Usnesení ze 41. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

z 41. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 31. 7. 2008 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
_________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Různé
a) Žádost o povolení znaku města
b) Jmenování do funkce vedoucího ObŽÚ

 

Usnesení č. 76/2008
Rada města rozhodla:
1. Povolit použití znaku města Varnsdorf Tenisovému oddílu TJ Slovan Varnsdorf na propagačních materiálech týkajících se mezinárodního turnaje příchozích.

 

Usnesení č. 77/2008
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Bc. M. R. do funkce vedoucího Obecního živnostenského úřadu s účinností od 1. 9. 2008.

 

Ing. Josef Poláček                  Karel Dubský
starosta města                      místostarosta