Usnesení ze 45. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 08.11.2012 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Souhlas jediného akcionáře s prodloužením samostatné manažerské smlouvy a pracovní smlouvy
2.02 Odhad ztráty na CSS a hospodaření s energiemi na CSS
2.03 Jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
2.04 Změna názvu projektu „Divadelně pedagogické setkání mládeže v mezikulturním prostoru“ na „Divadlo nezná hranic“
2.05 Žádost ředitele Městského divadla o zvýšení platu
2.06 Rámcová smlouva o partnerské spolupráci
2.07 Program na zasedání ZM
2.08 Informace z komisí města
3. Diskuse
4. Závěr

 


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Návrh na přidělení bytu zvláštního určení
Usnesení č. 415/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě s č. p. 2970/16, ul. Lesní ve Varnsdorfu, paní Š. A. na dobu určitou ode dne 15.11.2012 do dne 15.11.2013.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 416/2012
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 367/2012/32 ze dne 20.09.2012.

 


Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
Usnesení č. 417/2012
Rada města rozhodla uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu s paní M. Š. do 31.10.2013 dle předloženého návrhu.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 418/2012
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 327/2012/3 ze dne 06.09.2012.

 


Žádost o pronájem bytů 1+1
Usnesení č. 419/2012/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/10, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. N. na dobu určitou do 31.10.2013. 1. náhradník paní M. N. na dobu určitou do 30.06.2013. 2. náhradník V. Š. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 419/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/47, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní K. Č. na dobu určitou do 31.10.2013. 1. náhradník paní A. J. 2. náhradník A. B. za podmínky navrácení garsoniéry v domě č. p. 2741/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu městu Varnsdorf.

 


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 420/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2739/33, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. C. na dobu určitou do 30.06.2013. 1. náhradník paní M. W. a pan P. M. 2. náhradník paní L. K. za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2741/28, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu.


Žádost o pronájem byt 2+KK v domě č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 421/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 2+KK v domě č. p. 3307/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. J. na dobu určitou do 30.06.2013.

Žádost o zrušení výpovědi nájmu bytu
Usnesení č. 422/2012
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o zrušení výpovědi nájmu bytu 1+1 v domě č. p. 3023/43, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní R. B.
 

Žádost o pronájem garsoniéry v domě č. p. 2740/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu
Usnesení č. 423/2012
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2740/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. na dobu určitou do 30.06.2013 dle předloženého návrhu.
 

Žádost o pronájem bytu 1+3 v domě č. p. 3014/46, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu
Usnesení č. 424/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3014, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům B. a V. V. počínaje dnem 02.01.2013 na dobu určitou do 31.12.2013 za podmínky ukončení nájmu tohoto bytu dohodou mezi Městem Varnsdorf a panem L. V. ke dni 02.01.2013.


Žádost o výměnu bytu
Usnesení č. 425/2012/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/41, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. Z. počínaje dnem 02.01.2013 na dobu určitou do 31.12.2013 dle předloženého návrhu za podmínky ukončení nájmu tohoto bytu dohodou mezi Městem Varnsdorf a paní P. D. ke dni 02.01.2013.

a dále

Usnesení č. 425/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3023/30, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. D. počínaje dnem 02.01.2013 na dobu určitou do 31.12.2013 dle předloženého návrhu za podmínky ukončení nájmu tohoto bytu dohodou mezi Městem Varnsdorf a paní M. Z. ke dni 02.01.2013.


Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 426/2012/1
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/44, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. K.

a dále

Usnesení č. 426/2012/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/38, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. W. do 30.04.2013 dle pozměněného návrhu.

a dále

Usnesení č. 426/2012/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní L. H. do 30.04.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 426/2012/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/30, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu P. B. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/65, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. B. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. B. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Č. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. D. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. D. do 31.12.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 426/2012/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/62, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní H. H. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. H. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/30, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům F. a M. H. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu R. H. a paní H. S. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/37, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. H. do 30.06.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 426/2012/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. H. do 31.12.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 426/2012/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/38, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu P. Ch. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/1, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu H. J. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/43, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní A. K. do 30.06.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 426/2012/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/30, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. K. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/41, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. K. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům T. a A. K. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. K. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/69, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. K. a panu D. J. do 31.12.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 426/2012/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. L. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/55, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/53, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům D. a V. M. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/31, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům T. a E. M. a do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/8, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu F. N. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/46, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. N. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu garsoniéru v DPS č. p. 2970/26, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu T. O. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/62, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu O. N. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/1, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům M. a D. P. do 30.06.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 426/2012/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/54, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní R. P. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/3, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. R. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/6, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. S. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/12, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu A. S. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/63, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. S. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. Š. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3739/50, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. Š. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/5, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům J. a D. Š. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/46, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. Š. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. Š. a panu K. B. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. T. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/56, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. U. do 31.12.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 426/2012/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/C/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu J. V. do 31.12.2013.
a dále

Usnesení č. 426/2012/47
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/6, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní K. V. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/48
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. V. do 31.12.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 426/2012/49
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu K. V. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/50
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/37, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům P. a Z. W. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/51
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/9, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. Z. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/52
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/49, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. Z. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 426/2012/53
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/71, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům R. a M. Ž. do 31.12.2013.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 4552/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 427/2012
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 4552/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 500 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 428/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu odběru vody ze studny na p. p. č. 6931/1, 6929, 6930, 6928/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Kynologickým klubem Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 429/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky a kanalizační přípojky na p. p. č. 3360v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p. p. č. 3352/2 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka bude splatná v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 430/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační přípojky na p. p. č. 3816/2, 3814/9 a 3855v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p. p. č. 3814/21 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka bude splatná v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 431/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynové přípojky a přístupu a příjezdu na p. p. č. 4369/1 a na p. p. č. 7891/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p. p. č. 4369/5 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem, který bude stanoven včetně DPH, nejméně však 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka bude splatná v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5088 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 432/2012
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5088 v k. ú. Varnsdorf o výměře 45 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok paní M. S. na dobu neurčitou.


