Usnesení ze 41. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 06.09.2012 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Školní jídelnu, náměstí E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
1.03 Dopis společnosti BONVER WIN a. s.
1.04 Příprava nové Obecně závazné vyhlášky na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2. Převody majetku
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Plná moc pro REGIA a. s.
3.02 Souhlas jediného akcionáře s termíny konání schůzí představenstva společnosti REGIA a. s.
3.03 Výběr laviček na náměstí ve Varnsdorfu
3.04 Souhlas s umístěním sídla okresní organizace
3.05 Úhrada neinvestičních nákladů za děti v Dětském domově a Školní jídelně Lipová u Šluknova za rok 2011
3.06 Návrh na stanovení platů nově jmenovaným ředitelkám PO města Varnsdorf – ŠJ Edisonova a MŠ Pražská.
3.07 Návrh na stanovení platu ředitele Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
3.08 Žádost o odvolání z Komise prevence kriminality
3.09 Smlouva o právu provedení stavby pro stavbu ,,Lubahn: Liberec 5. nástupiště a Varnsdorf staré nádraží“
3.10 Program na zasedání ZM
3.11 Žádost o proplacení nákladů za stěhování v ordinaci ORL
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 320/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu, příspěvkové organizaci, Partyzánů 1442 změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Školní jídelnu, náměstí E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 321/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, náměstí E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

1.03 Dopis společnosti BONVER WIN a. s.
Usnesení č. 322/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o přijatém dopise společnosti BONVER WIN a.s.

1.04 Příprava nové Obecně závazné vyhlášky na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č. 323/2012
Rada města doporučuje zpracovat návrh OZV na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Přidělení bytů zvláštního určení
Usnesení č. 324/2012/1
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+1 v domě s č. p. 2970/64, ul. Lesní ve Varnsdorfu, manželům R. a J. V. na dobu určitou ode dne 01.10.2012 do dne 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 324/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+ kk v domě s č. p. 2970/44, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní T. I. na dobu určitou ode dne 01.10.2012 do dne 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 324/2012/3
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+ kk v domě s č. p. 2970/29, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní B. D. na dobu určitou ode dne 01.10.2012 do dne 31.10.2013.

a dále

Usnesení č. 324/2012/4
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+ kk v domě s č. p. 3321/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. G. na dobu určitou ode dne 01.10.2012 do dne 31.10.2013.


Žádost o uzavření nájemní smlouvy
Usnesení č. 325/2012
Rada města rozhodla schválit Smlouvu o nájmu bytu pro nové členky Bytového družstva Varnsdorf v domě č p. 3300, ul. Kostelní, ve Varnsdprfu pro paní I. Š., I. M. a D. M.


Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 326/2012/1
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2739/56, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. K. na dobu určitou do 30.04.2013.  1. náhradník pan R. P. na dobu určitou do 30.04.2013.  2. náhradník paní P. S. na dobu určitou do 30.09.2013.

a dále

Usnesení č. 326/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2739/14, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. A. na dobu určitou do 30.04.2013. 1. náhradník  pan P. V.   


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 327/2012/1
Rada města rozhodla  projmout byt  1+1  v domě č. p. 3023/2, ul. Kmochova ve Varnsdorfu  paní Š. D. na dobu určitou do 30.09.2013. 1. náhradník paní J. H.  2. náhradník paní K. Č. 

a dále

Usnesení č. 327/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1  v domě č. p. 3023/31, ul. Kmochova ve Varnsdorfu M. D. a MUDr. M. L. na dobu určitou do 30.09.2013. 1. náhradník J. N. na dobu určitou do 30.04.2013. 2.  náhradník pan Bc. R. M.  na dobu určitou do 30.09.2013.

a dále

Usnesení č. 327/2012/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1  v domě č. p. 2741/47, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní  L. S. na dobu určitou do 30.04.2013. 1. náhradník paní P. Z.  2. náhradník manželé M. a Z. M.

a dále

Usnesení č. 327/2012/4
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/17, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. M. na dobu určitou do 30.09.2013. 1. náhradník paní N. L. na dobu určitou do 30.04.2013.  2. náhradník  paní  L. H. do 30.04.2013.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 328/2012
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 245/2012/2 ze dne 21.06.2012.


Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 328/2012/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2739/12, ul. Edisonova  ve Varnsdorfu  paní M. N. na dobu určitou do 31.12.2012. 1. náhradníkem paní M. K. na dobu určitou do 31.12.2013 za podmínky navrácení bytu č. 70 (1+1) v tom samém domě. 2. náhradníkem    paní L. K. na dobu určitou do 31.12.2013 za podmínky navrácení bytu č. 3 (1+1) v tom samém domě.

a dále

Usnesení č. 328/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2739/24, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní H. K. na dobu určitou do 30.09.2013. 1. náhradník paní J. a pan T. do 30.04.2013. 2. náhradník pan M. A. na dobu určitou do 30.04.2013. 

a dále

Usnesení č. 328/2012/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2740/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. Č. na dobu určitou do 30.09.2013 za podmínky navrácení bytu 1+1 v  domě č. p. 2741/10, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu. 1. náhradník paní  G. na dobu určitou do 30.04.2013.  2. náhradník paní L. V.  na dobu určitou do 30.09.2013.


