Usnesení ze 47. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 10. 11. 2008       

 

 

Rada města projednala:

1.      Převody majetku města

 

 

 

Usnesení č. 104/2008

Rada města rozhodla:

1.      Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5507, p.p.č. 5508, p.p.č. 5509 a p.p.č. 5510 v k.ú. Varnsdorf.

 

  

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Karel Dubský

starosta města                                                                             místostarosta