Žádost o ukončení nájmu na část p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 433/2012
Rada města rozhodla ukončit NS č. 43/1997 na pronájem části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf k 31.10.2012.


Žádost o ukončení pronájmu části p. p. č. 34/32 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 434/2012/1
Rada města rozhodla ukončit NS č. 6/2009 na pronájem p. p. č. 34/32 v k. ú. Varnsdorf k 30.11.2012.

a dále

Usnesení č. 434/2012/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 34/32 v k. ú. Varnsdorf.


Změna v nájemní smlouvě
Usnesení č. 435/2012
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti Ing. E. H. a neschválit změnu nájemní smlouvy č. 00019/2012 dodatkem č. 2, kterým se nahrazuje čl. VII odst. 5 smlouvy, ve znění: „Smluvní strany se dohodly, že předmět nájmu bude provozován jako nekuřácký s výjimkou prostor restaurace“.


Žádost o odkoupení budovy bývalé vojenské kuchyně v areálu bývalých vojenských kasáren
Usnesení č. 436/2012
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města zařadit objekt č. p. 232 (bývalá kuchyně v areálu bývalých vojenských kasáren) na p. p. č. 1160 v k. ú. Varnsdorf do seznamu objektů určených k prodeji, který tvoří přílohu „Zásad prodeje obytných domů, bytů, ostatních objektů z majetku města Varnsdorf“.


Žádost o povolení instalace telekomunikačního zařízení v č. p. 2739, Varnsdorf
Usnesení č. 437/2012
Rada města rozhodla souhlasit se zřízením a provozováním telekomunikačního zařízení v domě č. p. 2739 ve Varnsdorfu firmou Občanské sdružení GAVANET a zároveň souhlasit se zřízením parabolické antény o průměru 40 cm na č. p. 2739. 


Pronájem nebytových prostor v č. p. 512
Usnesení č. 438/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v č. p. 512 na p. p. č. 2529/1 ve Varnsdorfu.


Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor
Usnesení č. 439/2012
Rada města rozhodla souhlasit s podnájmem nebytových prostor ve 2. NP objektu na p. p. č. 62/2 v k. ú. Varnsdorf.


Časový plán k provedení inventarizace a jmenování ústřední inventarizační komise a likvidační komise
Usnesení č. 440/2012/1
Rada města rozhodla schválit časový plán k provedení roční, řádné inventarizace (včetně majetku načítaného inv. pistolí) dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 440/2012/2
Rada města rozhodla jmenovat ústřední inventarizační komisi ve složení:
předseda: Petr Dúbravec, členové: Blanka Helclová, Petr Šimek, Ing. Přemysl Brzák, Michaela Frkalová.

a dále

Usnesení č. 440/2012/3
Rada města rozhodla jmenovat likvidační komisi ve složení:
předseda: Blanka Helclová, členové: Michaela Frkalová, Petr Véle; náhradník: Petr Šimek.


2. Různé

2.01 Souhlas jediného akcionáře s prodloužením samostatné manažerské smlouvy a pracovní smlouvy
Usnesení č. 441/2012
Rada města jakožto jediný akcionář společnosti REGIA a.s. rozhodla prodloužit samostatnou manažerskou smlouvu a pracovní smlouvy s Ing. Radkem Hamplem, Ph.D. na pozici ředitele REGIA a.s. na dobu neurčitou a za stávajících podmínek.

2.02 Odhad ztráty na CSS a hospodaření s energiemi na CSS
Usnesení č. 442/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o hospodaření na CSS dle předloženého návrhu.

2.03 Jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 443/2012
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění ustanovení zákona č. 472/2011 Sb., čl. II., bod 5, písm. c) jmenovat pana Mgr. Bc. Petra Šmída do funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín s účinností od 15.11.2012 do 31.07.2014.

2.04 Změna názvu projektu „Divadelně pedagogické setkání mládeže v mezikulturním prostoru“ na „Divadlo nezná hranic“
Usnesení č. 444/2012
Rada města rozhodlaschválit změnu názvu projektu „Divadelně pedagogická setkání mládeže v mezikulturním prostoru“ na „Divadlo nezná hranic“.

2.05 Žádost ředitele Městského divadla o zvýšení platu
Usnesení č. 445/2012
Rada města rozhodla nezvýšit plat řediteli PO Městského divadla Varnsdorf.

2.06 Rámcová smlouva o partnerské spolupráci
Usnesení č. 446/2012
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Rámcové smlouvy o partnerské spolupráci s Regionálním partnerem CZ, o. p. s..

2.07 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 447/2012
Rada města rozhodla schválit program na XXI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 29.11.2012 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

2.08 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. Závěr


MARTIN LOUKA                                                                                            KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                                           místostarosta města