Žádost o pronájem bytu 1+2 v domě č. p. 3307/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 329/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 3307/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. H. a paní K. Š. na dobu určitou do 30.09.2013 za podmínky navrácení bytu 2+KK v domě č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 330/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2740/15, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Z. na dobu určitou do 30.04.2013. 1. náhradník paní  K. J. 2. náhradník paní M. W. a pan P. M.


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 331/2012/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/39, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní K. J. a panu J. K. do 30.04.2013.

a dále

Usnesení č. 331/2012/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. H. do 30.04.2013.

a dále

Usnesení č. 331/2012/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1  v domě  č. p. 3307/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu  paní J. J. do 30.04.2013.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 332/2012
Rada města rozhodla  zrušit usnesení RM č. 217/2012/7 ze dne 07.06.2012.


Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 333/2012
Rada města rozhodla uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu s paní I. H. na dobu určitou do 30.06.2013.


Návrh na ukončení nájemního vztahu k bytu 1+3 dohodou 
Usnesení č. 334/2012
Rada města rozhodla nepřistoupit na dohodu ze dne 06.08.2012 navrhovanou panem T. J.


Návrh na výpověď nájmu bytu 1+3
Usnesení č. 335/2012
Rada města rozhodla vypovědět nájem bytu 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu T. J. dle předloženého návrhu.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 336/2012
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 155/2012 ze dne 26.04.2012.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 732/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 337/2012/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 732/2 a 735/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 337/2012/2
Rada města doporučuje ZM prodejní cenu 100 Kč/m2.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 338/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelové přípojky NN na p. p. č. 8171 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu 2.083 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o pronájem p. p. č. 155 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 339/2012
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 155 v k. ú. Studánka u Rumburku o výměře 991 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok paní H. V. na dobu neurčitou.


Žádost o ukončení a následný pronájem části p. p. č. 6596, p. p. č. 6598, p. p. č. 6599 a p. p. č. 6600  vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 340/2012/1
Rada města rozhodla ukončit NS č. 98/1999 na pronájem p. p. č. 6596/2, p. p. č. 6598, p. p. č. 6599 a p. p. č. 6600 vše v k. ú. Varnsdorf k 30.09.2012.

a dále 

Usnesení č. 340/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout J. D. p. p. č. 6596/2, p. p. č. 6598, část p. p. č. 6599 a část p. p. č. 6600 vše v k. ú. Varnsdorf o výměře 378 m2 za účelem užívaní zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok a část o výměře 1000 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok a to na dobu neurčitou.


Žádost o ukončení na část p. p. č. 5759 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 341/2012
Rada města rozhodla ukončit NS č. 20/2011 na pronájem části p. p. č. 5759 v k. ú. Varnsdorf  k 31.08.2012.


Žádost o dodatek k NS 5/2008
Usnesení č. 342/2012
Rada města rozhodla uzavřít dodatek k NS č. 5/2008 s tím, že bod II. Odstavec 2. bude nahrazen: Nájem se sjednává na dobu určitou od 01.04.2008 do 31.03.2027 platnost dodatku nájemní smlouvy je podmíněna aktivní činností FAŠV.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5075/2  v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 343/2012/1
Rada města rozhodla ukončit NS č. 4/2000 na pronájem části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 343/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf o výměře 750 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok panu I. K. na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4696/1  v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 344/2012
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 400 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok paní L. H. na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5688/1  v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 345/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout a převést část p. p. č. 5688/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3344 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 346/2012
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3344 v k. ú. Varnsdorf o výměře 750 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok panu M. B. na dobu neurčitou.


Náhrada ušlých tržeb za využívání plaveckého bazénu
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)


Žádost o ukončení nájmu v objektu dětské polikliniky č. p. 1254 
Usnesení č. 347/2012/1
Rada města rozhodla ukončit nájem nebytových prostor v č. p. 1254 dohodou s nájemcem MUDr. J. S. ke dni 30.09.2012.

a dále

Usnesení č. 347/2012/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v č. p. 1254 ve Varnsdorfu.

Kupní smlouva – odkoupení majetku od VOŠ a SŠ Varnsdorf
Usnesení č. 348/2012
Rada města rozhodla pověřit starostu města k podpisu kupní smlouvy k odkoupení drobného a dlouhodobého majetku od VOŠ a SŠ Varnsdorf v hodnotě 10.340 Kč.


