Usnesení ze 102. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 21. 8. 2006 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Rada města projednala:
1. Různé
a) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce provozní budovy a hlavní tribuny sportovního areálu „Kotlina“ ve Varnsdorfu“

Usnesení č. 67/2006
Rada města rozhodla:
1. O přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce provozní budovy a hlavní tribuny sportovního areálu „Kotlina“ ve Varnsdorfu“ dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči S a M silnice a mosty a.s., Studánka č.p. 283, 407 52 Varnsdorf 3, IČ 25026712, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek (podle § 63 zákona č. 40/2004Sb., o veřejných zakázkách).

Ing. Josef Poláček, starosta města

Mgr. Zdeňka Vajsová, místostarostka