. Kovářská,  Varnsdorf paní M. H. do 31. 12. 2009.

 

12.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/1, ul. Nemocniční, Varnsdorf  panu D. H. do 31. 12. 2009.

 

13.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3014/38, ul. K. Světlé, Varnsdorf  panu P. Ch. do 31. 12. 2009.

 

14.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/52, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. J. do 31. 12. 2009.

 

15.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č.p. 2761/32, ul. Kovářská, Varnsdorf P. K. a B. V. do 31. 12. 2009.

 

16.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/13, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. K. do 31. 12. 2009.

 

17.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2763/51, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. K. do 31. 12. 2009.

 

18.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/41, ul. Křižíkova, Varnsdorf  paní P. K. do 31. 12. 2009.

 

19.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2740/38, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu L. K. do 31. 12. 2009 za podmínky, že nebude dlužníkem města.

 

20.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/23, ul. Kovářská, Varnsdorf panu Z. K. do 31. 12. 2009 za podmínky, že nebude dlužníkem města.

 

21.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2739/42, ul. Edisonova, Varnsdorf paní R. K. do 31. 12. 2009.

 

22.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2763/8, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. M. do 31. 12. 2009.

 

23.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741/10, ul. Křižíkova, Varnsdorf F. N. a M. M. do 31. 12. 2009.

 

24.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2763/49, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. N. do 31. 12. 2009.

 

25.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2970/26, ul. Lesní, Varnsdorf  panu T. O. do 31. 12. 2009.

 

26.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2763/3, ul. Kovářská, Varnsdorf panu M. O. do 31. 12. 2009.

 

27.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2739/12, ul. Edisonova, Varnsdorf  MUDr. J. P. do 31. 12. 2009.

 

28.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2741/1, ul. Křižíkova, Varnsdorf M. a D. P. do 31. 12. 2009.

 

29.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2741/60, ul. Křižíkova, Varnsdorf M. a T. P. do 31. 12. 2009.

 

30.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/10, ul. Kovářská, Varnsdorf M. P. do 31. 12. 2009.

 

31.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2763/34, ul. Kovářská, Varnsdorf paní Š. R. do 31. 12. 2009.

 

32.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2763/1, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. S. do 31. 12. 2009.

 

33.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/24, ul. Kovářská, Varnsdorf paní V. Š. do 31. 12. 2009 za podmínky, že nebude dlužníkem města.

 

34.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3023/46, ul. Kmochova, Varnsdorf paní P. Š. do 31. 12. 2009.

 

35.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/56, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu L. T. do 31. 12. 2009.

 

36.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 3321/27, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní L. V. do 30. 4. 2009.

 

37.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/29, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. V. do 31. 12. 2009.

 

38.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2739/66, ul. Edisonova, Varnsdorf paní P. Z. do 31. 12. 2009.

 

39.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/51, ul. Edisonova, Varnsdorf paní M. W. do 31. 12. 2009 za podmínky, že nebude dlužníkem města.

 

40.  Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/31, ul. Edisonova, Varnsdorf H. a J. O..

 

41.  Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/2, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. K..

 

42.  Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/35, ul. Edisonova, Varnsdorf panu J. N..

 

43.  Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739/56, ul. Edisonova, Varnsdorf paní H. Z..

 

44.  Nepronajmout paní J. O. městský byt, neboť paní je dlužníkem města.

 

45.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4725/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

46.  Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 5342/1 v k.ú. Varnsdorf. Pozemky související s výstavbou v lokalitě RD ul. Thälmanna budou zveřejněny k převodu po realizaci inženýrských sítí.

 

47.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5883 v k.ú. Varnsdorf.

 

48.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1173 a p.p.č. 1174 v k.ú. Varnsdorf.

 

49.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 7333/3, p.p.č. 7333/2, p.p.č. 7241 a p.p.č. 7244 v k.ú. Varnsdorf.

 

50.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 7252 a p.p.č. 7251 v k.ú. Varnsdorf.

 

51.  Doporučit ZM cenu za prodej p.p.č. 4949, p.p.č. 4950, p.p.č. 4951 a p.p.č. 4952 v k.ú. Varnsdorf ve výši 150,- Kč/m2.