Žádost o zrušení usnesení o rozhodnutí o veřejné zakázce - „Rekonstrukce výtahů v obytných panelových domech č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 349/2012/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 296/2012/1 ze dne 12.07.2012.

a dále

Usnesení č. 349/2012/2
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 296/2012/2 ze dne 12.07.2012.


Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Rekonstrukce výtahů v obytných panelových domech  č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 350/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů v obytných panelových domech č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní ul.  – Sklad. oblast,  500 03 Hradec Králové, IČ 42228573.
          
a dále

Usnesení č. 350/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní ul.  – Sklad. oblast,  500 03 Hradec Králové, IČ 42228573  na akci „Rekonstrukce výtahů v obytných panelových domech č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ za cenu  2.114.000 Kč bez DPH.


Žádost o prodloužení nájmu v č. p. 1954 
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Dodatek smlouvy o dílo na akci „Výměna oken v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 351/2012
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním dodatku smlouvy o dílo na akci „Výměna oken v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“, kterým se mění daňová povinnost (přenesená působnost DPH)


3. Různé

3.01 Plná moc pro REGIA a. s.
Usnesení č. 352/2012
Rada města rozhodla zrušit plnou moc podepsanou dne 22.12.2003 Ing. Josefem Poláčkem a panem Zbyňkem Šimákem a udělit novou plnou moc společnosti REGIA a. s. ve znění, které je podkladem pro jednání RM dne 06.09.2012.

3.02 Souhlas jediného akcionáře s termíny konání schůzí představenstva společnosti REGIA a.s.
Usnesení č. 353/2012
Rada města jakožto jediný akcionář společnosti REGIA a.s. souhlasí s tím, že schůze představenstva společnosti REGIA a.s. budou svolávány dle potřeby, minimálně však jedenkrát v kalendářním měsíci.

3.03 Výběr laviček na náměstí ve Varnsdorfu
Usnesení č. 354/2012
Rada města rozhodla použít k osazení náměstí typ lavičky podle varianty č. 2 dle návrhu OŽP.

3.04 Souhlas s umístěním sídla okresní organizace
Usnesení č. 355/2012/1
Rada města rozhodla schválit umístění sídla Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Děčín na adrese Husova 552, 407 47 Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 355/2012/2
Rada města rozhodla schválit pronájem prostor Klubovny mladých hasičů ve Varnsdorfu, Husova 552, 407 47 Varnsdorf na max. 10 zasedání OV SH ČMS Děčín za symbolickou cenu 1 Kč/měsíc.

3.05 Úhrada neinvestičních nákladů za děti v Dětském domově a Školní jídelně Lipová u Šluknova za rok 2011
Usnesení č. 356/2012
Rada města rozhodla souhlasit s příspěvkem na úhradu neinvestičních nákladů ve výši      2.000 Kč za děti Š. H. a L. P. s trvalým pobytem ve Varnsdorfu, umístěné ve školském zařízení Dětský domov a Školní jídelna Lipová u Šluknova.

3.06 Návrh na stanovení platů nově jmenovaným ředitelkám PO města Varnsdorf – ŠJ Edisonova a MŠ Pražská
Usnesení č. 357/2012/1
Rada města rozhodla stanovit plat paní Mgr. Heleně Šmídové, ředitelce Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace s termínem účinnosti dle předloženého návrhu. 

a dále

Usnesení č. 357/2012/2
Rada města rozhodla stanovit plat paní Štefanii Čechové, ředitelce Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace s termínem účinnosti dle předloženého návrhu.

3.07 Návrh na stanovení platu ředitele Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 358/2012
Rada města rozhodla stanovit plat panu Mgr. P. Šmídovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace s termínem účinnosti dle předloženého návrhu.

3.08 Žádost o odvolání z Komise prevence kriminality
Usnesení č. 359/2012
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o odvolání z funkce tajemníka Komise prevence kriminality.

3.09 Smlouva o právu provedení stavby pro stavbu ,,Lubahn: Liberec 5. nástupiště a Varnsdorf staré nádraží“
Usnesení č. 360/2012
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o právu provedení stavby pro stavbu ,,Lubahn: Liberec 5. nástupiště a Varnsdorf staré nádraží“.

3.10 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 361/2012
Rada města rozhodla schválit program na XIX. zasedání ZM, které se uskuteční dne 20.09.2012 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

3.11 Žádost o proplacení nákladů za stěhování v ordinaci ORL
Usnesení č. 362/2012
Rada města rozhodla neproplatit částku 6.894,80 Kč za stěhování ordinace ORL v budově polikliniky ve Varnsdorfu dle předloženého požadavku.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                                                                  KAREL DUBSKÝ 
STAROSTA MĚSTA                                                                                         MÍSTOSTAROSTA MĚSTA