Usnesení ze 42. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 20.09.2012 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2013
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Základní školu a Mateřskou školu, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
1.04Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
2. Převody majetku
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Odvolání a jmenování tajemnice Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Varnsdorf
3.02 Odvolání a jmenování tajemnice Komise pro tělovýchovu a sport Rady města Varnsdorf
3.03 Jmenování člena za zřizovatele do školské rady při ZŠ Seifertova 1560 ve Varnsdorfu
3.04 Žádost o finanční příspěvek pro Domov důchodců Lipová
3.05 Žádost o finanční příspěvek na poskytování sociální služby raná péče Diakonie Stodůlky Praha
3.06 Návrh na změnu nájemní smlouvy uživatelů bytů zvláštního určení
3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2013
Usnesení č. 363/2012/1
Rada města rozhodla schválit aktualizaci přílohy č. 1 Směrnice pro zpracování rozpočtu města Varnsdorf a hospodaření podle něj dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 363/2012/2
Rada města rozhodla schválit harmonogram rozpočtových prací a pravidla pro zpracování rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu.

1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Základní školu a Mateřskou školu, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 364/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 365/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole, Karlova 1700, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
Usnesení č. 366/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280 změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 367/2012/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/21, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní K. H. a panu R. C. do 28.02.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 367/2012/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/3, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům A. a A. S. do 28.02.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 367/2012/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/54, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. T. do 31.10.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 367/2012/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/B/6, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní S. P. do 30.06.2013 dle předloženého návrhu.

a dále


Usnesení č. 367/2012/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/14, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/21, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu P. B. a paní H. H. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/40, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. D. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/41, ul. Kmochova ve Varnsdorfu ve Varnsdorfu paní P. D. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. H. do 31.10.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 367/2012/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/15, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu P. H. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/33, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. H. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/11, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní J. Ch. do 31.10.2013.

a dále


Usnesení č. 367/2012/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/45, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní H. Ch. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/1, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům M. a N. J. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/28, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. K. do 31.10.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 367/2012/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům J. a A. L. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. L. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/65, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. L. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu B. L. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/22, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. M. do 31.10.2013.
a dále

Usnesení č. 367/2012/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. P. do 31.10.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 367/2012/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/4, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům J. a P. R. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. R. do 31.10.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 367/2012/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. S. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/15, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. S. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. S. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/48, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt v domě č. p. 2290/A/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní S. S. do 31.10.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 367/2012/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. S. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3300/5, ul. Kostelní ve Varnsdorfu paní A. Š. do 31.10.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 367/2012/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. Š. a panu M. K. do 30.06.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 367/2012/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/06, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. T. do 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 367/2012/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/9, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. Vlkové do 31.10.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 367/2012/35
Rada města prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. Z. do 31.10.2013 dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej
p. p. č. 568 a p. p. č. 569 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 368/2012
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 568 a p. p. č. 569 v k. ú. Varnsdorf dle návrhu pana J.


Žádost o prodej části p. p. č. 8168 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 369/2012
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 8168 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej, směnu a nabytí částí p. p. č. 6819/1, p. p. č. 6818, p. p. č. 6834/8, p. p. č. 6834/7, p. p. č. 6834/6 a p. p. č. 6835, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 370/2012/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6818 a část p. p. č. 6819/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 370/201/2
Rada města rozhodla doporučit ZM nabýt do vlastnictví části p. p. č. 6834/8, p. p. č. 6834/7, p. p. č. 6834/6 a p. p. č. 6835, vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 3616 a části p. p. č. 3619 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 371/2012/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3616 a část p. p. č. 3619 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 371/2012/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělní části p. p. č. 3616 a části p. p. č. 3619 v k. ú. Varnsdorf a to tak, že bude oddělen pruh široký 2 m tak, aby byl zajištěn přístup k boční části RD č. p. 2393 ve Varnsdorfu.


Prodej objektu č. p. 3044 s částí p. p. č. 2530 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 372/2012/1
Rada města rozhodla nepředložit žádost D. T. T. o prodej objektu Kinokavárna na jednání ZM.

a dále

Usnesení č. 372/2012/2
Rada města rozhodla zveřejnit nabídku objektu Kinokavárna k prodeji za původně požadovanou částku 1.500.000 Kč s termínem ukončení přijetí privatizačních listů do 31.10.2012.


Nabídka na odkoupení bytu
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 373/2012
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 6U9 1515, ul. Legií u domu č. p. 1954 pro pana K. G., žadatel zaplatí 100% nákladů na zřízení vyhrazeného parkovacího místa.


Žádost o zřízení informační vitríny městského divadla
Usnesení č. 374/2012
Rada města rozhodla vydat souhlas s umístěním informační vitríny městského divadla na pozemku č. 2633 v ul. Národní.


3. Různé

3.01 Odvolání a jmenování tajemnice Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Varnsdorf
Usnesení č. 375/2012/1
Rada města rozhodla odvolat paní J. N. z funkce tajemnice Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Varnsdorf k 20.09.2012.

a dále

Usnesení č. 375/2012/2
Rada města rozhodla jmenovat paní Mgr. N. V. do funkce tajemnice Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Varnsdorf k 20.09.2012.

3.02 Odvolání a jmenování tajemnice Komise pro tělovýchovu a sport Rady města Varnsdorf
Usnesení č. 376/2012/1
Rada města rozhodla odvolat paní N. K. z funkce tajemnice Komise pro tělovýchovu a sport Rady města Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 376/2012/2
Rada města rozhodla jmenovat paní J. N. do funkce tajemnice Komise pro tělovýchovu a sport Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2010 - 2014.

3.03 Jmenování člena za zřizovatele do školské rady při ZŠ Seifertova 1560 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 377/2012
Rada města rozhodla jmenovat paní Mgr. N. V. členku školské rady při ZŠ Seifertova 1560.

3.04 Žádost o finanční příspěvek pro Domov důchodců Lipová
Usnesení č. 378/2012
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek na provoz v roce 2012 pro Domov důchodců Lipová.

3.05Žádost o finanční příspěvek na poskytování sociální služby raná péče Diakonie Stodůlky Praha
Usnesení č. 379/2012
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek na provoz v roce 2012 pro Diakonie Stodůlky Praha.

3.06 Návrh na změnu nájemní smlouvy uživatelů bytů zvláštního určení
Usnesení č. 380/2012
Rada města rozhodla změnit bod XII nájemní smlouvy uživatelům BZU následovně:

Pronajímatel si vyhrazuje právo souhlasu s přijetím další osoby do bytu dle § 689 odst. 2) občanského zákoníku.

Nájemce je povinen oznámit pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě, a to vždy, když lze mít za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce. Nájemce je rovněž povinen oznámit pronajímateli uzavření manželství nebo přechod nájmu.

Nesplní-li nájemce tuto povinnost, má pronajímatel právo dle § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku dát nájemci výpověď z nájmu bytu.

3.07 Doplnění program na zasedání ZM
Usnesení č. 381/2012
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Rezignace na funkci člena finančního výboru
5.02 Kostel sv. F. z Assisi na Studánce
5.03 Statut Městské policie Varnsdorf
5.04 Pracovní komise pro řešení bezpečnostní a sociální situace


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                        KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                       místostarosta města