 

52.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění vodovodní a plynové přípojky po části p.p.č. 7699 a p.p.č. 7706 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem přípojek panem M. P. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí pan M. P.,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřeno do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

53.  Pronajmout p.p.č. 34/24 v k.ú. Varnsdorf o výměře 26 m2 za účelem užívání pozemku pod garáží za cenu 10,- Kč/m2/rok paní M. J. na dobu neurčitou.

 

54.  Ukončit NS č. 45/2007 na pronájem p.p.č. 6305 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 11. 2008.

 

55.  Ukončit NS č. 45/2003 na pronájem části p.p.č. 3648 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2008.

 

56.  Doporučit ZM hlasovat v pořadí podle data přijetí žádosti na jednotlivé pozemky pro stavbu RD v ul. Husova.

 

57.  Pronajmout p.p.č. 7709 o výměře 1.704 m2 panu F. H. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy.

 

58.  Doporučit ZM nabýt do vlastnictví p.p.č. 760/8 o výměře 39 m2 v k.ú. Studánka za cenu 100,- Kč/m2 od pana V. M..

 

59.  Souhlasit s likvidací a odepsáním z majetku města - PO Nemocnice Varnsdorf přenosný přístroj Kapnograf k vyšetření plic.

 

60.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu umístění a provozování dešťové kanalizace  po části p.p.č. 3664/5 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby tohoto vedení mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a vlastníkem p.p.č. 3664/5 v k.ú. Varnsdorf. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene:

-     náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí město Varnsdorf

-     smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vypracování geometrického plánu na zaměření stavby.

 

61.  Souhlasit s uložením zemní kabelové přípojky NN na části p.p.č. 4572 v k.ú. Varnsdorf.

 

62.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě a smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícího v právu vést zemní kabelovou přípojku NN na p.p.č. 4572 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

63.  Pronajmout byt v domě č.p. 2970/39, ul. Lesní, Varnsdorf panu V. N..

 

64.  Povolit použití znaku města Varnsdorf Oddílu silového trojboje Varnsdorf o.s., při soutěžích na oblečení členů do konce roku 2009. 

 

65.  Vypsat výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace k ÚR, SP a ZS na akci „Úpravy prostranství okolo věžičky mezi ul. Otáhalova a Národní ve Varnsdorfu“.

 

Usnesení č. 106/2008

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

2.      Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

3.      Podnájem bytu 1+1 v domě č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf sl. M. V. pro sl. J. J. do  30. 11. 2009.

 

4.      Plán zimní údržby města na období 2008 - 2009 v katastru města Varnsdorf a obce Studánka dle předloženého návrhu.

 

5.      Program XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 27. 11. 2008 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

1.         Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2.         Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3.         Různé

4.         Zprávy výborů ZM

5.         Převody majetku města

6.         Finanční záležitosti 

7.         Zpráva o činnosti a o kontrole plnění usnesení ZM

                  8.         Závěr

 

Usnesení č. 107/2008

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením dodatku SoD s firmou STAMO spol. s r.o., kterým se navyšuje cena díla „ Přestavba č.p. 1260 na městskou knihovnu ve Varnsdorfu“ o 415.805,- Kč. 

 

Usnesení č. 108/2008

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Informaci o provedení celoplošných oprav komunikací v roce 2008. 

 

2.      Žádost týkající se vybudování lapidária a uzavření uličky.

 

Usnesení č. 109/2008

Rada města rozhodla stanovit:

1.      Jako valná hromada společnosti Technických služeb města Varnsdorf s.r.o., na základě § 125 písm. g) Obchodního zákoníku výši odměny předsedovi Dozorčí rady společnosti Technické služby města Varnsdorf s.r.o, dle předloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 110/2008

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 87/2008/4 ze dne 25. 9. 2008.

 

2.      Usnesení RM č. 90/2008/5 ze dne 9. 10. 2008.

 

3.      Usnesení RM č. 95/2008/6 ze dne 23. 10. 2008.

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Karel Dubský

starosta města                                                                             místostarosta